ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Senator Addison Mitchell McConnell Jr. eller Mitch McConnell som han kaller seg, ble i januar i år den historisk lengst sittende republikanske senatpartilederen. Han er blitt valgt til å lede den republikanske konferansen ni ganger siden 2006. Han var majoritets-leder i Kongressen i perioden 2015 til 2021, hvoretter han etter valget, tiltrådte som minoritetsleder. McConnell er blitt kalt den viktigste republikaneren siden Ronald Reagan og partiets mest konservative leder. Begge partiene har imidlertid benevnt McConnell som den mest effektive gulvlederen i Senatets historie.

 

Det vises til avsnittet «Godt grep om partiet» i artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Impeachmentsaken som forventet, president Trump frikjent» – link: https://www.em24.uk/impeachmentsaken-som-forventet-president-trump-frikjent/

 

Sviktende helse

Senator Mitch McConnell

Under en pressekonferanse som ble avholdt forleden dag stoppet plutselig talestrømmen fra den ellers så ordraske senatoren McConnell og han måtte eskorteres bort av noen av sine kolleger.

Mange mener at det er på tide at McConnell fratrer sin stilling i sin høye alder på 81 år og tilsynelatende sviktende helse. Senatoren er imidlertid egenrådig og har meddelt at han har intensjon om å forbli i sin stilling i det minste til slutten av den 118. kongressen, altså til i 2025.

Det er imidlertid kamp om embetene på toppen i USA, dette selv om disse ikke er eksepsjonelt godt avlønnet, men fordeler og status følger selvfølgelig med. En person velger ikke en politisk karriere for å bli materielt rik, selv om dennes eller ektefellens memoarer selvfølgelig kan ha verdi i ettertid. Denne anførsel med henvisning til det friske ekteparet Barak og Michelle Obama.

Det er dog merkverdig å se at US-media fyller spaltene med å diskutere McConnells lønn ettersom han var borte fra pliktene sine i nesten seks uker, etter å ha pådratt seg hjernerystelse og skadet et ribbein etter et par fall.

Han klamrer seg til makten ble det påstått av en av skribentene, som mente at den aldrende senatoren ikke gir sine velgere noe tilbake for lønnen han mottar av skattepengene disse betaler. Rimeligvis tilhørte denne partimotstandernes rekker.

 

Valgt inn i Senatet i 1984

Mitch McConnell i Senatet

Republikaneren McConnell ble første gang valgt inn i Senatet i 1984 for Kentucky og har siden blitt denne statens lengst sittende senator. Det året han ble innvalgt var han for øvrig den eneste republikanske utfordreren i landet som beseiret en sittende demokrat, hvoretter han kontinuerlig har besittet stillingen. I perioden mellom januar 2015 til januar 2021 var han altså majoritetsleder i Kongressen, hvoretter han tiltrådte som minoritetsleder etter valget.

McConnell ble i sin tid uteksaminert med utmerkelser fra University of Louisville College of Arts and Sciences. Han er i tillegg utdannet ved University of Kentucky College of Law. Før han fungerte som lovgivende assistent for senator Marlow Cook og som assisterende statsadvokat for president Gerald Ford, hadde McConnell jobbet som praktikant på Capitol Hill for senator John Sherman Cooper. Før han tiltrådte i senatet primo januar 1985, hadde han fra 1978 fungert som dommer i Jefferson County, Kentucky.

USA er for tiden tilsynelatende preget av gamlinger som forsøker å henge med og har intensjoner om å forbli i sine stillinger til disse blir mette av dager og forsvinner i støv. Dette gjelder tilsynelatende så vel republikanerne som demokratene. President Joe Biden vil bli 86 år når han går av fra sin neste periode dersom han vinner kommende presidentvalg, samt at USA i mellomtiden ikke skulle få sin første kvinnelige president.

Verden vil i alle fall bli utilbørlig mindre trygg med presidentene Vladimir Putin og Xi Jinping på den ene siden og den ennå ledende, også aldrende republikanske kandidaten Donald Trump på den andre. McConnell har i alle fall altså uttrykt ambisjoner om å forbli i sin stilling minst inntil utgangen av den 118. kongressen i 2025.

 

Impeachment avstemningen mot Donald Trump

Donald Trump

Mange amerikanere ble irriterte på McConnell tilknyttet avstemningen i senatet vedrørende impeachment-saken mot den avgåtte president Donald Trump. McConnell hadde stemt nei til impeachment. Han sa, for muligens å rense sin samvittighet eller fri til mulige Trump-motstandere, at Trump var «practically and morally responsible for provoking the events of that day». Etter avstemningen tilføyde McConnell at «American citizens attacked their own government. They used terrorism to try to stop a specific piece of democratic business they did not like. Fellow Americans beat and bloodied our own police. They stormed the Senate floor. They tried to hunt down the Speaker of the House. They built a gallows and chanted about murdering the vice president. They did this because they had been fed wild falsehoods by the most powerful man on Earth – because he was angry, he’d lost an election. Former President Trump’s actions preceding the riot were a disgraceful dereliction of duty».

McConnell hadde allerede for uker siden uttalt at «There is no question that President Trump is practically and morally responsible for provoking the events of that day.» Men McConnell må likevel ha lagt til grunn, ettersom han for tiden ikke er svært populær i hjemstaten, at hans politiske karriere ville vært avsluttet dersom han hadde stemt ja til impeachment. Han ville kunne ha fått problemer med å opprettholde sitt kandidatur i Kentucky og var vel derfor tvunget til å stemme nei. Det bemerkes at Trump vant 1.326.646 eller 62,1 % og Biden kun 772.474 eller 36.2 % av stemmene under presidentvalget i Kentucky, som har 8 valgmenn.

Noen andre større bruduljer synes ikke å være registrert vedrørende McConnell de senere år i dennes posisjon som senator. Han har hele tiden vært tro mot sitt parti. Det henvises imidlertid til avsnittet «Senator forsøkte å presse presidenten» i artikkelen «Raising of the US debt limit» – link: https://www.em24.uk/raising-of-the-us-debt-limit/ og dessuten avsnittet «Republikanerne ønsket lovforslaget godkjent uten trenering» i artikkelen «The US Senate approved the debt agreement» – link: https://www.em24.uk/the-us-senate-approved-the-debt-agreement/

 

Featured image: Senator Addison Mitchell McConnell Jr.

04/08/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!