ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Fredsprisvinneren 2019, Etiopias statsminister Abiy Ahmed, har ledet sine tropper og milits til bortføring og voldtekt av kvinner og småjenter og massedrap i Tigray, ifølge ny rapport fra Amnesty International.

 

En rapport av den 10. august 2021, ført i pennen av Amnesty Internationals generalsekretær Agnès Callamard, beretter blant annet om grov voldtekt, bortføring av kvinner og småjenter i den etiopiske regionen Tigray.

 

Sex-terror som våpen

Generalsekretær Agnès Callamard

De etiopiske væpnede styrkene, så vel som disses allierte, deriblant nabolandet Eritrea, har blant annet benyttet voldtekt, seksuelt slaveri og kjønnslemlestelse av kvinner og barn og generelt drap av sivile – et genocide, som våpen i kampen mot den etiopiske autonome regionen Tigray, ifølge Amnesty International rapport.

Medlemmer av den etiopiske hær ledet av statsminister Abiy Ahmeds etiopiske sentralregjering, samt medlemmer av det paramilitære spesialpolitiet i Amhara-regionen og den amhariske militsen Fano, samt allierte eritreere, fører samlet krig mot partiet People’s Liberation Front of Tigray – TPLF. Det er begått ufattelige grusomheter. Angriperne har blant annet benyttet utenkelig seksuell vold mot kvinner som et krigsvåpen, sier Amnestys rapport.

Det skal være oppfattet som at de etiopiske væpnede styrker og deres alliertes mål, tilsynelatende har vært ydmykelse og terrorisering av mennesker av Tigray-opprinnelse og ødeleggelse av folkestammen ved destruksjon av familier og lokalsamfunn.

 

Ingen plausibel oversikt over volden

Befolkning i nød

På grunn av at Etiopias regjering har satt lokk over kommunikasjon til og fra krigsområdene, har ikke tilstrekkelig informasjon om disse grusomhetene nådd det internasjonale samfunn før i år, via uttalelser fra rømte overlevende. Disse begrensede informasjonene som har nådd ut vil aldri kunne gi et komplett bilde av massakrene som har foregått. Det finnes altså ingen plausibel oversikt over den volden som er utført av de etiopiske regjeringsstyrker ledet av statsminister Ahmed og dennes allierte. Det synes imidlertid ut som om den kristne befolkningen i Tigray har vært et spesielt mål for utrenskningene.  Hundretusenvis av mennesker flyktet fra kampene til nabolandet Sudan, men likevel har tusenvis av mennesker blitt lemlestet og drept.

Bakgrunnen for Tigray-krigen og dennes senere framdrift, er omskrevet i tidligere artikler i www.em24.uk – blant annet i «Begår Nobels fredsprisvinner krigsforbrytelser?» – link: https://www.em24.uk/begar-nobels-fredsprisvinner-krigsforbrytelser/ , «Forhandlinger om våpenhvile i Etiopia» – link: https://www.em24.uk/forhandlinger-om-vapenhvile-i-etiopia/ og «Abiy Ahmed vant valget i Etiopia» – link: https://www.em24.uk/abiy-ahmed-vant-valget-i-etiopia/

Dessuten, for bare noen få dager siden, ble det innrykket en ny artikkel i www.em24.uk i hvilken det ble beskrevet Tigrays frihetskjemperes erobring av landområder hos føderalregjeringens allierte, den tilsvarende autonome naboregionen Amhara – «Tigrays frihetskjempere erobrer landområder hos angriperne» – link: https://www.em24.uk/tigrays-frihetskjempere-erobrer-landomrader-hos-angriperne/

 

Sammenligner Tigray med Nord-Korea

Abiy Ahmed med Nobels fredspris

Det kom som en overraskelse at BBC, etter den nå kjente massakren i Tigray, i denne uke deretter benytter følgende overskrift i en artikkel om disse grusomme forholdene: «Can Ethiopia’s Abiy Ahmed make peace with “Africa’s North Korea”?» Å sammenligne Tigray med Nord-Korea slik verden for øyeblikket oppfatter Nord-Korea, vil være å indikere at Tigray skal blir oppfattet som den «stygge ulven» i dennes pågående tvist med Etiopia og dennes allierte. Det glemmes tydeligvis at problemene i sin helhet først oppsto etter at Ahmed hadde driblet seg til makt og ville overstyre den autonome provinsen Tigray.

Ærverdige BBCs angjeldende redaktør må tilsynelatende helt ha tilsidesatt sakens realitet. Dette kan være forårsaket av at statsminister Ahmed ble tildelt Nobels fredspris i 2019. At tyrannen fra Addis Abeba for all tid skal sammenlignes med ærbare fredsprisvinnere opp gjennom årene er reelt en skandale.

 

Maktsyk diktator

Ugandas tidligere president Idi Amin

Sannheten er derimot at Etiopia i dag ledes av en tilsynelatende uredelig valgt diktator, som må ansees mer brutal enn den beryktede diktator Idi Amin, som hersket i Uganda i tidsrommet fra 1971 til 1979. Til sammenligning med statsminister Ahmed, må vel diktatoren Idi Amin ansees som en pyntelig «søndagsskolelærer».

Abiy Ahmed ønsket å tvinge Etiopias autonome territorier til å akseptere dennes personlige opprettede parti, Prosperity Party – PP,  i et forsøk på å monopolisere og konsentrere all makt undergitt seg selv gjennom dette partiet. De autonome regioners politiske partier skulle tvinges til å tilslutte seg Ahmeds eget PP. Det autonome territoriet Tigray nektet, hvilket ikke var overraskende, ettersom regionen forut hadde frigitt landet fra en tilsvarende ordning, men den gang ledet av såkalte kommunister.

Tigrays People’s Liberation Front-parti – TPLF, hadde altså frigjort landet med hjelp av sin hær Tigray Defense Forces -TDF, som i slutten av mai 1991 styrtet den kommunistiske, demokratiske folkerepublikken Etiopia – People’s Democratic Republic of Ethiopia (RDPE), hvilket hadde blitt opprettet i 1974, etter at kommunistene hadde avsatt keiser Haile Selassie og drept denne året etter.

 

Flyttet Etiopias tyngdepunktet

Monumentet Lion of Judah i Addis Abeba

Da Ahmed tiltrådte i 2018, forflyttet det politiske tyngdepunktet seg til Amhara. Partiet People’s Revolutionary Democratic Front – EPRDF, som var blitt dannet etter det at det kommunistiske regimet var blitt fjernet, ble dominert av Tigray-partiet TPLF, hvilket ble akseptert av Etiopias øvrige regioner.

For å bane vei for sitt eget styre opprettet Abiy Ahmed et eget parti, Prosperity Party – PP, som har som mål å endre Etiopias konstitusjon med den følge at alle regionenes autonomi ville bli innskrenket med makten konsentrert i hovedstaden Addis Abeba hos statsminister Ahmed. Partiet EPRDF ble oppløst primo desember 2019. Tigrays parti TPLF som faktisk nærmest i 28 år hadde styrt Etiopia etter kommunistenes fall, valgte ikke å inkluderes i PP, men å forbli utenfor som et selvstendig parti. På grunn av at Tigray altså ikke ville følge Abiy Ahmeds «personlige parti» gikk denne fordekte Fredprisvinnende terroristen til krig mot den autonome regionen Tigray, etter å ha framsatt provoserte, manipulerte beskyldninger om at regionen hadde begått angivelige angrep mot føderasjonen. Forut hadde Ahmed holdt tilbake avtalte subsidier til Tigray-regionen.

 

Frata Nobels fredspris fra tidligere mottager

Aung San Suu Kyi

Mange vil nok reise spørsmål om det er mulig å frata Abiy Ahmed den tildelte fredsprisen idet denne i ettertid ikke svarer til forventningene til en sådan utmerkelse. Det samme spørsmålet ble reist vedrørende fredsprisvinneren i 1991, Aung San Suu Kyi. Siden hun ble statsrådgiver i Myanmar, har hennes ledelse blitt påvirket av hærens behandling av det muslimske Rohingya-mindretallet, som i 2017 flyktet i hundretusenvis til nabolandet Bangladesh, på grunn av dødelige angrep. Myanmar står for tiden overfor et søksmål som anklaget for folkemord ved Den internasjonale domstolen, mens Den internasjonale straffedomstolen etterforsker landet for forbrytelser mot menneskeheten. Aung San Suu Kyis tidligere internasjonale støttespillere har anklaget henne for ikke å ha anerkjent eller ha gjort noe for å stoppe voldtekt, drap og folkemord eller å nekte å fordømme handlingene. Hæren har igjen tatt makten i landet ved kupp.

Europaparlamentet har suspendert Myanmars sivile leder Aung San Suu Kyi, som i 1990 mottok Andrej Sakharovs frihetspris, fra fellesskapet av Sakharov-prisvinnere på grunn av hennes aksept av statsforbrytelser mot Rohingya-samfunnet. Dessuten syv andre priser grunnet forbrytelser mot menneskeheten tilknyttet det samme Rohingya-folket.

Den norske Nobelkomiteen akter derimot ikke å foreta seg noe. Dette ettersom det ikke foreligger noe i dennes statutter som eventuelt kunne ha berettiget inngripen. Siden Aung San Suu Kyi ble statsrådgiver i Myanmar, har hennes ledelse blitt delvis preget av hærens behandling av landets Rohingya-mindretall. Det henvises til artikler i www.em24.uk – «Den internasjonale domstolen i Haag dømte Myanmar til å beskytte Rohingya-muslimer» – Link: https://www.em24.uk/den-internasjonale-domstolen-i-haag-domte-myanmar-til-a-beskytte-rohingya-muslimer/ og «Militærkupp i Myanmar – nobelprisvinner Aung San Suu Kyi arrestert» – link: https://www.em24.uk/militaerkupp-i-myanmar-nobelprisvinner-aung-san-suu-kyi-arrestert/

 

 

Featured image: Tigray-flyktninger

10/08/2021