ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Som forventet har mange hundretalls av mennesker blitt arrestert i Russland etter Alexei Navalnys død i forbindelse med minnearrangementer eller nedleggelse av blomster til respekt for president Vladimir Putins sterkeste opponent, den innesperrede nettopp avdøde 47 år gamle Alexei Navalny.

 

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMedia – www.em24.uk/, «Opposition leader Alexei Navalny has died in prison» – link: https://www.em24.uk/opposition-leader-alexei-navalny-has-died-in-prison/

 

Arrestasjoner

Alexei Navalny

 

Over hele Russland har myndighetene foretatt arrestasjoner av hundredevis av Putins opponent Navalnys tilhengere, som har ønsket å beære denne med blomster eller minne-ansamlinger av tilhengere rundt omkring i Russland. Det vil ikke være mulig å oppnå noen sikre anslag vedrørende de etterfølgende arrestasjoner relatert til dødsfallet. Dette ettersom alt vedrørende Navalnys bortgang er forbudt. Til og med informasjon om denne faktisk er død, har også vært et problem å få bevist fra totalt uavhengige kilder. Det skal imidlertid i løpet av søndag ha blitt meddelt at den avdøde beror på likhuset i et lokalt sykehus, uten at lokale leger har tillatelse til obduksjon.

 

Forventede masse-arrestasjoner

Arrestant i forbindelse med beæring av avdøde Alexei Navalny føres bort

 

Det vil nok komme flere arrestasjoner ettersom det vil bli slått ned på Navalnys tilhengere. Samlet er skaren av disse arrestasjonene kun et trekk i Putins blodige fotspor. Halvannet tusen mennesker ble for eksempel arrestert tilknyttet protester mot mobilisering av reservister til deltagelse i kampene i Ukraina. To millioner potensielle reservister skal angivelig i denne forbindelse ha flyktet fra landet. I Serbia har det eksempelvis oppstått en koloni omfattet 300.000 russiske flyktninger.

 

Kroppen vil ikke bli tilgjengelig

Alexei Navalnys mor på vei for å hente sin avdøde sønn

 

Navalnys mor, Lyudmila Navalnaya og en advokat, hadde dratt til et likhus i byen nær fengselsanstalten for å hente sin sønns kropp, men denne var forsvunnet og ville visstnok ikke bli utlevet før etter lang tid. Dersom Navalny er drept med gift vil rimeligvis ikke kroppen bli utlevert grunnet mulighet for avdekking av årsaken. Bortgangen er betimelig før det russiske valget i mars måned. Det synes ikke å være noen grenser for Russlands beroende maktapparats håndtering av sitt lands innbyggere.

Det vises til artiklene «Hvem og hva er Alexei Navalny?» – link: https://www.em24.uk/hvem-og-hva-er-alexei-navalny/ og «Alexei Navalny dømt som «ekstremist» – link: https://www.em24.uk/alexei-navalny-domt-som-ekstremist/

 

Tryggere for verden med beroende makt-pyramide?

Atombombe som sprenges

 

Analytikere betrakter, hensyntatt Russlands atompotensiale, at det er en fordel for verden til tross for mangel på respekt for enkelt-menneskers liv, at landet for tiden er under strikt kontroll av nåværende ledelse. Dette slik at det er en mulighet for det internasjonale samfunnet å ha en viss evne til å kunne forutsi landets handlinger, ettersom man aldri kan vite hva et nytt regime vil bringe med seg av uforutsigbare handlinger, da russerne potensielt i prinsippet har altomfattende, guddommelig evne til å bestemme over menneskehetens skjebne.

 

Styringssystem ved nepotisme

Pyramide-topp med bærende «steiner»

 

Det er ikke godt å vite hva som vil skje ved en eventuell revolusjon i et land hvor makten og styringssystemet er konstruert ved konstant pågående bygging av pyramide-nepotisme gjennom tre tiår, faktisk en hel mannsalder. Kan dette logisk endre seg over natta? Mange vil nok svare, neppe!

Nepotisme indikerer ansettelser av medarbeidere man har et forhold til og som rimeligvis kan styre ansatte i lavere lag av maktpyramiden.

Starten på pyramiden begynte med at den forfyllede, politisk uavhengige, tidligere kommunisten, president Boris Jeltsin kom til makten 1991 og ble Russlands president fram til utgangen av 1999. President Jeltsin hadde vært medlem av Sovjetunionens kommunistparti fra 1961 til 1990, men ble etter hvert likevel betraktet som en ideologisk liberalist.

I 1996 ble Vladimir Putin rekruttert til den russiske presidentadministrasjonen. Han startet straks deretter å ansatte sine bekjente og folk denne kunne styre, med fordeler som gjorde disse til å bli hans troe undersåtter eller bære-steiner i en maktpyramide.

I juli 1998 ble Putin utpekt til sjef for etterretningsorganisasjon FSB (tidligere KGB) og i mars 1999 ble han oppnevnt til sekretær for Jeltsins nasjonale sikkerhetsråd. I august 1999 utpekte Jeltsin den spionutdannede Putin til ny statsminister.

Dersom denne makt-kjeden blir brutt av at en ansatt – steinen, ikke følger beroende overordnedes pålegg, vil denne steinen bli knust og miste alt. En eller annen paragraf i en stadig mer finurlig utbygd kjede, vil ramme utbryteren, som etter all sannsynlighet ender innesperret i ett eller annet fengsel eller i en arbeidsleir i Sibir. Dette slik som Josef Stalin i sin tid organiserte sin drift av Sovjetunionen, der ingen våget å opponere.

 

Navalnys skjebne var uunngåelig

Blomster til respekt for Navalnys minne

 

Navalny opponerte mot president Putin og er nå angivelig blitt drept, idet denne kunne forstyrre presidenten i det kommende presidentvalget i mars. Hvilket også har medført at de fleste av Vestens ledere viser til Putin med hensyn til Navalnys plutselige død før dette valget. En rekke analytikere har på forhånd visstnok påstått drap av Navalny som meget sannsynlig. Den plutselige flyttingen av Navalny til fengselet i vest-Sibir var ansett som et ledd i avrettingen av denne. Dessuten kan det ha vært ønskelig å se hvilket grep Navalny hadde i befolkningen ved sin plutselige forsvinning.

Det vises til artikkelen «Where is Alexei Navalny hidden? – link: https://www.em24.uk/where-is-alexei-navalny-hidden/

 

Sovjets siste leder

Tidligere sovjetisk generalsekretær og president Mikhail Gorbatsjov

 

Det vil være en ufattelig, urealistisk drøm om det skulle dukke opp en ny Mikhail Gorbatsjov, som tilsynelatende var en ivrig kommunist, dog heller ikke en ny Boris Jeltsin som imidlertid var en liberalist sett med Vestens øyne.

Gorbatsjov kom til makten i Sovjetunionen etter at førstesekretær Leonid Brezjnev døde ved et for verden nesten umerkbart internt skifte i ledelsen, tre år etter de henholdsvis korte embetsperiodene til den tidligere KGB-lederen Jurij Andropovs død 69 år gammel i 1984 og dennes etterfølger, den syklige Konstantin Tsjernenkos død 73 år gammel året etter, i 1985. Det sovjetiske politbyrået valgte deretter den yngre, den 54 år gamle Gorbatsjov som generalsekretær.

I august 1991 forsøkte ledende kommunister og deler av hæren et mislykket kupp for å fjerne Gorbatsjov med dennes mange reformer. Uansett medførte kuppforsøket at Gorbatsjovs regjering mistet mesteparten av sin innflytelse. Følgelig benyttet mange av Sovjet-republikkene tilstanden og erklærte seg som selvstendige.

Det vises til artiklene «Soviet’s last leader Mikhail Gorbachev has died» – link: https://www.em24.uk/soviets-last-leader-mikhail-gorbachev-has-died/ og «Russland og USA reetablerer START-atomavtalen» – link: https://www.em24.uk/russland-og-usa-reetablerer-start-atomavtalen/

 

Russlands første president

Tidligere russisk president Boris Jeltsin

 

Den 25. desember 1991 sa Mikhail Gorbatsjov opp sitt embete som president i Sovjetunionen og overlot makten i den gjenværende selvstendige russiske staten til Boris Jeltsin som president. Jeltsin ble imidlertid etter hvert temmelig upopulær blant den russiske befolkningen. Denne meddelte derfor at han trakk seg som president fra den 31. desember 1999 og overlot embetet til en utvalgt som fungerende president, nemlig statsminister Vladimir Putin. Statsministeren fungerte såldes inntil nytt valg ble avholdt i mars 2000.

Det vises til avsnittet «Forholdet til Nato ved president Putins oppstart» i artikkelen «Russlands invasjon av Ukraina» – link: https://www.em24.uk/russlands-invasjon-av-ukraina/

 

Vil Putins pyramide falle?

Den nedraste Meidum-pyramiden i Egypt

 

President Putin hadde fra sin inntreden hos president Jeltsin altså møysommelig påstartet oppbyggingen av sin korrupte makt-pyramide ved nepotisme, hvilket rimeligvis kun kan endres ved et plutselig kupp av personer i Putins nærmiljø og i tilfelle, temmelig nær toppen av pyramiden som presidenten egenrådig besitter eller ved dennes død, hvilket i tilfelle, rimeligvis også kan inngå som det framtidige, mulige kuppet mot dennes makt-pyramide. Spørsmålet er hva som vil følge deretter, ettersom Putin selv tilsynelatende leder armeen.

Det vises til artikkelen «Putins medarbeidere trekker seg» – link: https://www.em24.uk/putins-medarbeidere-trekker-seg/

 

Featured image: Sphinx’en ved siden av Giza-pyramiden (Putins besøk i Egypt i 2017)

19/02/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!