Flyselskapet SAS står selv i brodden for å åpne for at klimabidrag eller grønn flyavgift pålegges alle flybilletter i Norden og Europa, men med en pris satt så lavt at passasjerene er villig til å betale bidraget, samt at dette ikke vil ramme SAS’ generelle konkurranseevne internasjonalt.

 

Dersom fortjenesten minsker vesentlig, hevder selskapet at avgiften vil komme til å ramme selskapets inntjening nødvendig for å investere i nye fly, biobrennstoff og framtidens mulige elektriske fly. Videre er flyselskapet redd for at dersom avgiften pålegges flybilletter til alle verdens hjørner, vil passasjerene velge å fly ut fra Amsterdam og Frankfurt.

Pengene som tilføres gjennom den grønne avgiften, som samlet vil kunne utgjøre noen hundre millioner kroner, skal gå til et uavhengig klimafond hvor midlene skal øremerkes til grønn forskning og utvikling. På sikt vil dette kunne føre til en bæredyktig, klimanøytral flyreise uten «flyskam», hevder SAS-ledelsen.

Det er vel ikke urimelig å tro at SAS-ledelsens miljøentusiastiske forslag er taktisk for at selskapet skal være forut med sitt utspill med å reise spørsmålet, hvilket likevel om ikke lenge, sikkert vil bli påtvunget flyindustrien ved statlige inngrep. I Sverige hvor grønn flyavgift allerede er pålagt, er dette akseptert uten viderverdigheter av passasjerene.

Avgifter på flyindustrien som sliter med marginal lønnsomhet har vist at selv små avgifter er utslagsgivende. Det er ikke lenge siden Europas største lavpris-flyselskap, det irske selskapet Ryanair, i protest øyeblikkelig la ned hele sin virksomhet på Rygge flyplass ved økning av landingsavgiften pr. passasjer med tilsynelatende relativt ubetydelige 500 kroner, hvilket ville ha gitt flyplassen en ubetinget levedyktig eksistens.

Ryanairs nedleggelse av dennes avganger fra Rygge har selvfølgelig styrket selskapene SAS’ og Norwegians virksomhet fra andre norske flyplasser. Trafikkøkning på innlandsflyplassen Gardemoen kan imidlertid igjen gjøre Rygge, som har en nær like god tilgjengelighet fra Oslo som innlandsflyplassen, som spyr ut mengde av konsentrert forurensning over kornåkrene rundt flyplassen, til igjen bli en flyplass med interesse for andre enn forsvarets relativt ubetydelige flyinger.

 

06/06/2019