ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Skal kinesiske medias oppmerksomhet legges til grunn, er svaret ja. Bill Gates behandles opplagt mer viktig enn utenriksminister Antony Blinken. «Grunnlaget for forholdet mellom Kina og USA ligger i mennesker», sa president Xi til Gates.

 

Kinas president Xi Jinping møtte fredag den 16. juni, i Beijings Diaoyutai Stats Gjestehus, den 67 år gamle Microsofts medgründer og filantrop Bill Gates, som sammen med sin kone leder Bill & Melinda Gates Foundation.

Det vises til avsnittet «WHOs Covax-program» i tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Covid-19 vaksine bra for rike – dårlig for fattige land» – https://www.em24.uk/covid-19-vaksine-bra-for-rike-darlig-for-fattige-land/

 

Bill & Melinda Gates Foundation donerte 50 millioner dollar

Filantrop Bill Gates

Historisk har seniorer blant landets utenlandske VIP-gjester stort sett blitt mottatt på dette pensjonatet. Den kinesiske finansministeren Liu Kun møtte Gates der på torsdag, og de kunne utveksle synspunkter om spørsmål som å ta opp felles globale utfordringer, finansiering for utvikling og rollen til multilaterale utviklingsbanker.

Gates kunngjorde ved ankomsten i Beijing på vegne av Bill & Melinda Gates Foundation, at de har fornyet samarbeidet med Beijing Municipal Government og Tsinghua University om innovative terapier for infeksjonssykdommer som er utbredt i lav- og mellominntektsland. Gates lovet derom å donere 50 millioner dollar til denne felles bestrebelsen.

 

President Xis sanne venn

President Xi Jinping

Filantropen Gates som foretok sitt første besøk i Kina siden 2019, ble også mottatt av selveste president Xi, hvilket er få av landets besøkende forretningsikoner forunt.

President Xi hadde nok stor egeninteresse av dette besøket, ved å stå fram i pressen sammen med en av verdens mest kjente gründere i en tid da landet jakter på nye investorer for å rette opp igjen en fallende økonomisk trend.

Kineserne ønsker ved sin seriøse behandling av Gates, å illustrere et tydelig budskap om at Kinas dør aldri har svært stengt for samarbeid med USA både når det gjelder ikke-statlige personer som statlige representanter, hvilke oppriktig ønsker å skape et sunt og stabilt forhold landene imellom. Bortsett fra Gates har andre amerikanske bedriftsledere også besøkt Kina de siste månedene, herunder inkludert Apples CEO Tim Cook og Teslas Elon Musk.

President Xi benevnte ærbødig Gates som den første «amerikanske vennen» han har møtt i Beijing i år og sa «Grunnlaget for forholdet mellom Kina og USA ligger i folket». Det registreres at Apples og Teslas ledere således ikke er personlige venner av president Xi.

«Vi har alltid satt vårt håp til amerikanerne og ønsker alt det beste for vennskapet mellom de to folkene», uttalte presidenten og tilla at «folk burde reise og kommunisere mer for å øke sin forståelse, når verden kommer ut av Covid-19-pandemien.»

 

Bill & Melinda Gates Foundation

Logo for Bill & Melinda Gates Foundation

Gates bedriver med fondets enorme formue virksomhet for å bedre sine medmenneskers kår gjennom velgjøren-hetsarbeid. Han har lenge planlagt å besøke Kina og følger nå i en rekke amerikanske forretningsikoners spor. På denne reisen møtte han også andre kinesere på høyt nivå, som alle uttrykte vilje til samarbeid for å løse globale utfordringer og hjelpe utviklingsland.

President Xi applauderte videre Gates og Gates Foundation for deres langsiktige arbeid for å bekjempe fattigdom, fremme helse, utvikling og filantropi rundt om i verden. Presidenten lovet at Kina vil fortsette å styrke samarbeidet med Gates Foundation på alle relevante felt, og vil gi støtte og bistand til andre utviklingsland innenfor sin kapasitet.

Xi understreket at Kina er forpliktet til å fremme den store foryngelsen av den kinesiske nasjonen på alle fronter gjennom en kinesisk vei til modernisering. Kina vil aldri falle inn i et mønster for å søke hegemoni og vil i stedet samarbeide med andre land for å oppnå felles utvikling og bygge opp et fellesskap med en felles framtid for menneskeheten.

Gates sa under møtet blant annet at «i de seneste år har Gates Foundation samarbeidet med Kina innen innovasjon, global fattigdomsbekjempelse, folkehelse, forskning og utvikling av legemidler, rurale områder og landbruk, hvilket har gjort store framskritt.

Virksomheten akselerert innovasjon og utvikling i Kina er bra både for Kina som et utviklingsland og hele verden. Kina har oppnådd framragende prestasjoner innen fattigdomsbekjempelse og håndtering av koronaviruset. Gates tilla at landet var et godt eksempel derom for verden. Det henvises dog til artikkelen «Protests against China’s «Zero-covid policy» – link:  https://www.em24.uk/protests-against-chinas-zero-covid-policy/

 

Ikke skuddredde amerikanere

Ikke-skuddredd amerikaner (Elon Musk)

Kinesiske analytikere betraktet møtet mellom Xi og Gates som en buffer og et stressavdempende middel i forholdet mellom Kina og USA, ettersom det bilaterale forholdet må sies å være på et tidligere ikke registrert lavpunkt. Det viser seg imidlertid likevel at amerikanske mindre kritiske, sjansespillende forretningsdrivende fortsatt ønsker å investere i Kina. Dette altså til tross for den sterke politiske nedtoningen av forholdene landene imellom. Kina derimot ønsker selvfølgelig de ikke skuddredde amerikanernes velvillighet hjertelig velkommen. Disse analytikere har også bemerket at det amerikanske folk ikke har behov for å søke noe globalt hegemoni slik ledelsen i Washington har. USA består også av ordinære folk mennesker og ikke bare karrierepolitikere. Folk i Kina som i USA, har selvfølgelig behov for å gjennomføre samarbeid som møter begge siders interesser.

 

Blinken får visstnok også snakke med president Xi

Utenriksminister Antony Blinken

President Xis møte med Gates fant sted på et tidspunkt mens USAs utenriksminister Antony Blinken gjorde seg klar til å reise til Kina. Et tidligere besøk til Beijing var planlagt allerede den 5. og 6. februar, men hadde blitt besluttet utsatt av Blinken, etter at en voluminøs kinesisk ballong ble observert nær 18.000 meter over det amerikanske kontinentet. Det vises til artikkelen «Mysterious Chinese balloon over USA» – link: https://www.em24.uk/mysterious-chinese-balloon-over-usa/ og en av de etterfølgende artikler relatert til samme forhold, blant annet «Chinese spy balloons have monitored 40 countries» – link: https://www.em24.uk/chinese-spy-balloons-have-monitored-40-countries/

Den bilaterale situasjonen ligger altså på et lavmål som man må femti år tilbake for å finne en sammenligning med. Den gang landene hadde Proxykrigen i Vietnam gående seg imellom, hvor amerikanerne overtok etter franskmennene som var kastet ut av landet etter nederlaget ved Dien Bien Phu våren 1954, medfølgende deling av landet i Nord- og Syd-Vietnam. Amerikanerne innlot seg i kamp mot Nord-Vietnam på Syd-Vietnams side. Nord-Vietnam ble derimot supplert med våpen fra USSR og Kina. USA trakk i 1973 tilbake sine kamptropper, etter å ha mistet nær 60.000 mann. Sør-Vietnam måtte melde pass i 1975 og landet var igjen samlet som en kommunistisk stat. Hovedstaden Saigon, ble deretter omdøpt til Ho Chi Minh-byen.

I 1971 påbegynte Ping-pong diplomatiet, som følge av 1971-verdensmesterskapet i bordtennis i Nagoya, Japan, hvilket senere banet vei for president Richard Nixons besøk i Beijing in 1972.

Nixon- og deretter Ford-administrasjonens utenriksminister Henry Kissinger, var hovedaktør bak oppmykingen av forholdet mellom Kina og USA som siden utviklet seg, men som nå er tilstrammet grunnet geo- og handelspolitiske forhold av Taiwan spørsmålet og kinesernes støtte til Russland i Ukrainakrigen. Nå er forholdet mellom partene som om de står sammen på toppen av et stup, ferdige til sammen å kaste seg utfor, hvor ingen av disse har sjanse til å overleve.

Det er tilknyttet den steile holdningen til Kina spesielt vedrørende Taiwan-spørsmålet, som ser ut til å være som en besettelse for president Xi i å få øya innlemmet i Kina, for derfor å få avsluttet formann Mao Zedongs påbegynte verk. Utenriksminister Blinken skal forsøke å oppmyke, hvilket ikke er noen enkel sak etter president Xi sin behandling av Hong Kong som britene tilbakeleverte korrekt i henhold til avtalen 100 år forut.

Det er bebudet at den amerikanske utenriksministeren visstnok skal få tale med den kinesiske presidenten. Dette i motsetning til den kommunikasjonssvikt som ble demonstrert mellom forsvarsministrene under sikkerhets-konferansen i Shangri-La Dialogue – SLD, i Singapore primo juni i år. Det vises til artikkelen «Summit on Ukrainian war impact on Asia’s defence» – link: https://www.em24.uk/summit-on-ukrainian-war-impact-on-asias-defence/

Det vises ellers til artiklene «There is no status quo situation of Taiwan any more» – link: https://www.em24.uk/there-is-no-status-quo-situation-of-taiwan-any-more/, «Taiwan – does president Xi strike while the iron is hot?» – link: https://www.em24.uk/taiwan-does-president-xi-strike-while-the-iron-is-hot/ og «Sharpened competition between US and China in the South Pacific» – link: https://www.em24.uk/sharpened-competition-between-us-and-china-in-the-south-pacific/

 

Featured image: Bill Gates og president Xi Jinping

20/06/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!