ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Langs grensen mellom Polen og Belarus, som også benevnes Hviterussland, befinner det seg tusenvis av migranter strandet i kulda. Torsdag eskalerte begge lands trusler seg i mellom uten at det finnes noen løsning ved eksempelvis ettergivelse av partenes krav.

 

Presidenten i Belarus, Aleksandr Lukashenko truer med å stenge gasstilførselen fra Russland til Vest-Europa via Belarus dersom Vesten skulle øke sanksjonene mot landet.

Polen opprettholder sin bastante politikk med blokkering av grensen med barberblad-piggtrådsperringer og soldater med skarpladde våpen. Soldater avfyrte varselskudd da en stor gruppe migranter forsøkte å krysse grensen etter å ha klippet seg gjennom sperringene.

 

Flyktningene låses inne i grensesonen

Flyktninger på grensen

På begge sider av grensen holdes hjelpearbeidere, leger og journalister unna grenseområdet. Polske nyhets- medier har rapportert at et titalls personer også inkludert barn, har frosset i hjel på Belarus sin side av grensen. For å presse EU til å oppheve sanksjonene forsøker president Lukashenko å la flyktninger strømme fra Belarus mot EU-landene Polen og Litauen. Dette også for å straffe disse nabolandene for å huse hviterussiske dissidenter. Polakkene og litauerne sperrer grensene samtidig som hviterussisk politi hinder flyktningene å bevege seg tilbake mot Minsk. Flyktningene er således fanget som fisk i en ruse, uten forsyninger, i fri luft utsatt for vær og vind. Det vises til diverse artikler i www.em24.uk – «Belarus benytter flyktninger som våpen mot EU-sanksjoner» – link: https://www.em24.uk/belarus-benytter-flyktninger-som-vapen-mot-eu-sanksjoner/, «Belarus benytter flyktninger som våpen mot EU» – link: https://www.em24.uk/belarus-benytter-flyktninger-som-vapen-mot-eu/

 

Ettergivelse vil gi økt flyktningestrøm

President Andrzej Duda

Polens høyrenasjonalistiske regjeringsparti firer ikke på sin holdning selv om den mer sosialt orienterte befolkningen demonstrerer i Warszawa.

FNs Sikkerhetsråd håndterer forholdet, men er lammet ettersom russerne har vetorett. Imidlertid påstås visstnok at Kreml angivelig arbeide med problemet. Likevel anklager imidlertid Russlands ambassadør EU-landene for hykleri ved ikke å tillate de tusenvis av desperate migranter å krysse grensen.

Nå er det ingen avtale mellom Belarus og EU om noen fri ferdsel over grensene. Flyktningene har fått visum til Belarus og er helhetlig dennes problem. Belarus tjener penger på hver flyktning som lures til å bli fraktet til Belarus, for å bli sendt mot grensene til EU. Flyktninger forteller å ha betalt USD 3.000 – 4.000 for hvert familiemedlem for å komme dit. Dette dekker kostnadene for visum til Belarus, flyreise og opphold noen få dager i Minsk. Slippes noen av disse flyktningene først over grensen til EU vil det komme til å ende med titusentalls nye. Torsdag kveld og natt til fredag forsøkte 150 migranter en organisert massekryssing av grensen. Forsøket ble avverget med polske varselskudd.

 

Hybridkrig

President Aleksandr Lukashenko

EU-land mener at Belarus sin autoritære leder Aleksandr Lukashenko har innledet en hybridkrig av type grå krig som pr. definisjon indikerer målrettet å forfølge politiske mål gjennom nøye utformede operasjoner og bevege seg forsiktig mot målet i stedet for å søke et raskt avgjørende resultat. Det er derfor for partene å holde seg under viktige eskalerende terskler som kan medføre en konvensjonell krig med konvensjonelle våpen, men i stedet benytte instrumenter her altså omfattet hjelpeløse flyktninger lokket inn i en felle som kan medføre at flyktningene kan fryse og sulte i hel om ingen av partene forbarmer seg over disse. Dette er en ny form for råtten krig. Angriperen ønsker å oppnå publisitet for om mulig å destabilisere motparten ved medienes negative oppmerksomhet gjennom å demonstrere, i dette tilfelle, hvor kynisk motparten er. Nabolandene Polen og Litauen, samt for øvrig hele EU som er flyktningenes mål, beskyldes for å la mennesker dø utenfor sine grenser. Det er rimelig at de fleste flyktningene har som ønsket destinasjon Tyskland, Nederland og Danmark, ikke Polen og Litauen.

 

Pressen må motstå utnyttelse

Presidentene Lukashenko og Putin

Både Polen og Belarus har begge hindret journalister fra å gå inn i grenseområdet og disse blir låst i en eskalerende informasjonskrig fra de stridende parter som gir hverandre skylden for en stadig dypere krise. Journalistene vil ikke kunne bekrefte faktiske forhold. Det er derfor viktig i angjeldende forhold at vestlig presse ikke lar seg utnytte av diktatoren Lukashenko, som tilsynelatende får personlig back-up fra president Vladimir Putin. Beviset derom er så enkelt som at ingen atombombe-kapable fly ville ha bistått despoten Lukashenko dersom dette ikke var utsortert på høyeste hold.

Lukashenko fortalte på torsdag at han var blitt enig med russerne om at disse skulle få tillatelse til å patruljere med atombombe-kapable fly langs landets vestre grenser, dessuten at gassrørene fra Russland skulle avstenges. Det er ellers også meddelt at russiske fallskjermjegere skal ha blitt drept langs grensen. Det vises til artikkel i www.em24.uk hvor president Putin lover Lukashenko bistand ved å sende denne russiske spetsnaz-opprørstropper hvilket tilsynelatende har skjedd, med fallskjermtropp i grensesonen til Polen – «Hviterusslands demonstranter voldtas, tortureres og forsvinner» – link: https://www.em24.uk/hviterusslands-demonstranter-voldtas-tortureres-og-forsvinner/

 

Merkel har kontaktet president Putin

Forbundskansler Angela Merkel

For andre dag på rad har tyskernes forbundskansler Angela Merkel tatt kontakt med russernes president Putin for å snakke om krisen, men Putin gjentok at EU i stedet kunne snakke med den hviterussiske kollegaen. EU avviser imidlertid Lukashenkos styre som illegitimt. Det kan foreløpig tydeligvis ikke ventes noe bistand fra russerne. Det er dessuten urimelig å tro at Lukashenko ikke har sortert ut sin hybridkrig omfattet potensielle migranter, med president Putin før han igangsatte aksjonen mot Polen og EU.

 

Utnytter Putin situasjonen?

Nikita Khrushchev

President Putin har løpende sin egen konflikt med Vesten, nemlig den pågående Ukraina-krisen. Det er ikke urimelig at Putin utnytter situasjonen i Belarus vedrørende sin egen konflikt.

Ved Ukrainas overtagelse ved hastig oppsplitting av Sovjetunionen ved dennes oppløsning, ble distrikt omfattet etniske russere overført til Ukraina uten disses medbestemmelse, dessuten også inkludert Krimhalvøya i Svartehavet, hvilket uomtvistelig tidligere var en del av Russland. Ukraineren Nikita Khrushchev hadde imidlertid overlatt administrasjonen av Krim til Ukraina den gang han ledet Sovjetunionen.

Russland annekterte imidlertid Krim i 2014 og de fortsatt russisktalende etniske russerne i Ukraina gjorde opprør og vil tilslutte seg Russland. Pågående stridigheter mellom ukrainske regjeringsstyrker og etniske russerne ble dempet av en skjørt fungerende våpenhvile. Russland har imidlertid igjen nettopp sendt nær 100.000 soldater til Ukrainas nærområder etter angivelig forut å ha trukket tilbake styrker etter vestlig påtrykk. Ukraina er ikke medlem av NATO, men har oppfordret organisasjonen til å hjelpe landet i kamp, imidlertid er tvisten for NATO et ikke-anliggende. US-amerikanerne har derimot lovet Ukraina hjelp. Det vises til diverse artikler i www.em24.uk – «Territorial integritet – Russland og Krim» – link: https://www.em24.uk/territorial-integritet-russland-og-krim/, «Ukraina manipulerer med verdensfreden» – link: https://www.em24.uk/ukraina-manipulerer-med-verdensfreden/ og «Krim-plattformen» – link: https://www.em24.uk/krim-plattformen/

 

 

Featured image: Flyktninger ved grensen mellom Polen og Belarus

12/11/2021

 

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!