Det danske Finanstilsynet har funnet omfattende mangler i Danske Banks overvåkningssystem.

 

Etter ett års inspeksjon fra november 2018, av en av Danmarks største banker, har Finanstilsynet funnet en rekke kritikkverdige og alvorlige forhold vedrørende Danske Banks prosedyrer både vedrørende markedsovervåkning og dennes interne kontrollsystemer.

Bankens overvåkningssystemer er ikke i rimelig forhold til bankens omfang og store antall transaksjoner.

 

Banken er følgelig blitt gitt pålegg om å innføre system som kontrollerer og overvåker bankens alle ordrer, transaksjoner og finansielle instrumenter, samt har gitt pålegg om at banken installerer i sine automatiske systemer, varslinger ved markedsmisbruk, samt generell overvåkning av alle ordrer.

Grunnet de avdekkede mangler har Finanstilsynet varslet at det vil bli foretatt ytterligere  inspeksjon hos banken.

Banken tar Finanstilsynets kritikk til etterretning og vil gjøre nødvendige tiltak for å sikre etterkommelse av alle pålegg. Denne har meddelt at det allerede er investert vesentlig i  overvåkingssystemet og vil være i tett dialog med Finanstilsynet om ytterligere forbedringer.

 

 

13/12/19