ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Ved utgangen» av september publiserte USA en rapport om «How the People’s Republic of China Seeks to Reshape the Global Information Environment». Rapporten framhever at Beijing har investert milliarder av dollar for å bygge et globalt informasjonssystem for å fremme egen propaganda, forenkle sin sensur og spre desinformasjon.

 

Det vises til diverse tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, relatert til Kinas benyttelse av sin informasjonsstrøm, «The rivalry between US and China burdens countries in debt crisis» – link: https://www.em24.uk/the-rivalry-between-us-and-china-burdens-countries-in-debt-crisis/, «Kina dominerer utviklingsland med hemmelige lån» – link: https://www.em24.uk/kina-dominerer-utviklingsland-med-hemmelige-lan/, «Kineserne kaprer Afrika» – link: https://www.em24.uk/kineserne-kaprer-afrika/ og «Kina framholder sin satsing i Afrika» – link: https://www.em24.uk/kina-framholder-sin-satsing-i-afrika/

 

Kinesisk informasjonsmanipulasjon

Den amerikanske rapporten

 

Amerikanerne har imidlertid observert kinesernes innsats i demokratiske land hvor disse har forsøkt å omforme informasjon til sin fordel. Dette er imidlertid ikke uvanlig for hverken ledere av autoritære styrer eller andre maktmennesker. Det gjorde blant annet Adolf Hitler i sin tid og daglig møtes nå om dagen, Donald Trump i samme ærend som en hvem som helst.

Nå er imidlertid opplysningen og utdannelsesnivået høyere og referansegrunnlaget bedre for den vanlige meningmann. Denne vil følgelig danne seg motforestillinger av egen sunn fornuft. Dette er helt ulikt hva som var tilfelle på Hitlers tid, slik at styrt massesuggesjon ikke lenger virker så gjennomgripende der hvor generell informasjon har fått fotfeste.

Der i områder hvor fattigdom og manglende positive forhåpninger og framtidsvisjoner ikke er til stede, vil imidlertid suggesjon fortsatt kunne virke, slik som det så bittert gjorde i de håpløse situasjonene i den stortyske sfæren i 1920- og 30-årene etter dennes tap i den første verdenskrig. Da kunne nazismen, som konsentrerte seg om håpet på bedre leveforhold, virke. Men dessverre ble dette uhyggelig utnyttet av det beroende lederskapet som fikk menneskemengden til å følge seg som «der Rattenfänger von Hameln», en legende angivelig fra 1284 fra byen Hamelin i Niedersachsen i Tyskland.

 

Kinesisk diplomati

President Xi Jinping

 

Dette er samme metodikk som kineserne benytter i sin globale informasjon for å fange de uopplyste, ikke urimelig sammen med rikelig korrupsjon overfor ledende individer i aktuelle samfunn. Det bemerkes eller påstås intet, men det er fritt fram i demokratiske land å tenke og meddele sine tanker når det diskuteres ulogiske beslutninger som blir eller er blitt tatt.

Det vises i denne anledning eksempelvis til avsnittene «Kina avviser kuppet av Entebbe» og «Kina hevder», i artikkelen «EU’s Global Gateway mot Kinas Belt and Road Initiative» – link: https://www.em24.uk/eus-global-gateway-mot-kinas-belt-and-road-initiative/, samt ellers til artiklene «Solomon Islands’ secret security pact with China» – link: https://www.em24.uk/solomon-islands-secret-security-pact-with-china/ og «Korrupte Sri Lanka i økonomisk desperasjon» – link: https://www.em24.uk/korrupte-sri-lanka-i-okonomisk-desperasjon/

 

USA lar seg forledes av massesuggesjon

Donald Trump

 

Det overrasker imidlertid derfor voldsomt å registrere at USAs GOP-folk eller republikaneres ukritiske reaksjon tilknyttet den tidligere president Trumps løgner og besynderlige propaganda stunt. Faktisk ser det ut som om en stor del av republikanerne fortsatt slutter opp om denne selvopptatte, bløffmakers klovnaktige, stadig frekkere utspill.

Tilsynelatende bestemte Trump hvem som skulle regjere som tredjemann i USAs hierarki. Dette med henvisning til artiklene «The fourth republican nominated as Speaker of the House» – link: https://www.em24.uk/the-fourth-republican-nominated-as-speaker-of-the-house/ og «Mike Johnson elected the 56th Speaker of the House» – link: https://www.em24.uk/mike-johnson-elected-the-56th-speaker-of-the-house/

 

«Peer du lyver! – sa mor Aase

Peer Gynt

 

Det forstås av den amerikanske rapporten som at det menes at Kina manipulerer sin informasjon i fem ulike hovedelementer, og utnytter propaganda, samt sensur, fremmer digital autoritarisme, utnytter internasjonale organisasjoner og bilaterale partnerskap, sammenkobler samarbeid og press og utøver kontroll over kinesisk språklig media.

Det vises derfor til artikkelen «The fourth Nobel Prize in Literature to a Norwegian author» – link: https://www.em24.uk/the-fourth-nobel-prize-in-literature-to-a-norwegian-author/

En annen gjennom årene norsk vel så verdenskjent forfatter, som aldri fikk noen Nobels litteraturpris, men har satt evige merker etter seg, Henrik Ibsen, som ofte kalles «the Father of Realism». Ibsen lot Peer Gynts mor Aase si, i sitt skuespill med samme navn som sønnen, kort og godt «Peer du lyver».

 

Kineserne lyver

Nobel laureate Gao Xingjian

 

Det er nemlig det kineserne gjør, slik også amerikanerne av og til gjør. Dette når det lønner seg politisk, men ikke misforstå. Det amerikanske samfunn er åpent og gir innsyn i motsetning til det kinesiske, kommunistiske som fordekkes og hvor åpenhet ender med straff, sågar med døden.

Derfor flyttet den kinesiske Nobel laureate i litteratur for året 2000, forfatteren Gao Xingjian, til Frankrike og ble fransk statsborger, grunnet massakren på Tiananmen Square – Den himmelske freds plass. Det vises til avsnitt i artikkelen «Minnet om massakren på Tiananmen Square» i artikkelen «25 years since Hong Kong was handed over from Britain» – link: https://www.em24.uk/25-years-since-hong-kong-was-handed-over-from-britain/

 

Døde under overvåkning

Nobel laureate Liu Xiaobo

 

Så heldig som forfatteren Gao var ikke vinneren av Nobels fredspris i 2012 Liu Xiaobo, som ble tildelt Nobel laureate «for hans lange og ikke-voldelige kamp for sentrale menneskerettigheter i Kina». Liu var aktiv i protestene på Den himmelske freds plass i 1989, noe som førte til at han ble fengslet. Han døde angivelig av multippel organsvikt mens han var voktet på et sykehus, noe som gjorde han til den første Nobels fredsprisvinner som døde i varetekt siden den tyske pasifisten Carl von Ossietzky, Nobel laureate i 1935,som  døde under overvåkning etter årevis opphold i nazistenes konsentrasjonsleirer.

 

Norge ble straffet for sannheten

Nobelkomiteens leder i 2010 Thorbjørn Jagland

 

Det bør for ordens skyld tillegges at Norge, hvor komitéen for Nobels fredspris beror, etter tildelingen av Fredsprisen til Liu Xiaobo, fikk fratatt all rett til eksport til Kina i årevis av kinesiske myndigheter. Dette gikk spesielt ut over norsk eksport av laks til mat for kineserne. Nå ordnet imidlertid visstnok en rekke eksportører seg med vietnamesiske mellommenn, men tildelingen til den fortjente kineseren kostet Norge mange titalls milliarder US-dollar. Kina styrer også med økonomiske straffetiltak mot land og virksomheter som opptrer mot kinesernes løgnaktige og fordekte informasjon.

 

Taiwan

Fredelig gjenforening

 

Tilbake til ovennevnte rapports avhandling om kinesernes angivelige løgner; «Beijing bruker falsk informasjon for å fremme positive syn på Kina og det kinesiske kommunistpartiet – KKP. Samtidig undertrykker Kina kritisk all informasjon som motsier deres ønskede berettelser om eksempelvis Taiwan, landets generelle praksis med hensyn til menneskerettigheter, om grenser til naboland og Sør-Kinahavet. Det samme gjelder landets  innenlandske økonomi og internasjonale økonomiske engasjement. Mer generelt søker Kina å dyrke og opprettholde en global insentiv struktur som oppmuntrer utenlandske regjeringer, eliter, journalister og sivilsamfunn, til å akseptere sine foretrukne fortellinger og unngå å kritisere kinesisk oppførsel.»

 

Gjeldsfeller

Låntager

 

Rapporten har åpenbart som målsetning å fortelle at kinesisk informasjon er manipulering, som gjør det mulig for Beijing å bøye det globale informasjonsmiljøet til sin fordel, hvilket kan skape tilstander som fører til at nasjoner tar beslutninger som underordner disses økonomiske- og sikkerhetsinteresser til Beijings favør, herunder lede nasjoner inn i dragens gjeldsfelle.

Et begrep er å «kalle en spade for en spade» så får man gjøre dette og ikke fordekke begrepet i kokette akademiske, for meningmann uforståelige begrep. Altså kan det fastslås at kineserne lyver for å oppnå egne fordeler.

Det vises til artiklene «Kina dominerer utviklingsland med hemmelige lån» – link: https://www.em24.uk/kina-dominerer-utviklingsland-med-hemmelige-lan/, «The US wants to raise China’s status to a developed country» – link: https://www.em24.uk/the-us-wants-to-raise-chinas-status-to-a-developed-country/, samt ovennevnte artikkel «EU’s Global gateway mot Kinas Belt and Road Initiative».

 

Skaffer seg dominans over påvirkere

The Wall Street Journal

 

Kommunistpartiet i Beijing benytter både åpen og skjult innflytelse over innhold og internettplattformer. Det skaffer seg eierandeler i utenlandske media, påvirker influensere gjennom offentlige og ikke-offentlige midler og sponset online. I henhold til det kinesiske statskontrollerte media South China Morning Post, har Kina siden 2009 benyttet 6.6 milliarder US-dollar på oppkjøp av utenlandsk presse. Ifølge China Daily’s egne tall har eksempelvis The Wall Street Journal mottatt USD 6 millioner, The Washington Post nesten USD 4,6 millioner og New York Times omkring USD 50.000. Dette angivelig vedrørende annonser.

Som andre land arbeider kineserne sterkt for å skaffe seg framtredende stemmer i det internasjonale informasjonsmiljøet som utenlandske politiske eliter og journalister skaffer seg kontroll over, plattformer for global informasjonsformidling. Herunder å investere i digitale TV-tjenester kanskje spesielt i Afrika, dessuten satellittnettverk.

Kineserne benytter trusler både personlige og mot selskap. Dessuten i tillegg, teknisk sensur for å forstumme opponenter og bevirke disse til selvsensur. Beijing finjusterer global sensur ved å målrette aksjoner mot spesifikke individer og organisasjoner.

 

Den fattige verden mest utsatt

Fattig verden

 

Den fattige, tredje verden er selvfølgelig spesielt utsatt for påvirkning. Dette gjelder gjerne land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. I sitt eget land tilsidesetter kommunistpartiet alle menneskerettigheter etter eget godtbefinnende. Som eksempel vises til Kinas reviderte etterretningslov. Denne bør være en effektiv brems på all utenlandsk investering i landet, men også denne kan tilvendes og vil kunne bli oversett eller ignorert i iver etter å tjene penger. Loven kan deretter taktisk utnyttes av kinesiske myndigheter mot overivrige, utaktiske utlendinger som likevel går i fella. Også lovgivning som gir Beijing innsynsrett i alt som kan gi eventuell nytte, som finnes hos landets alle virksomheter der disse er involvert, inkludert de utenlandske.

Amerikanerne mener altså med sin rapport at all kinesisk informasjon blir manipulert og forvrengt ved propaganda og desinformasjon, samt av sensur. Dette skaper således en stor utfordring for nasjoner som forsøker å forutsi sine framtidige forhold til Kina og kinesiske virksomheter. Det vises til artiklene «US law will ban TikTok» – link: https://www.em24.uk/us-law-will-ban-tiktok/ og «Oracle kjøpte TikTok» – link: https://www.em24.uk/oracle-kjopte-tiktok/

 

Kineserne hevder amerikanerne lyver

Amerikanerne lyver

 

Kinesisk statsmedia har tatt til motmæle mot den amerikanske rapporten og går til kraftig angrep med tilbakevisning av de amerikanske antydninger. Disse skriver at, «USAs utenriksdepartements Kina-rapport er et løgnimperium tvers igjennom». Det tillegges sarkastisk at, «folk er ikke blinde» og fortsetter med at Kina ikke har investert milliarder av dollar for å spre desinformasjon globalt. «Kina-rapporten er derimot i seg selv et eksempel på desinformasjon», hevder landets fremste statsmedia hardnakket.

Med tittelen «How the People’s Republic of China Seeks to Reshape the Global Information Environment», fokuserer den amerikanske rapporten altså med å anklage Kina for manipulasjon i et forsøk på å oppnå global informasjonsdominans. Den sier at «Kinas globale informasjonsmanipulasjon er en utfordring for integriteten til det globale informasjonsrommet».

 

Informasjonsrommet som våpen

CIA logo

 

Som offisiell kommentar til rapporten, sa en talsperson fra det kinesiske utenriksdepartementet at denne i seg selv er desinformasjon ettersom den gir en feilaktig framstilling av fakta og sannhet. Faktisk er det USA som oppfant «å benytte det globale informasjonsrommet som våpen».

Det relevante senteret i det amerikanske utenriksdepartementet som laget rapporten, er engasjert i propaganda og infiltrasjon i navnet «globalt engasjement». Det er en kilde til desinformasjon og kommandosenter for «oppfatningskrigføring».

Fra Operation Mockingbird, var et påstått omfattende program fra United States Central Intelligence Agency – CIA, som startet i de første årene av den kalde krigen og forsøkte å bestikke og manipulere innenlandske, amerikanske nyhetsmedia for propagandaformål. Kineserne nevner også flere forhold i amerikansk politikk som ble karakterisert kun å ha propagandaformål og avsluttet den enorme amerikanske løgnen som endte med å kritisere Kinas Xinjiang-politikk, med henvisning til eksempelvis nedenfor stående proposisjon vedtatt av USA’s senat vedrørende denne politikken.

Det vises for øvrig til artiklene, «Én million uigurer internert i Kina» link: https://www.em24.uk/en-million-uigurer-internert-i-kina/, «Kina oppfordrer til neglisjering av FN-arrangementet om menneskerettighetsspørsmål!» – link: https://www.em24.uk/kina-oppfordrer-til-neglisjering-av-fn-arrangementet-om-menneskerettighetssporsmal/, « Kinas behandling av uigurer er folkemord» – link: https://www.em24.uk/kinas-behandling-av-uigurer-er-folkemord/, «Uigurer utnyttes som slaver i Kina» – link:  https://www.em24.uk/uigurer-utnyttes-som-slaver-i-kina/ og «Uyghur Human Rights Policy Act – proposisjon vedtatt av USA’s senat» – link: https://www.em24.uk/uyghur-human-rights-policy-act-proposisjon-vedtatt-av-usas-senat/

«Det skulle således være bevist at USA er et løgnimperium tvers gjennom», sa talspersonen fra det kinesiske utenriksdepartementet og refererte til en uttalelse fra den republikanske senator Rand Paul fra Kentucky, om at denne offentlig hadde erkjent at «Den amerikanske regjeringen er den største formidleren av desinformasjon i verdenshistorien».

«Noen i USA må nok tro at de kanskje kan seire i informasjonskrigen så lenge de sprer nok løgner, men verdens folk er ikke blinde», framholdt talspersonen og tilføyde at, «Uansett hvordan USA prøver å feste etiketten desinformasjon på andre land, har flere og flere mennesker i verden allerede gjennomskuet USAs stygge forsøk på å opprettholde sitt overherredømme ved å flette løgner inn i «keiserens nye klær» og sjikanere andre».

 

Informasjonskrigen

Professor Li Haidong

 

Professor Li Haidong ved China Foreign Affairs University, kommenterte med noe som kan forstås som at det kinesiske utenriksdepartementets svar fullstendig har avslørt USAs bruk av dennes forvrengte rapport som et avgjørende element i forsøket på å forme opinionen og internasjonal konsensus i sin strategiske konkurranse med Kina. Talsmannens kommentarer har avslørt Washingtons lumske intensjoner av villedende natur. Uttalelsen bidrar til en klarere og mer omfattende forståelse i det internasjonale samfunnet av USAs skruppelløse praksis i sin Kina-politikk. Dette inkluderer USAs mangeårige historie med hykleri, bedrag og inkonsekvens i dets ord og handlinger.

 

Innestenge Kina

Professor Shen Yi

 

Professor Lis kollega professor Shen Yi, som er informasjonsekspert ved Fudan University, sier i en uttalelse som kan tolkes som at USA har gjort alle tiltak for å gjøre verden fiendtlig mot Washingtons rivaler. Å starte en informasjonskrig mot Kina er en del av USAs strategi for innestengelse, med et mål om å skape et ondt bilde av Kina i den internasjonale opinionsarenaen. Den nye rapporten er rett og slett et siste eksempel på USAs lange liste over taktikk for å gjøre verden negativ overfor Kina, men jo mer USA forsøker, jo mer avsløres dennes hykleri. Det siste USA bryr seg om er offentlig tilgang til informasjon. Landet bryr seg ensidig kun om sitt hegemoni, inkludert det på informasjonsfeltet, tilføyde informasjonseksperten.

 

Featured image: Illustrasjonsbilde

30/10/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!