ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Det ungarske parlamentets stillingtagen til Sveriges Nato-søknad, har forut blitt stoppet på grunn av innvendinger fra statsminister Viktor Orbáns regjerende Fidesz-parti, som innehar to tredjedeler av setene i parlamentet sammen med sin koalisjonspartner, det kristeligdemokratiske KDNP.

 

Det vises til avsnittene «Venter også på Ungarn» og «Ungarn utpresser betingelser» i artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Sweden’s Nato membership approved by Turkey» – link: https://www.em24.uk/swedens-nato-membership-approved-by-turkey/

 

Sverige Nato-medlem etter Ungarns valg

Statsminister Orbán taler for Ungarns parlament

 

Sverige vil bli deltager nummer 32 i alliansen, som krever enstemmig støtte fra alle medlemsland før innlemming av et nytt. Ungarn har bevisst tilbakeholdt Sveriges inntreden i alliansen som den eneste, etter at Tyrkia tillot svenskenes inntreden i januar etter at disse hadde ryddet opp i verserende kurderspørsmål, samt at amerikanerne hadde tillatt tyrkernes mottak av de bestilte F-16 jagerfly, tilsynelatende til bruk for å eliminere statsløse kurdere.

Det vises til artiklene «Sweden’s Nato membership approved by Turkey» – link: https://www.em24.uk/swedens-nato-membership-approved-by-turkey/, «Turkish parliament committee approves Sweden into Nato» – link: https://www.em24.uk/turkish-parliament-committee-approves-sweden-into-nato/, «Sweden and Finland dispute with Turkey over Kurds» – link: https://www.em24.uk/sweden-and-finland-dispute-with-turkey-over-kurds/ og «Stateless Kurds attacked by Turkey and Iran» – link: https://www.em24.uk/stateless-kurds-attacked-by-turkey-and-iran/

 

Ungarn opphøyd som rettsstat

Ungarnsk rettsklubbe og lovbok

 

Svenske politikeres kritikk av Ungarn som rettsstat skal ha bevirket motstanden fra det ungarske parlamentets representanter og har trenert Sveriges søknad om tiltredelse i Nato. Godkjennelsen har ellers blitt trenert slik at Ungarns statsminister Orbán, hvilken har skyldt på parlamentarikerne, har kunnet utpresse svenskene enklere.

Det vises til artikkelen «EU’s black sheep – Geert Wilders and Viktor Orbán» – link: https://www.em24.uk/eus-black-sheep-geert-wilders-and-viktor-orban/

 

Forsinkelser grunnet skifte av president

Ungarns utgående president Katalin Novák

 

Den svenske statsministeren Ulf Kristersson var i Budapest på fredag og møtte statsminister Orbán som sa at partiet hans ville støtte Stockholms Nato-søknad, hvilket spesielt ønskes velkommen av de nordiske og de baltiske stater. På tampen av forhandlingene skaffet Ungarn seg ytterligere fire svenskproduserte jagerfly av type Viggen.

Det vil likevel ta noe tid før Sverige formelt blir medlem i Nato grunnet at Ungarn er i ferd med å skifte ut sin president etter den forrige presidenten Katalin Nováks plutselige avgang.

 

Sverige søkte først om å bli med i Nato-alliansen i mai 2022, som svar på Russlands invasjon av Ukraina. Finland sendte inn sin søknad samtidig og ble tatt opp i alliansen i april 2023.

 

Featured image: Ungarns parlamentsbygning

26/02/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!