ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

USAs senat godkjente i går en bistandspakke til Ukraina for å hjelpe til med å bekjempe Russlands invasjon, omfattet 40 milliarder dollar, med et overveldende flertall omfattet 86 senatorer fra begge partier, med kun 11 mot. Representantenes hus hadde godkjent pakken med samme beløp i forrige uke.

 

President Joe Biden sa før avstemmingen at, «Fremtiden til amerikansk sikkerhet og sentrale strategiske interesser vil bli formet av utfallet av denne kampen.» Beløpet i denne bistandspakken kommer i tillegg til de allerede godkjente nær 14 milliarder dollar til Ukraina, som ble besluttet tilført landet i midten av mars, av hvilket mesteparten allerede er oppbrukt. Ettersom russiske styrker har gitt opp umiddelbart å erobre Kiev, men i stedet har trappet opp kampene i det østlige og sørlige Ukraina, var dette bakgrunnen for at president Biden ba om en ny runde for å oppnå økt økonomisk støtte.

Representantenes hus hadde altså allerede godkjent pakken på 40 milliarder dollar forrige uke, men senatorene Randal Howard Paul i likhet med Addison Mitchell McConnell, begge republikanere fra staten Kentucky, forhindret imidlertid en raskere avstemming i Senatet.

 

Pakken delvis øremerket forsvaret

US-general Mark Alexander Milley

Pakken inkluderer 6 milliarder dollar som er spesielt øremerket for å øke Ukrainas beholdning av pansrede kjøretøy og luftvernsystem. Nesten 9 milliarder dollar er imidlertid satt av for å hjelpe Ukraina med å sikre «kontinuitet i regjeringen», samt til humanitær hjelp.

Det vises til artikkel i www.em24.uk tilknyttet de spente omstendighetene før president Donald Trump måtte forlate Det hvite hus – «US-general informerer Kina om atomangrep» – link: https://www.em24.uk/us-general-informerer-kina-om-atomangrep/, dessuten til avsnittet «Ansvarsbevisstes inngrep» i artikkelen – «Experts do not believe in nuclear involvement in Ukraine» – link: https://www.em24.uk/experts-do-not-believe-in-nuclear-involvement-in-ukraine/.

 

General Valery Vasilyevich Gerasimov

US-general Mark Alexander Milley, som er United States Army Joint Chiefs of Staff – amerikanernes forsvarssjef, hadde i går telefonisk kontakt med den russiske Valery Vasilyevich Gerasimov som er tilsvarende sjef i Russland for generalstaben til de russiske væpnede styrker, samt dessuten også første viseforsvarsminister.

Pentagon opplyste at dette var første gang siden invasjonen at den amerikanske forsvarsstaben var i direkte kontakt med russerne. General Milley ønsker nok direkte kontakt med sine profesjonelle kollegaer i Russlands forsvarsledelse for å begrense militære, uhensiktsmessige eventualiteter totalt ute av kontroll, hvilke kan medføre oppgradering av type våpen som benyttes og følgelig et økt antall ofre på begge sider. En bør imidlertid likevel være klar over at den russiske offiseren ble utnevnt i 2012 av president Vladimir Putin og like brått kan fjernes fra sin stilling som sin forgjenger. President Putin har tilsynelatende således et godt grep om kommandolinjen selv om han mangler militær bakgrunn og spiller med sine soldaters liv som en utrenet sjakkspiller flytter brikkene på brettet.

 

Skal ha opptrådd som kommandant

President Vladimir Putin

Etterretning har meddelt at den «militære legmannen» Putin har tillatt seg selv til detaljstyring fra distanse, av blant annet terrorbombardementet som har nærmest jevnet med jorden byen Mariupol i Dombas-regionen, hvilket har medført store tap av sivile liv og skade på sivil bebyggelse.

Den britiske generalen Sir Richard Barrons, tidligere sjef i UK Joint Forces Command, har uttalt at «Mariupol er vital for russerne for å skaffe seg en landbro fra Russland til Krim. Disse vil derfor betrakte erobring av denne byen som en stor strategisk suksess». Det kan i Mariupol således være snakk om at president Putin personlig kan holdes ansvarlig for å ha begått krigsforbrytelser.

 

Senator Lindsey Graham

Det siteres fra en israelsk avis, «Senator Lindsey Graham, en haukaktig republikaner som tidligere har bedt om at den russiske presidenten skal myrdes, sa når det gjelder Putin, betaler vi enten nå eller senere». Lindsey Olin Graham, som født i 1955, er en amerikansk advokat som er senator for South Carolina.

 

 

Featured image: President Joe Biden signerer vedrørende bistandspakken til Ukraina

20/05/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!