ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Invasjonen i Ukraina og påfølgende vestlige sanksjoner, medførte at den russiske rubelens vekslingskurs mot de fleste utenlandske valuta falt bardus. Den russiske sentralbanken igangsatte en rekke tiltak for å stabilisere valutaen. Herunder oppkjøp av gull, hvilket prinsipielt vil føre russernes rubel tilbake til «gullstandard» som ble forlatt for 100 år siden.

 

Det vises til tidligere artikkel i www.em24.uk – «Russlands invasjon av Ukraina» – link: https://www.em24.uk/russlands-invasjon-av-ukraina/

Innledningsvis ble Russlands styringsrente doblet til 20 %. Russiske firma fikk begrenset tilgang til utenlandsk valuta, hvilket gjerne dreier seg mest om dollar. Russiske firma fikk tak kjøp av utenlandsk valuta. Utenlandske investorer fikk forbud mot å dumpe russiske aksjer og obligasjoner. Det vises ellers til artikkelen – «Putin krever betalt i rubler for russisk naturgass» – link: https://www.em24.uk/putin-krever-betalt-i-rubler-for-russisk-naturgass/

 

Gass og olje kreves betalt med rubel

Russiske rubel

Olje og gass betales oftest med USD, amerikanske dollar. Det ble av russerne imidlertid også krevd at «uvennlige» land heretter kun skulle betale russisk gass med rubel i stedet for euro eller dollar.

Etter først å ha åpnet spesielle konti Russlands Gazprom Bank, ble denne banken og eventuelt andre russiske banker pålagt å konvertere 80 % av sine valutabetalinger til rubel. Rubelen sto på dette tidspunkt i kurs 100 rubel mot én dollar. I dag har rubelens verdi styrket seg vesentlig på børsene, til omtrent 81 rubler mot én dollar.

En ounce eller 31,1 gram gull koster i dag $ 1.975,00, hvilket vil si at dagens pris på ett gram gull er $ 63,50. Den russiske sentralbanken ble beordret oppkjøp av gull til fast pris, betalt med 5.000 rubler pr. gram, på dette vis blir verdien på én rubel i dag 63,50 : 5.000 = USD 0,0127.

 

Bretton Woods-avtalen

The Mount Washington Hotel, Bretton Woods

Det siste landet som hadde avsluttet «gullparitet» var Sveits i 1999. USA avsluttet for øvrig i 1971, den gang Richard Nixon var president. Dette systemet ved å fjerne koblingen mellom gull og amerikanske dollar, som hadde, i henhold til Bretton Woods-avtalen, vart siden 1944.

Bretton Woods-avtalen ble framforhandlet i juli 1944 av delegater fra 44 land på en internasjonal monetær- og finansiell konferanse holdt i Bretton Woods i New Hampshire. Bretton Woods-systemet la gull grunnlaget for US-dollarens verdi. Andre valuta ble knyttet mot dennes verdi.

Britenes sjefsforhandler i Bretton Woods var den berømte økonomen John Maynard Keynes, som alle økonomiutdannede rimeligvis kjenner godt til, som er den hvis ideer fundamentalt endret teoriene om makroøkonomisk politikk. Amerikanerne ble representert av Harry Dexter White som delegasjonsleder.

Bretton Woods-avtalen detroniserte imidlertid britenes globale finansielle dominans. Britene ble ved krigens slutt belastet med både egen og ekstern gjeld i motsetning til sin den gang allierte mot Nazi-Tyskland, Sovjetunionen, som knapt har gitt USA noen kompensasjon for dennes avgjørende, livgivende leveringer av våpen, utstyr og mat i løpet av  krigen. Britene derimot betalte til USA, pliktoppfyllende alle lån som denne hadde gjort i USA tilknyttet sine leveranser. Det siste avdrag vedrørende dennes krigslån ble betalt så sent som i 2006. Sovjetunionen derimot kompenserte amerikanerne med lite, om noe i det hele tatt, av dennes massive mottak av bistand fra USA.

Under senator Joseph McCarthy-epoken, med dennes påstand om at mange kommunister og sovjetiske spioner og sympatisører hadde infiltrert USAs føderale regjering, universiteter og mer, ble det avdekket at White, den amerikanske delegasjonslederen, som døde i 1948 bare 55 år gammel, visstnok skulle å ha vært sovjetisk spion.

 

«Gullparitet»
Å vedta «gullparitet» var vanlig praksis for den gang verdens stormakter, for å lette internasjonale betalinger i gullstandardens tid på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet.

Russernes gulloppkjøp skal så langt det er bestemt, foregå til minst den 30. juni. Den 23. mars kunngjorde russerne at disse bare vil akseptere rubler som betaling for levering av russisk gass til Europa. Dette i stedet for euro eller amerikanske dollar, hvilket også inkluderer salg av russisk olje, samtidig som det også ble signalisert intensjon om samme ordning for alle andre varer russerne eksporterer, herunder eksempelvis hvete, nikkel, aluminium, anriket uran og edelgassen neon.

Tiltakene har til hensikt å gi rubelen troverdighet for å gjøre denne anvendelig i valutamarkedet, dessuten ønsker både Russland og Kina i tillegg å svekke den amerikanske dollarens dominans som global reservevaluta. De fleste sentralbanker har nemlig sine valutareserver nettopp i US-dollar, samt at de fleste internasjonalt solgte varer også prises i denne valutaen.

 

 

Featured image: President Vladimir Putin

19/04/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!