ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Russlands president Vladimir Putin ankom India i går til et toppmøte med den indiske statsministeren Narendra Modi tilknyttet blant annet levering av luftvernmissilsystem fra Russland til India som eventuelt kan føre til amerikanske sanksjoner.

 

India inngikk i vår en avtale med Russland om kjøp av S-400 luftvernmissilsystem til opplyst pris 5,4 milliarder dollar for å opprettholde sitt partnerskap med Moskva. Kjøpet hadde vel også andre hensikter enn å kjøpe et utsyr som US-amerikanerne kunne levere med tilsvarende kvalitet, men rimeligvis ikke så billig som det russiske. Russerne fikk på sin side levert en produksjon som opprinnelig var tiltenkt Kina. Denne fikk i stedet levert forløperen til S-400, den mindre avanserte S-300. Russerne var tydeligvis ikke så interessert i å levere det relativt nyutviklede S-400 til kineserne, som kopierer alt utstyr til hvilke disse får tilgang. Dessuten er indernes eneste mål for S-400 missilsystemet å skyte ned mulige kinesiske fly. Det henvises til artikkel i www.em24.uk – «Illusorisk kinesisk-russisk forsvarssamarbeid», avsnitt «Copycats» – link: https://www.em24.uk/illusorisk-kinesisk-russisk-forsvarssamarbeid/ med kompletterende anviste andre artikler.

Det forventes at India vil plassere det innkjøpte missilsystemet for oppdemming mot kineserne langs den omstridte Himalaya-grensen, der tropper i størrelse rundt 200.000 mann fra begge sider står opp mot hverandre, på andre året. Det vises til artikkelen «Konflikt på grensen mellom India og Kina» – link: https://www.em24.uk/india-og-kina-i-grensekonflikt/,  samt andre artikler herom i www.em24.uk.

 

Rimeligvis ingen US-sanksjoner

Russisk S-400 missilsystem

Det er rimelig at det angjeldende indiske kjøpet av det russiske missilsystemet ikke vil føre til noen sanksjoner fra USA, som senere etter kjøpet har inngått styrket forsvarssamarbeid med India, med henvisning til artikkelen «Styrket sikkerhetsbånd mellom Washington og New Delhi mot Kina» – link: https://www.em24.uk/styrket-sikkerhetsband-mellom-washington-og-new-delhi-mot-kina/ i hvilken det vises at både India og USA er medlemmer av Quad, eller Quadrilateral Security Dialogue, som også inkluderer Australia og Japan. Det henvises til ytterligere artikkel i www.em24.uk – «NATO-allierte støtter den internasjonale havrett», avsnitt «Quad alliansen» – link: https://www.em24.uk/nato-allierte-stotter-den-internasjonale-havrett/

Washington har imidlertid advart New Delhi om at kjøp av langdistanse overflate-til-luft missilsystem fra Russland strider mot amerikansk lovgivning fra 2017. Dette for eksempelvis å unngå eventuelle russiske sanksjoner på tidspunktet utstyret skal benyttes.

India har derimot besvart amerikanerne med at disses til enhver tid nasjonale sikkerhetsinteresser bestemmer forsvarskjøpene. Indias forsvarsminister Ajay Bhatt uttalte til landets parlamentet på fredag i forrige uke, at «Indias regjering tar sine beslutninger basert på operasjonelle og teknologiske aspekter for å holde de væpnede styrkene i beredskap».

Washington innførte derimot sanksjoner mot Nato-landet Tyrkia i desember i fjor, for å ha kjøp det samme missilsystemet fra Russland, i henhold til den amerikanske loven Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, hvis målsetning var å avskrekke land fra i det hele tatt å kjøpe russisk militærutstyr.

New Delhi er imidlertid optimistisk med tanke på å få en presidentbeslutning, altså en fraskrivelse med hensyn til sanksjoner relatert til den amerikanske lovgivningen, ettersom indiske strategiske bånd med USA er å få koordinert de to landenes felles innsats for å begrense Kinas virksomhet i Indo-Stillehavsregionen.

Som deltager i Quad-gruppen omfattet Australia, India, Japan og USA, spiller India en nøkkelrolle i motarbeidelsene av kineserne. En talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet har for ett par uker siden uttalt på en briefing at Biden-administrasjonen formelt ikke har bestemt seg for en potensiell dispensasjon med hensyn til sanksjoner mot India, ettersom dette av enkelte menes bør være uunngåelig. Biden-administrasjonen vil imidlertid derimot rimeligvis ikke ønske å foreta seg noe som kan anstrenge forholdet til New Delhi, men en dispensasjon for India vil i tilfelle være en engangsaffære. Uansett vil en eventuell sanksjon mot New Delhi tilknyttet handelen med Moskva kunne bli et unødvendig spenningspunkt i forholdet mellom USA og India.

Eksperter i strategiske saker skal ha påpekt at India og Russland har beveget seg i ulike geopolitiske retninger, likevel vil ikke New Delhi avvikle sitt sikkerhetsforhold til USA, som var en alliert i den kalde krigen og som fortsatt er en sentral leverandør til det indiske forsvaret. Det indiske forsvaret er verdens største kunde på forsvarsutstyr.

Kina er Indias hovedmotstander. Russland opptrer derimot som Kinas partner. For Russland er fortsatt angivelig USAs hovedmotstanderen, men Putin sa i et intervju med en amerikansk reporter, at «Vårt land grenser mot Kina». Det oppfattes som at dette ikke skulle forstås annet enn som at Putin må oppføre seg mot et stadig mektigere mylder av kinesere, slik som Stalin i sin tid gjorde mot Nazi-Tyskland. Indias tilknytning til Washington er imidlertid tiltagende, men det bør huskes at inderne opptrådde utad nøytralt under den kalde krigen, hvilket ikke er aktuelt med en krig innbefattet kineserne, som rimeligvis kan være den eneste mulige motparten. Russerne og amerikanerne vil tilsynelatende ikke komme i krig med hverandre.

 

Putin i New Dehli

President Putin i India

President Vladimir Putin har siden koronapandemien startet kun vært på utenlandsreise én gang. Dette var i juni tidligere i år for å møte USAs president Joe Biden. Se artikkelen «Presidentene Biden og Putin møttes i fordragelighet» – link: https://www.em24.uk/presidentene-biden-og-putin-mottes-i-fordekt-fordragelighet/

Russernes og indernes forsvars- og utenriksministre vil også møtes i New Delhi. På dette toppmøtet skal visstnok et ti-talls avtaler signeres. Nyhetsbyrået Tass meldte i forrige måned at India også var aktuell for å bestille både jagerfly og stridsvogner fra Russland, til tross for at Indias avhengighet av russisk forsvarsutstyr de siste tiårene har blitt redusert ved  landets eskalerte anskaffelse av militært utstyr fra USA, Frankrike og Israel. Russland er imidlertid fortsatt Indias største våpenleverandør, hvilket inderne betrakter som et forretningsforhold, ikke som noe strategisk partnerskap.

Ved å opprettholde også forholdet til Moskva understreker dette rimeligvis New Delhis nøytrale stilling i forholdet mellom amerikanerne og russerne. India prøver tydeligvis å navigere sin stilling mellom Russland på den ene siden og russernes motstander USA med dennes allierte på den andre siden, dette også hensyntatt at India selv er en storprodusent av våpen og derfor rimeligvis som opplyst kommer til å signere en omtalt tiårs-avtale om overføring av russiske forsvarsteknologier til India. India og Russland skal ha planer om styrke sin bilaterale handel og har som målsetning å omsette for 30 milliarder dollar innen utgangen av 2025.

 

Ønsker bistand tilknyttet Afghanistan

Gruvedrift i Afghanistan

Inderne er, slik som Kina, dessuten Pakistan hvilke for øvrig kineserne for så vidt har skaffet seg full styring over gjennom sitt Belt and Road initiativ. Dette omfatter et kinesisk forsøk på å oppnå et utvidet, gjensidig avhengig marked for sitt land, for å øke landets økonomiske og politiske makt, samt skape de rette forhold for Kina til å bygge en høyteknologisk økonomi. Dertil har Pakistan fått lån fra kinesernes egen stressede økonomi.

India er interessert i russernes bistand for å skaffe seg innpass i ressurser fra Afghanistans store mineral-forekomster, dessuten ikke aller minst, å holde styr på og oversikt over terrorist-organisasjonene med opphav eller relasjoner til Afghanistan. Dette tilknyttet Indias mer enn sytti år gamle fortsatt pågående konflikt med Pakistan vedrørende Jammu og Kashmir ettersom terrorister allerede har gjort seg gjeldene i disse territoriene. Det det henvises til artiklene – «India og Pakistan enige om fred i Jammu og Kashmir» – link: https://www.em24.uk/india-og-pakistan-enige-om-fred-i-jammu-og-kashmir/ og «Konflikten i Jammu og Kashmir må løses internasjonalt» – link: https://www.em24.uk/konflikten-i-jammu-og-kashmir-ma-loses-internasjonalt/

Det vises videre til artiklene «Pakistan og Kina skal bistå Afghanistan» – link: https://www.em24.uk/pakistan-og-kina-skal-bista-afghanistan/ og «Kina og Pakistan forhandler med Afghanistan» – link: https://www.em24.uk/kina-og-pakistan-forhandler-med-afghanistan/

 

 

Featured image: President Vladimir Putin og statsminister Narendra Modi

07/12/2021

 

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!