ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Russiske styrker angrep tidlig søndag en boligbygning i den ukrainske byen Zaporizhzhia, som fram til 1921 var kjent som Aleksandrovsk, sørøst i Ukraina ved bredden av elven Dnepr. En 50 år gammel far og hans tenåringsdatter ble drept. Moren ble skadet.

 

Russerne skal utover utilbørlige drap på sivile, ha ødelagt et drivstoffdepot som inneholdt 70.000 tonn, har det russiske forsvarsdepartementet meddelt. Russerne påstår ellers å ha greid å destruere et ukrainsk lager med ammunisjon og artillerivåpen, samt missiler i den grad russisk informasjon har noe pålitelighet.

Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Russian annexed areas provide land corridor to Crimea» – link: https://www.em24.uk/russian-annexed-areas-provide-land-corridor-to-crimea/

 

Kjernekraftverket i skuddlinjen

Russisk angrep på Zaporizhzhia atomkraftverk

Dette angrepet i Zaporizhzhia skjer etter at FNs kjernefysiske kommisjon i august 2022, ba om at enhver militær aksjon nær byens atomkraftverk, hvilket er Europas største, måtte unngås. Det er stor risiko for en kjernefysisk katastrofe om krigen skal foregå i kraftverkets nærhet.

Byens regionale administrasjonsbygning ble okkupert av 4.500 pro-russiske aktivister i april 2014, i relasjon til disses innledende opptøyer mot ukrainerne, hvilket rammet ukrainske essensielle industrier lokalisert i byen, omfattet blant annet metall- og tungindustri.

Det vises til artiklene, «Inspection of the Zaporizhzhia nuclear plant» – link: https://www.em24.uk/inspection-of-the-zaporizhzhia-nuclear-plant/ og «Zaporizhzhia nuclear power plant connected to Russia?» – link: https://www.em24.uk/zaporizhzhia-nuclear-power-plant-connected-to-russia/

 

Featured image: Angrep på bolig i Zaporizhzhia

11/04/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!