ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGE

 

Ukrainas militære beveger seg forsiktig framover etter at Russland onsdag meddelte tilbaketrekning fra byen Kherson i Mykolaiv-regionen på vestre bredd av elven Dnipro. Byen hadde før den russiske okkupasjonen en befolkning på 280.000 innbyggere, men i ettertid er den nærmest blitt totalt tømt. Folk flyktet, mange av de gjenværende innbyggerne er blitt deportert til Russland med eller mot sin vilje. Andre har blitt arrestert, torturert og drept.

 

Amnesty International uttalte seg torsdag om russernes behandling av byens innbyggere, at dette var en forbrytelse mot menneskeheten. Herunder blant annet at sivile hadde gjennomgått filtrering, hvilket resulterte i vilkårlig internering, tortur og annen mishandling. Videre tvangsoverføring av befolkningen til andre russisk-okkuperte regioner eller inn i Russland. Dessuten at barn ble skilt fra sine familier i strid med internasjonal humanitær lov.

 

Flyktet fra å bli kanonfôr

Døde russiske soldater

Russerne har etter sin tilbaketrekning fra Kherson besatt alternative forsvarstillinger på Dnipro-elvens østre bredd, ettersom disse åpenbart må ha betraktet sin motstands-evne i Kherson taktisk uholdbar, slik som ukrainerne også må ha betraktet denne. Dette idet ukrainerne blant annet totalt kunne avskjære russernes forsynings-muligheter. Russernes styrker i byen hadde således intet annet valg enn å flykte dersom disse ikke simpelt hen ville bli kanonfôr.

Ukrainerne tar likevel forbehold om at den frivillige tilbaketrekningen kan være russernes taktiske felle ved at disse eksempelvis planlegger brutal beskytning av inntrengende ukrainske styrker i byen, fra sikrede posisjoner på den andre siden av Dnipro-elven. Dette rimeligvis i tillegg til forutgående minelegging og andre arrangement, for å ramme de ukrainske styrkene som etter hvert vil ankomme byen.

Russerne har tilknyttet sin tilbaketrekning fra Kherson ellers destruert broer og gjort veier uframkommelige. President Volodymyr Zelenskyy har i alle fall derfor, i forbindelse med tilbaketrekningen, formidlet strikte advarsler til de ukrainske styrkene om varsomhet uten hastige, ikke godt underarbeidede bevegelser og tiltak.

 

Inngangsporten til det russisk-okkuperte Krim

General Mark Milley

Uansett hvilke betraktninger som gjøres av militære analytikere og andre forståsegpåere omkring i Vesten, mener de fleste tilsynelatende at den russiske beslutn-ingen om tilbaketrekning fra den eneste provinshoved-staden som angriperne har erobret etter sin inntrenging i sitt naboland, som et tydelig svakhetstegn. Dette ettersom Kherson kan betraktes som inngangsporten for de ukrainske styrkene til det russisk-okkuperte Krim.

Den amerikanske generalen Mark Milley, som er United States Army Joint Chiefs of Staff eller amerikanernes forsvarssjef, sa onsdag at det er beregnet at mer enn 100.000 russisk militærpersonell er drept eller såret i Ukraina, men Kyivs styrker sannsynligvis kan ha lidd lignende tap, men som blir strengt hemmeligholdt.

 

Russiske utrenede mobiliserte «slaktes»

Voronezh

Russlands nettopp mobiliserte soldater har uttalt seg til den russiske nettavisen Verstka, som ble opprettet i våres i forbindelse med at uavhengig russisk presse ble totalt stanset.

Overlevende fra en nylig mobilisert bataljon omfattet 570 mann fra den sydvestlige russiske Voronezh-regionen nær Ukraina, har uttalt at bataljonen ble sendt til fronten uten noen forberedelse og uten noen form for relevant våpenstøtte, med ordre om å grave skyttergraver med kun tre utdelte spader for den store styrken. Bataljonen kom fra første dag under konstant beskytning av ukrainsk artilleri, mortere, raketter og bomber fra helikoptre. Befalet flyktet slagmarken. Kun 40 mann av den 570 manns store bataljonen overlevde.

Det har blitt rapportert om tilsvarende russiske militære nederlag, som har etterlatt hundrevis av utrente russiske tropper døde. Fra en annen tilsvarende stor bataljon overlevde kun 31 soldater.

Verstkas avsløringer om krigen har vakt sterke reaksjoner i Russland, også blant tidligere pro-Kreml-bloggere. Nettavisen har på sin nettside videresendt videomeldinger fra de drepte soldatenes koner, til guvernøren i Voronezh og andre relevante russiske myndigheter.

Det russiske forsvarsdepartementet tilbakeholder imidlertid informasjon og gir konstruerte prosentvise tapstall som disse mener å anse som akseptable for styrker som er i kamp. Hele den russiske krigsinnsatsen i Ukraina har imidlertid vært på stor bekostning av menneskelig tap og materiell.

 

Featured image: Russisk tilbaketrekning fra Kherson

11/11/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!