USA har de siste par årene systematisk eliminert WTOs handlekraft. I løpet av de foregående to år har amerikanerne sperret for utnevnelse av medlemmer til det panel som behandler anker i handelskonflikter.

 

Bare tre medlemmer er igjen i dette panelet, som må bestå av minst syv medlemmer for behandling av en sak. På dette vis har Trump-administrasjonen effektivt hindret organisasjonens system for å operere i henhold til dennes regler. WTO er på dette vis blokkert og kan ikke opptre som noen offisiell løsning for de mange internasjonale handelstvister.

 

President Donald J. Trump

Det legges til grunn at president Trump har fjernet tvistemyndigheten fordi presidenten på flere fronter har drevet global handel inn i et kaos. Det neste amerikanske skritt er økning av tollen på kinesiske varer fastsatt til den 15. desember. Dette vil være en stadfestelse av at løsning av internasjonale handelstvister heretter vil være opp til enhver handelspartners selvstendige beslutning. Organisasjonen WTOs tvistesystem som nå altså er blokkert, har hittil vært den mest relevante delen dennes virksomhet.

 

Tapet av WTO som har opptrådt som verdens primære handelsdommer, vil bane vei for «tit-for-tat»-tollkrig, hvilket tilsynelatende er nettopp det som foregår mellom USA og Kina. Tilsynelatende vil den ene parten samarbeide, deretter svarer denne motparten med den andre partens tidligere handling. I dette spillet har USA meddelt å ville pålegge ny toll på kinesiske varer den 15. desember. Kina svarer imidlertid innledningsvis med å uttale at ingen toll vil bli pålagt fra dennes side tilknyttet USAs bebudede tollheving. Det som sannsynligvis faktisk kommer til å skje, dersom USA ikke trekker sitt varslede forsett om tollheving, er at Kina svarer med utlignende toll på de amerikanske varer.

 

Kinesisk nedgang i US-eksport
Kina har hittil i år hatt en nedgang på 23 prosent i sin eksport til USA, samt totalt et fall stort 1,1 prosent på eksporten på verdensbasis. Tydeligvis finner kineserne alternative handelspartnere, hvilket ikke vil være vanskelig ved å sette ned prisene med det disse likevel ellers taper i toll til amerikanerne. Kina styrer imidlertid i tillegg i stor grad verdien av sin egen valuta, men disse vil følgelig få mindre vareutvalg. Dette gjelder selvfølgelig også amerikanerne, men disse skaffer seg derimot nye tiltrengte arbeidsplasser ved å distansere seg fra Kina. Kineserne har til dels skaffet seg plutselig velstand ved tidligere nærmest ubegrenset eksport til USA og fått betalt i dollar, mens verdien av egen valuta har minsket eller altså mer korrekt, har blitt taktisk nedjustert.

 

 

 

08/12/19