ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Storbritannia krevde i går at EU aksepterer forhandlinger om regulering av Brexitavtalen relatert til Nord-Irland grunnet provinsens misnøye.

 

Bedrifter i Nord-Irland hevder at Brexitavtalen som den er utformet vedrørende provinsen er negativ for dennes handel, dessuten anfører pro-britiske grupper at avtalen medfører en svekkelse av forbindelsen til Storbritannia.

 

Avtalen må endres

Brexit-minister David Frost

Brexit-minister David Frost har sagt at avtalen tilknyttet Nord-Irland ikke kan fortsette som den beror.

Storbritannia mener at denne har rett til å fravike deler av Brexitavtalen og ønsker en ny vurdering for å eliminere EUs tilsyn med denne.

 

 

EUs visepresident Maroš Šefčovič

Reforhandling om verserende avtale er imidlertid blitt avvist i Brussel ved EU-kommisjonens visepresident Maros Sefcovic, som har gitt klart beskjed om at Brexitavtalen, som ble signert og godkjent av det britiske parlamentet i desember 2020, ikke kunne reforhandles. Denne framhevet at, «Å respektere internasjonale rettslige forpliktelser er av største betydning».

Vedrørende Nord-Irland var den største vanskeligheten hvordan fortsatt å sikre fredsavtalen som ble formidlet av USA i 1998, omfattet å opprettholde en åpen grense mellom Nord-Irland og Irland. Dette uten å åpne EUs indre marked omfattet 450 millioner mennesker, for Storbritannia. Det kreves derfor varekontroll mellom resten av Storbritannia og Nord-Irland. Dette ettersom sistnevnte fortsatt er en del av EUs tollområde. Disse kontrollene har imidlertid vist seg å være belastende for nord-irske bedrifter, samt pro-britiske interesser som ønsker at provinsen forblir en del av Storbritannia.

Brexit-minister Frost mente at ordningen ikke fungerte som Storbritannia hadde forventet at denne ville gjøre, derfor mente Frost at det var en rimelig begrunnelse for å påberope seg protokollens artikkel 16, hvilket gjør det mulig for begge parter å avvike fra avtalens vilkår dersom denne viser seg ikke å fungere.

 

Irland støtter reforhandlinger

Irlands utenriksminister Simon Coveney

Det var håpet at EU konstruktivt vil studere de britiske forslag for å komme til enighet. Visepresident Sefcovic ga etter hvert tilbakemelding om at EU ville vurdere de britiske forslagene innenfor rammene av protokollen, hvilket ble støttet av den irske utenriksminister Simon Coveney som mente at det ikke var noe i veien for å reforhandle avtalen tilknyttet provinsen. Imidlertid var britenes alle alternative løsninger tidligere avvist gjennom de fire års forutgående forhandlinger tilknyttet Brexitavtalen.

 

Pølsekrigen
Det Democratic Unionist Party, som deltar i den omdirigerte nord-irske regjeringen, var fornøyd med den irske utenriksministerens mening som også uttrykte at kontroll av varer til Nord-Irland fra Storbritannia hittil har vært vanskelige og man trenger kanskje å endre forsyningskjeden fra Storbritannia til EU.

Samtidig som utenriksminister Coveney oppfordret til å forlenge overgangsperioden og stanse rettslige skritt. Storbritannia har imidlertid allerede ensidig utvidet overgangsperioden, dessuten redusert kontrollen av forsendelser omfattet kjøttprodukter. EU ble senere enig om at dette kunne framholdes til ut september, for å avslutte «pølsekrigen» som tvisten benevnes.

 

Trusler om vold

Demonstrasjoner i april 2021

I april i år fant noen av de verste demonstrasjonene sted som har blitt registrert i Nord-Irland siden fredsavtalen ble inngått i 1998. Pro-britiske paramilitære grupper informerte om at disse suspenderte støtten til fredsavtalen på grunn av Brexitavtalen. Dette vil rimeligvis føre til bekymring om at voldstilstanden som pågikk i tretti år forut for fredsavtalen ville oppstå på nytt. Det vises til tidligere artikkel i www.em24.uk – «Demonstranter i Nord-Irland angrep politiet» – link: https://www.em24.uk/demonstranter-i-nord-irland-angrep-politiet/

 

 

Featured image: Demonstrasjoner i Nord-Irland

22/07/2021