ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Myanmars ved kupp avsatte, fengslede leder Aung San Suu Kyi, har blitt benådet i fem straffesaker, men besitter fortsatt 14 andre, meddelte landets statlige medier tirsdag. Et ikke konfirmert antall av mellom 4.000 og 5.000 mennesker skal hittil ha blitt drept siden kuppets første dag i 2021. FN uttaler at kuppet samlet har fordrevet mer enn én million mennesker fra landet.

 

Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Militærkupp i Myanmar – nobelprisvinner Sung San Suu Yi arrestert» – link: https://www.em24.uk/militaerkupp-i-myanmar-nobelprisvinner-aung-san-suu-kyi-arrestert/

 

Det blodig kuppet

Kupp i Myanmar

Den 2. februar 2021 overtok hærens øverste general Min Aung Hlaing styret over Myanmar eller Burma, som forut var den tidligere britiske koloniens navn.

Hæren hevdet at den påstått utbredte velgersvindel under valget i november 2020 var årsak til kuppet, hvilket utløste enorme protester og blodige bataljer lenge etter at landets ledere og andre politikere var arrestert. Herunder inkludert den verdenskjente Nobels fredsprisvinneren Aung San Suu Kyi. Det ble erklært unntakstilstand i ett år framover.

Den sørøstasiatiske nasjonen ble med ett kastet ut i kaos med pågående vold av militærjuntaen. Det vises blant annet til artiklene «Myanmar – 38 demonstranter massakrert på én dag» – link: https://www.em24.uk/myanmar-38-demonstranter-massakrert-pa-en-dag/ og «Kampen mot militærjuntaen i Myanmar» – link: https://www.em24.uk/kampen-mot-militaerjuntaen-i-myanmar/

Mange som har kjempet i henhold til Suu Kyis ikke-vold-demokrati, har forkastet hennes prinsipp om ikke-vold og i stedet tatt til våpen for å prøve å utrydde permanent den militære dominans av Myanmars politikk og økonomi.

Det vises til artikkelen «ASEAN calls on Myanmar’s junta to calm the country» – link: https://www.em24.uk/asean-calls-on-myanmars-junta-to-calm-the-country/

 

Tidligere FN-generalsekretær Ban Ki-moon besøker Myanmar

Tidligere generalsekretær Ban Ki-moon

FNs tidligere generalsekretær og nestleder i The Elders, Ban Ki-moon, besøkte i april i år Myanmar for å drøfte landets situasjon med dennes militære ledere, samt tidligere president Thein Sein. Det henvises til artikkelen «A Message from the Elders – Ban Ki-moon» – link: https://www.em24.uk/a-message-from-the-elders-ban-ki-moon-2/

Ban Ki-moon understreket spesielt viktigheten av at alle parter spiller en rolle i å sikre en varig løsning. Det bør legges til grunn at den tidligere generalsekretæren påvirket kuppmakerne til å foreta diverse sosiale tiltak, om dog dessverre begrensende, men i alle fall enormt viktige for utlendingene som slapp ut av juntaens fengsler.

For angivelig å markere buddhistisk fastetid, meddelte den statlige kringkasting at det var blitt vist amnesti for mer enn 7.000 fanger, herunder den 78 år gamle Nobels fredsprisvinneren som var dømt i henhold til nær 20 siktelser.

Suu Kyi, som bare er observert én gang siden hun ble anholdt i februar 2021, ble benådet i fem av saksforholdene av formann for statsadministrasjonsrådet. Det gjenstår således likevel 14 saker som rimeligvis ville holde henne innesperret hennes livslengde.

Suu Kyi, som altså har sittet fengslet siden 2021, skal visstnok samlet være dømt til 33 års fengsel, inkludert korrupsjon, besittelse av diverse ulovlige mobiltelefoner, samt for å ha brutt koronavirusrestriksjoner. Det vises til artikkelen «Aung San Suu Kyi’s prison sentence extended to 26 years» – https://www.em24.uk/nobel-laureate-aung-san-suu-kyis-prison-sentence-extended-to-26-years/

 

Utenlandske fanger slippes fri

Tidligere president Win Myint

Kringkastingen meddelte videre at 125 utenlandske fanger var blitt benådet og frigitt for uten at Suu Kyis forgjenger, Myanmars tidligere president Win Myint også hadde fått slettet ett par saker, som dog heller ikke frigjorde denne.

Ellers vil ett antall dødsdømte fanger få omgjort dommen til livsvarig i den grad dette kan betraktes som en dempende straff annet enn at dempingen først kan ha betydning dersom Juntaen blir fjernet.

Av de mer enn 24.000 mennesker som har blitt arrestert siden kuppet, skal for øvrig omkring 23.000 ha blitt sluppet fri. Fortsatt sitter dog likevel 20.000 fanger i Myanmars fengselsceller. Det har blitt antydet at da disse om lag 23.000 fangene ble sluppet fri, var dette for å benytte fasilitetene til å sperre inne fraksjoner fra landets armé, som ikke hadde forføyd seg i henhold til kuppmakernes direktiver.

Juntaen som styrer landet, hadde ellers meddelt at de skulle forordne frie valg i august, men mandag bekjentgjorde denne at landets unntakstilstand var forlenget med ytterligere seks måneder, hvilket medfører at det lovede valget blir tilsvarende minst like lenge forsinket.

 

Bedrede soningsforhold

Thailands utenriksminister Don Pramudwinai

Suu Kyi ble flyttet fra fengselet til en regjeringsbygning for noen dager siden, i henhold til informasjon fra hennes gamle politiske parti, National League.

Thailands utenriksminister Don Pramudwinai, har opplyst at denne hadde møtt Suu Kyi, det første kjente møtet med en utenlandsk utsending siden hun ble varetektsfengslet. Det er intet meddelt om dette møtet som hadde vart i mer enn en time. Det er vel rimelig å tro at Ban Ki-moons besøk kan ha vært avgjørende også for den mer humane håndteringen av Nobel-fredsprisvinneren.

Den aldrende damen Suu Kyi, besitter fortsatt mange av sine tidligere tilhengere og er å betrakte som en særdeles respektert dame i sitt land. Dette selv etter at hennes internasjonale image ble sterkt skjemmet av en maktdelingsavtale med hærledelsen, hvilket selvfølgelig kan ha vært uunngåelig for den gang fortsatt å kunne besitte ledende posisjon. Et valg, det beste ut av to onder.

Det var imidlertid mange som fikk et dårlig inntrykk av Suu Kyis unnlatelse av å snakke for den forfulgte rohingya-minoriteten under rettssaken i Den internasjonale domstolen i Haag ved årsskiftet 2019/20.

Det siteres fra nedenfor nevnte artikkel, « … ved at Myanmars militære i 2017 utførte brutale overgrep mot disse som bebor den vestlige delstaten Rakhine. Omkring 740.000 muslimer skal ha flyktet derfra til det muslimske nabolandet Bangladesh, hvor disse nå bor i kummerlige forhold i verdens største flyktningeleir. Etterforskere sier imidlertid at tusenvis av muslimer ble drept under overgrepene. Overlevende har beskrevet grusomheter blant annet omfattet henrettelser av sivile, drap på barn og soldaters gjengvoldtekt.»

Det vises til artikkelen «Den internasjonale domstolen i Haag dømte Myanmar til å beskytte rohingya-muslimer» – link: https://www.em24.uk/den-internasjonale-domstolen-i-haag-domte-myanmar-til-a-beskytte-rohingya-muslimer/

 

Hvilken påvirkning har Kina hatt?

Qin Gang og Min Aung Hlaing

En 771 kilometer lang gassrørledning til vel én milliard USD, er blitt anlagt fra Madè Island utenfor vestkysten av Myanmar fram til Ruili i Kinas sydvestre provins Yunnan, hvilken var ferdigstilt i 2013, medfølgende en avtale om kjøp av naturgass over en 30-årsperiode. I tillegg ble det i 2008 også enighet mellom Kina og Myanmar, om å bygge en råoljerørledning til 1,5 milliard USD, hvilken ble ferdigstilt i 2014.

Kina må til enhver tid sikre seg olje og gass som ikke er avhengig av sjøveien, hvilken lett kan stenges, eksempelvis av amerikanerne i en krisesituasjon. Det er derfor ikke umulig at kineserne har spilt i bakhånd tilknyttet angjelde kupp i Myanmar. Den britisk gifte Suu Kyi var selvfølgelig for vestlig fokusert.

For ordens skyld bemerkes at Kinas tidligere utenriksminister Qin Gang som besøkte Myanmar primo mai i år, kort tid etter dette møtet ble avskjediget uten at dette nødvendigvis behøver å ha noe med angjeldende besøk å gjøre. Bildet viser imidlertid nær forbindelse mellom Kina og nærværende diktaturstyre i Myanmar. Det vises ellers til artikkelen «China’s foreign minister Gin Gang deposed» – link: https://www.em24.uk/chinas-foreign-minister-qin-gang-deposed/

 

Featured image: Aung San Suu Kyi

02/08/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!