ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Det skotske folk har talt igjen, i valget den 6. mai. Scottish National Party – SNP, selvstendighetspartiet, under ledelse av førsteminiser Nicola Sturgeon i det autonomt styrte Skottland, greide ikke alene å vinne flertall, men fikk 64 av de samlede 129 seter i det skotske parlamentet – gjerne benevnt Holyrood, i Edinburgh.

 

Scottish Green, som ledes i fellesskap av Lorna Slater and Patrick Harvie, har også nasjonalistiske intensjoner og fikk 8 seter. Dette slik at slik at uavhengighetspartiene samlet besitter flertall med 72 seter mot opposisjonens 57 seter.

De konservatives leder Douglas Ross

Scottish Conservative ble den nest største valgvinneren med 31 seter. Dette partiet hentet sine stemmer i det av Skottlands samlede 32 unitary council areas som ligger langs grensen mot England i tillegg til blant annet Aberdeenshire West i Midt-Skottland. Scottish Labour vant sine 22  kandidater i det vesentlige council Dumbarton som ligger midt imellom toryenes councils ved vestkysten. Scottish Liberal Democrats vant Orknøyene og Shetlandsøyene med 4 seter.

 

Ny uavhengighetsavstemming

Førsteminister Nicola Sturgeon

Førsteminister Sturgeon har tydelig gitt statsminister Boris Johnson beskjed om at når hun vant valget ville det bli framsatt krav om å splitte Skottland fra Storbritannia. Om Johnson eller Westminster parlamentet protesterte ville hun gå via retten. Sturgeon sa, «All of that is what I promised and all of that is what I intend to deliver». Riktignok vant hun ikke valget klart alene, men har, slik pressen siterer henne i dag, forventet at Scottish Green vil følge henne i frigjøringskampen. Det henvises til romanen «Celtic War on Terrorism» – link: https://www.em24.uk/eagle-ross-bok-celtic-war-on-terrorism-omtale-og-utdrag/ I USA og flere land, selges også boken som «Independence Fight».

Det vises dessuten til tidligere artikler i www.em24.uk – «Skottene ønsker løsrivelse etter Brexit» – link: https://www.em24.uk/skottene-onsker-losrivelse-etter-brexit/ og «Skottene forsterker kravet om ny avstemning om frihet» – link: https://www.em24.uk/skottene-forsterker-kravet-om-ny-avstemning-om-uavhengighet/

 

Første uavhengighetsavstemming i 2014
Landets første uavhengighetsavstemming i september 2014, endte imidlertid med at 55 % av de skotske velgerne foretrakk å forbli en del av Storbritannia. En årsak til dette resultat formodes å være det faktum at ved å forbli i Storbritannia, ville Skottland også forbli i EU. Dette faktum endret seg totalt med Brexit, hvilket 62 prosent av skottene stemte imot, altså den gang et klart flertall mot løsrivelse.

 

Uansvarlig og hensynsløs løsrivelse
Storbritannias statsminister Johnson mener at en ny folkeavstemming vil være både «uansvarlig og hensynsløs». Dersom Sturgeon imidlertid tvinger problemet inn i retten for å blokkere kravet, vil spørsmålet måtte ankes av en av partene til Storbritannias Høyesterett.

Nå er Storbritannias verdensdomene så beskåret med selvstendige stater slik at det rimeligvis vil være presedens også for skottenes frihet, selvfølgelig under det britiske, gamle innimellom ærverdige, britiske monarkiet. Dette dersom ikke kronprins Charles skulle skremme skottene, men nå har vel denne også lært å moderere seg uten å forsøke på å ha meninger i politikken og ikke vil foreta seg annet enn dronning Elisabeths symbolske oppgaver inntil den mer populære og stillferdige prins William vil tiltre den symbolske, kun praktiske tronen.

Statsminister Johnson mener at valget i 2014 var et engangs «generasjonsvalg». Men Sturgeon har sagt at valg eller ikke valg ville være «en absurd diskusjon – hvis folk i Skottland stemmer på et pro-uavhengighetsflertall i det skotske parlamentet, har ingen politiker fått rett til å stå i veien for det». Observatører sier da også at en slik protest fra Johnson, som eventuelt ender i retten, vil øke støtten for uavhengighet fra skottene ved det etterfølgende valg. Johnson framholder imidlertid stridt og skrev følgende i lørdagens Daily Telegraph: «ripping our country apart …» «… would be irresponsible and reckless».

 

Spiller på koronapandemien

Statsminister Boris Johnson

Foreløpig vil Johnson spille på koronapandemien i Covid recovery summit. Derfor har Johnson ærbødig gratulert førsteminister Sturgeon og tilsvarende førsteminister i Wales, Mark Drakeford, med disses gjenvalg, «to discuss our shared challenges and how we can work together in the coming months and years to overcome them». Men han har advart om at det kan bli en vanskelig oppgave, «The broad shoulders of the UK have supported jobs and businesses the length and breadth of the country, but we know that economic recovery will be a serious shared responsibility».

 

 

 

Featured image: Skotsk valgresultat den 6. mai 2021

09/05/2021