ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Finland har stengt hele sin grense mot Russland, angivelig som følge av russernes «hybridangrep» ved å framstille angivelig papirløse asylsøkere fra tredjeland med russisk visa, på grenseovergangene. Det er nok mer rimelig å legge til grunn at dette er et metodisk trekk for å få finnene til å stenge grensen.

 

Belarus hadde foretatt nettopp samme operasjon overfor Polen og de polske grensene ble stengt. Russerne måtte vite at Finland umiddelbart ville stenge sine grenser for asylsøkere fra tredjeland.

Det vises til de tidligere artiklene innrykket i EuropMediawww.em24.uk – «Belarus bedriver hybridkrig med migranter som våpen» – link: https://www.em24.uk/belarus-bedriver-hybridkrig-med-migranter-som-vapen/ og «Belarus benytter flyktninger som våpen mot EU-sanksjoner» – link: https://www.em24.uk/belarus-benytter-flyktninger-som-vapen-mot-eu-sanksjoner/

 

Hybridangrep igangsatt for å stenge grensen for egne borgere

Finsk politi hindrer asylsøkere på russergrensen

 

Russerne visste på forhånd at grensen mot Finland umiddelbart ville bli stengt både ut fra finnenes egen logiske beslutning, dessuten med disses lærdom av Polens handling i tilsvarende tilfelle med Belarus som eksportør av asylsøkere.

Russland har vært plaget med at store horder av «soldatemner» har flyktet til utlandet, i det vesentligste til Tyrkia eller Serbia som første destinasjon, men også til Finland for derfra å spre seg innen EU. Det var derfor et ønske fra russisk side om at grensene mot Finland skulle bli stengt. Dette for å hindre framtidige russiske soldater fra å flykte fra mobilisering i den russiske hæren.

 

Kan fryse i hjel på grensen

Immigranter i vinterfrost i Finland

 

Nå er det ikke nettopp trivelig langs den 1.340 kilometer lange grensen mellom Finland og Russland vinterstid, da temperaturen kan falle under 25 grader Celsius.

Å påberope av russerne at finnene ikke følger internasjonale menneskerettighetskonvensjoner, som beskytter mennesker og disses verdighet i krig og i fredstid, er uberettiget idet de utestengte har russisk visa og derfor er russernes ansvar. Disse menneskerettighetene er beskyttet under internasjonal lov. Det er enhver stats plikt å sikre at trengende blir respektert og disses beskyttelse oppfylt.

 

Statsminister Petteri Orpo

 

Russerne kan ikke ta imot asylsøkere for deretter å sende disse over grensen til et naboland. I dette tilfelle, som et hybridangrep for å straffe Finland for landets tilslutning til Nato. Statsminister Petteri Orpo har derfor kunngjort at Finland midlertidig stenger hele grensen mot Russland, etter uker med eskalert spenning mellom landene.

 

Frontex logo

 

Finnenes beslutning følger praksisen til det europeiske grensebyrået Frontex, med å utplassere grensevakter og annet personale og utstyr, for å styrke Finlands grensekontrollaktiviteter mens landet anklager Moskva for å oppildne til denne migranttilstrømningen. Spenningen mellom de to landene har eskalert siden Moskva startet sin invasjon av Ukraina i 2022, noe som fikk Finland til å slutte seg til Natos militærallianse.

 

Nato vil bidra med grensevakter

Generalsekretær Jens Stoltenberg

 

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har på sin side anklaget Russland for å bruke migrasjon som et middel for å presse Finland og dennes Nato-kollegaer som står i solidaritet med sine allierte.

Det skal være rapportert om at russiske ambassader har begynt å utstede visum til folk fra en rekke land for å komme inn i Russland, for deretter å la de fortsette reisen til den finske grensen ved hjelp av Moskvas sikkerhetstjenester. En påstand som Kreml har avvist kun som provoserende fake data.

 

Featured image: Flykter fra russisk mobilisering

05/12/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!