ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

I forbindelse med presidentvalget i Russland i tiden fra den 15. til den 17. mars, oppfordrer Alexei Navalnys enke alle velgerne til å vente med å møte opp i valglokalene til nøyaktig klokka 12.00 søndag den 17. mars.

 

De oppmøtte kan stemme på én av de oppnevnte ikke relevante opponentene, hvilke for øvrig internasjonale observatører har reist spørsmål om reelt er ansvarlige. Det spiller ingen rolle hvilken av disse angivelige opponentene det stemmes på. Det kan alternativt ellers skrives «Navalny» på stemmeseddelen eller denne kan ødelegges. Kampanjen benevnes «Middag mot Putin».

 

Alexei Navalnys enke leder kampen videre

Yulia Borisovna Navalnaya

 

På dette vis skal opponentene vise regimet at president Vladimir Putin er uønsket og at denne ikke kan sole seg i å ha oppnådd en femte seksårs-periode i embetet i en strengt kontrollert avstemning med rekorddeltakelse. Den reduserte stemmeprotesten for Putin vil gi støtte til den russiske opposisjonen mot Russlands krig mot Ukraina.

 

Idéskaper av «Middag mot Putin»

Russisk eksilpolitiker Maxim Reznik

 

Det er den russiske eksilpolitikeren Maxim Reznik som tok initiativet til aksjonen «Middag mot Putin» og som har fått støtte av andre. Å gjøre sin borgerplikt på et bestemt tidspunkt krever ingen spesiell innsats og disse kan ikke bli utsatt for noen sanksjoner omfattet eksempelvis arrest. Dersom de er mange beskytter de hverandre på grunn av mengden, uten å risikere å bli fengslet.

Betrakter man denne aksjonen realistisk vil denne sannsynligvis ikke medføre noen endring, utover at den viser opposisjonen mot den pågående krigen i Ukraina og at president Putins stemmeantall reduseres for både internasjonal og intern russisk oppmerksomhet, om hvilket Putin rimeligvis ikke kommer til å bry seg vesentlig.

Det vises til artikkelen i EM24 EuropMediawww.em24.uk/, «Vladimir Putin’s pyramid ruled by nepotism» – link: https://www.em24.uk/vladimir-putins-pyramid-ruled-by-nepotism/

 

Mange bekker små gjør en stor å

Many small streams make a large river

 

Denne aksjonen vil skje samtidig med at russiske paramilitære soldater angriper sin egen regjeringshær, som har vist seg ikke å ta til motmæle, hvilket sammen med andre forhold kan tenne en borgerkrig-lignende situasjon. Det vil imidlertid ikke bli noen borgerkrig som bolsjevikene mot de hvite for hundre år siden, men det kan resultere i at Putins regime sakte forsvinner. Det vises til artikkelen «Russian paramilitary groups attack Russia» – link: https://www.em24.uk/russian-paramilitary-groups-attack-russia/

 

Navalnys begravelse

Fra Alexei Navalnys begravelse

 

At det er rom for en sådan utvikling kan sees av den enorme folkemengden omfattet kanskje omkring 30.000 mennesker, som samlet seg på Borisovsky-kirkegården under Navalnys begravelse den 1.  mars, på et tidspunkt myndigheten ba folk om å holde seg unna. Her hindret den store folkemengden mulige arrestasjoner – de frammøtte var for mange.

 

Featured image: Russisk stemmeurne

14/03/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!