ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Som forholdet ser ut på slagmarken kan det gå mot slutten for den regjerende militærjuntaen i Myanmar i dennes kamper mot landets opprørsstyrker. Dette kan indikere en ny politisk situasjon i det krigsherjede landet i Sørøst-Asia.

 

Det henvises til tidligere artikler innrykket i EuropMedia www.em24.uk,  relatert til tilstanden i Myanmar; «Act of terrorism against the Kachin People» – link: https://www.em24.uk/act-of-terrorism-against-the-kachin-people/, «Myanmar’s Aung San Suu Kyi is partially pardoned» – link: https://www.em24.uk/myanmars-aung-san-suu-kyi-is-partially-pardoned/, «Ban Ki-moon calls for an urgent change of direction in Myanmar» – link: https://www.em24.uk/a-message-from-the-elders-ban-ki-moon-2/, «Kampen mot militærjuntaen i Myanmar» – link: https://www.em24.uk/kampen-mot-militaerjuntaen-i-myanmar/, «Myanmar – 38 demonstranter massakrert på én dag» – link:  https://www.em24.uk/myanmar-38-demonstranter-massakrert-pa-en-dag/, «Militærkupp i Myanmar – Nobelprisvinner Aung San Suu Kyi arrestert» – link:  https://www.em24.uk/militaerkupp-i-myanmar-nobelprisvinner-aung-san-suu-kyi-arrestert/

 

Kampene sterkt intensivert de siste månedene

En gruppe kupp-motstandere

 

Kampene mot militærjuntaens hær, benevnt Tatmadaw, er blitt sterkt intensivert siden slutten av oktober og skal visstnok være den største utfordringen for juntaen siden statskuppet primo februar 2021, skal analytikere ha uttalt. Flere hundre personer, både sivile og soldater, skal ha blitt drept eller såret og omkring 200.000 skal i den senere tid ha blitt fordrevet av de pågående kampene som utspiller seg i flere regioner over hele landet.

Myanmars grenseland er hjemsted for dusinvis av etnisk væpnede grupper, som har kjempet mot ulike militærenheter som har hatt makten i landet siden dets uavhengighet i 1948. Etter at militærjuntaen, som styrtet Aung San Suu Kyis demokratisk valgte regjering i et kupp, har stadig noen av disse etnisk væpnede gruppene vært aktive.

Hjulpet av lokale motstandsgrupper, som ble dannet umiddelbart etter kuppet, klarte hundrevis av erfarne og ganske godt bevæpnede krigere samtidig å angripe viktige juntastillinger. De har tatt flere byer og landsbyer i regionene, samt militære utposter og kuttet viktige handelsruter til Kina.

Tatmadaw satte imidlertid i gang en offensiv i grenseområdene mot Kina og India nord i landet. Offisielt var målet med denne offensiven å få slått ned på de kriminelle aktivitetene som har spredt seg i disse grenseområdene, spesielt i den kinesisktalende regionen Kokang. Denne regionen hadde siden 2009 vært dominert av en pro-junta-milits som har vokst seg rik gjennom narkotikaproduksjon og andre typer ulovlig handel, inkludert sex-arbeid og nettsvindeloperasjoner.

Den kinesiske regjeringen hadde imidlertid i økende grad presset regjeringer over hele Sørøst-Asia, for å slå ned på en blomstrende cybersvindelindustri, der gjenger har holdt tusenvis av kinesiske statsborgere fanget i overfylte områder og tvunget disse til å målrette folk over hele Kina med nettsvindel.

 

Three Brotherhood Alliance

Three Brotherhood Alliance-soldater planlegger

 

Siden oktober har tre etnisk væpnede opprørsstyrker benevnt som Three Brotherhood Alliance, som har inkludert gruppene Ta’ang National Liberation Army, Myanmar National Democratic Alliance Army og Arakan Army, ført en koordinert offensiv mot militærjuntaens kontrollerte områder og militære utposter.

Helt siden mai hadde Beijing bedt Myanmars militærjunta om å øke kontrollen over sin grensemilits, som førte til den ovenfor nevnte offensiven som ikke virket tilfredsstillende mot tilsiktet formål. Dette slik at Three Brotherhood Alliance har kunnet utnytte juntaens, av  Beijing oppfattede passivitet, til å starte sine angrep under dekke av kamp mot pågående kriminalitet. Alliansen kunne derved utføre sine angrep uten å risikere en operativ, negativ reaksjon fra kinesisk hold.

Three Brotherhood Alliance sin koordinerte offensiv har fått støtte fra andre lokale, mindre styrker som er motstandere av regimet, blant annet People’s Defense Force og Burmas kommunistpartis kampavdeling People’s Liberation Army, som begge har trappet opp kampen mot Tatmadaw. Den siste måneden har Alliance og andre ulike opprørsstyrker, bekjempet juntaens militære utposter og erobret store landområder, herunder inkludert flere byer og grenseoverganger til India og Kina.

 

Vil opprørsstyrkene opprettholde tempoet?

Three Brotherhood Alliance-soldater simulerer angrep for fotografen

 

Utfallet av kamper mot juntaen vil imidlertid komme til å formes av om opprørsstyrkene kan opprettholde tempoet i offensiven, samt hvor effektivt Tatmadaw kan omgruppere seg til en reell motoffensiv.

Hittil har imidlertid er en rekke Tatmadaw-enheter bare overgitt seg uten å gi aktiv motstand og gjort det mulig for opprørsstyrkene å få tilgang til ytterligere våpen og ammunisjon, dessuten pansrede kjøretøy og artilleri. Mange Tatmadaw-tropper bare forlot stillingene sine og flyktet til nabolandet India. Rekruttering for å fylle på etter tapt mannskap er for Tatmadaw problematisk.

Grunnet Tatmadaws tidligere brutalitet, har den lokale befolkningen vært kritisk til denne og støttet opprørerne med både etterretning, materialer og personell.

Juntaen har siden denne tok makten ved kuppet i 2021, fengslet nesten 20.000 mennesker. Den har dessuten internt fordrevet nesten én million mennesker for å kvele eventuell opposisjon innen sivilbefolkningen. For å opprettholde makten har juntaen dessuten benyttet luftvåpenet mot sivile mål på bakken.

 

Kan juntaen gjenvinne overtaket?

Juntasjef Min Aung Hlaing

 

Opprørsstyrkene har initiativet på flere fronter. Tatmadaw har blitt tvunget til å gi opp en rekke stillinger og trekke seg tilbake. Om denne kan gjenvinne initiativet til å organisere, etterfulgt av et effektivt motangrep for å gjenerobre tapt territorium, sees dette i øyeblikket som en totalt umulig oppgave.

Juntaen må i tilfelle kjempe mot opprørerne i områder bestående av tett jungel og ville fjell, under disses kontroll. Juntaens estimerte styrke anslås å være totalt rundt 150.000 menn, hvorav 70.000 i kampenheter med lav moral. Hertil tilkommer det faktum at juntaen samtidig kjemper en kamp mot opprørsstyrker over hele landet.

 

Vil juntaen sette inn luftforsvaret?

Juntasjefen inspiserer jagerfly

 

Etter hvert som Tatmadaw-tapene øker, trekker denne seg tilbake til de store befolkningssentrene og sine militærbaser. Opprørsstyrkene, som kontrollerer store deler av landsbygda, vil sannsynligvis være i stand til å isolere Tatmadaw-enheter i disses tilbaketrukne stilinger. Imidlertid kan juntaen benytte sitt luftforsvar til å presse tilbake opprørerne, men dette er utilstrekkelig alene mot spredte geriljasoldater i befolkede områder, om det ikke skal begås et rent folkemord. Det vises til pågående krig i Gaza som betegnes nettopp som dette, hvilket også Hamas begikk mot et tilsynelatende uforberedt Israel. I alle fall slik det hevdes. Også israelerne var tvunget til å måtte sette inn bakkestyrker. Det ville disse ikke ha gjort dersom det ikke var helt nødvendig.

 

Hva blir slutten på juntaens styre?

General Min Aung Hlaing inspiserer troppene

 

Et alternativ for juntaen vil kunne bli forhandlinger med opprørsstyrkene, hvilket vil kunne gi en fredeligere maktoverføring. Et annet alternativ for junta-ledelsen er at denne bare gir opp og rømmer, hvilket kan være det mest sannsynlige, men hvor skal imidlertid generalene og disses sisiplere reise? De eneste som har hatt større fordeler av juntaen er vel kineserne. Kanskje disse tar imot rømlingene.

 

Featured image: Tatmadaw brenner landsbyer

06/12/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!