ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den tyrkiske presidenten Recep Erdoğan har meddelt, etter å ha snakket med Russlands president Vladimir Putin, at avtalen om kornkorridor over Svartehavet fra Ukraina vil bli forlenget. Kreml skal imidlertid ha anført at ingen formell kunngjøring hadde blitt gjort og presiserte at russerne bare vil forlenge avtalen som har forfall den 18. juli, hvis disses egne betingelser blir oppfylt.

 

Det vises til avsnittet «Erdoğan takkes for sin meglervirksomhet» i tidligere artikkel i EM24 EuropMedia www.em24.uk – «Putin and Erdoğan met the Iranian leaders in Teheran» – link: https://www.em24.uk/putin-and-erdogan-met-the-iranian-leaders-in-teheran/, men også artikkelen «Russian missiles destroy Odesa’s port to paralyze grain export» – link: https://www.em24.uk/russian-missiles-destroy-odesas-port-to-paralyze-grain-export/

 

Viktig for verdens matvaresituasjon

Presidentene Erdoğan og Putin

Den tyrkiske presidenten meddelte ellers at Tyrkia forbereder seg på å ønske president Putin velkommen i august.

Korn fra Ukraina mater rundt 400 millioner mennesker over hele verden har World Food Program beregnet. Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022 forstyrret Ukrainas korneksport, hvilket førte til matmangel i flere land med høye kornpriser.

President Erdoğan meglet i juli i fjor fram kornavtalen gjennom Svartehavet mellom de stridende parter, hvilken har blitt fornyet en rekke ganger. Avtalen har tillatt Ukraina å eksportere mer enn 32 millioner tonn korn. Størstedelen av kornet har endt i afrikanske utviklingsland, samt land i Midtøsten.

Avtalen regulerer korneksport fra de ukrainsk-kontrollerte svartehavshavnene Odesa, Chornomorsk og Pivdenny. Skip må krysse Svartehavet langs en avtalt sjøkorridor mot Istanbul.

 

Kontroll av skipene

Kornskip i påvente av kontroll

Skip på vei til og fra de ukrainske havnene blir kontrollert på en tyrkiskkontrollert base av et spesielt team bestående av tyrkiske og FN-inspektører, samt også russiske og ukrainske tilsvarende. FN-inspektørene påser også at russisk mat- og gjødselprodukter kan fraktes som avtalt.

Russland har truet med å ikke fornye kornavtalen dersom løftene om eksport for  gjødsel og korn ikke overholdes, samt at disse krever en viss lettelse i vestlige sanksjoner vedrørende betaling, logistikk og fraktforsikring, hvilket russerne hevder har vært til hinder for eksporten, men har presisert at dette må forordnes før gjeldende avtale igangsettes på nytt.

 

Russisk blokade vil medføre hungersnød

Generalsekretær Antonio Guterres

FNs generalsekretær Antonio Guterres har sendt president Putin et brev med anmodning om å forlenge avtalen, og har samtidig lovet at betingelsene for russisk gjødseleksport fortsatt skal gjelde. Erdoğan sa at han håper Guterres brev, sammen med Erdoğans påvirkning, vil sikre utvidelsen av kornkorridoren.

Dersom Russland blokkerer Ukraina, som er en av verdens største kornleverandører, vil dette få globale konsekvenser mener generalsekretær Guterres, som frykter mange land spesielt i Afrika og Midtøsten, er truet av hungersnød om avtalen skulle utebli. Opprettholdelse av ukrainske kornforsyninger er avgjørende for global matsikkerhet.

 

Også eksport via jernbane

Godstog lastet med korn

Dersom russerne ikke aksepterer å forlenge avtalen vil ikke Ukraina kunne eksportere samme kvantum. Det vil kunne bli høye forsikringskostnader for skipene i Svartehavet, dessuten ønsker ikke rederier å la sine skip gå gjennom en krigssone uten alle relevante parters godkjenning.

Ellers er alternativ transport av korn over land vanskelig. Ukraina har eksportert store mengder korn via jernbane gjennom sine naboland, som alle er medlemmer av EU – men det har vært for lite anvendbare godsvogner. Hertil har lokale kornbønder i disse transittlandene vært misfornøyde med denne ukrainske eksporten, ettersom den store kornmengden har påvirket prisen på de lokale korndyrkernes eget korn negativt. EU innførte derfor importrestriksjoner for Bulgaria, Ungarn, Polen, Romania og Slovakia, omfattet at korn som transporteres gjennom disse landene ikke kan selges der.

 

Featured image: Lasteskip med korn

17/07/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!