ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Ukrainas byer og tettsteder over hele landet rammes stadig hardere av russiske droner og missiler av ulike typer, som slår ned blant den sivile befolkningen og sprer død og elendighet. Russerne bedriver systematisk terror mot den ukrainske sivilbefolkningen som kjemper på liv og død for hele Europa og dets demokratier. Stadig går liv tapt på grunn av at Ukraina mangler både utstyr og ammunisjon til sitt forsvar.  

 

Enda verre har tilstanden i Ukraina blitt grunnet at en simpel bløffmaker, som for tiden straffeforfølges grunnet bedrageri relatert til fortid som horekunde og ellers alvorlige økonomiske misligheter. Dette tilknyttet sine evner til å bløffe ved å opptre i bedragersk hensikt som en angivelig usedvanlig rik krøsus, med startkapital som bestefaren visstnok skal ha skaffet seg blant annet ved drift av horehus under «The Klondike Gold Rush» i Yukon.

 

Forsvarsevne neglisjert

Kong Krøsus av Lydia

 

Nå vet de som har lest sin historie fra barnealder av, om den rike kongen Krøsus av Lydia, eller dagens Tyrkia, som fra nær år 600 fram til perserne vant kongeriket noen år etter 550 f.Kr., hvis liv likevel ikke endte så godt.

Verre er det at mer enn hundre pengehungrige republikanere som representanter for sitt folk, stemte for å bevirke at kvinner og barn, gamle og syke, blir drept i sine hjem grunnet at Europas forsvarsevne har blitt neglisjert ettersom USA har påtatt seg rollen å være verdens politi og dennes hovedprodusent av våpen, samt demokratienes beskytter, dog alt for å tjene penger.

 

De manipulerende personlighetene

Formann Josef Stalin

 

De pengehungrige republikanere saboterte sin nåværende, velmenende presidents stønad til Ukraina, inntil en fornuftig republikansk partifelle tok ansvar og sørget for at det angrepne landet fikk sitt, av den aldrende, amerikanske presidentens lovede bidrag.

Dette slik at stakkarene som har blitt overfalt av en manipulerende rottefanger fra St. Petersburg, tilsvarende en tidligere amerikansk manipulerende president. Rottefangeren har i sitt land tatt formann Josef Stalins plass i det senere falne Sovjetunionen, som Russlands diktator. Hvoretter denne styrer landets fattige ungdom inn i døden som granatmål for et folk som kjemper for sin frihet i en krigssituasjon som ingen kan vinne,  hvilket kun er en prestisjekamp for den kyniske diktatoren uten empati. Stalin sa, «Vi har flere folk og vi vil vinne om hver mann og kvinne tar med seg én fiende inn i døden».

 

Takknemlig

President Volodymyr Zelenskyy

 

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy takket ydmykt for støtten denne fikk av US-amerikanernes flertall i landets Kongress. Han berettet entusiastisk om luftforsvar han skulle anskaffe fra produsenter i landet som nådigst hadde gitt han pengene for hvilke han skulle kjøpe det avanserte luftvernsystemet Patriot, som kunne skyte ned russiske droner og missiler som bombarderer hans land og dreper landets sivilbefolkning.

Dette kalles dog forretning, «gi med den ene hånden og ta med den andre», slik har amerikanerne blitt rike, men det driver samfunnet framover. Det har imidlertid den ulempen at forbruket av Moder Jord konstant er større enn det den lille kloden kan produsere.

 

Luftvernsystemet Patriot

Giraffe AMB radar system (v) og luftvernsystemet Patriot (h)

 

Luftvernsystemet Patriot, som koster om lag én og en kvart milliard dollar per enhet, produseres hos store amerikanske industrikonsern innen våpen og militærutstyr, herunder blant annet hos verdens største produsent av guidede missiler, men også av kommersiell elektronikk.

Hver enhet har utskytningsramper for åtte missiler, som koster halvannen million dollar pr. enhet. Mange land har benyttet Patriot luftforsvarssystemet, som også kan skyte ned angripende fly. Russerne har selv tilsvarende luftforsvarssystem som er benevnt henholdsvis S-300 og S-400. Det sistnevnte er visstnok det mest avanserte og mest effektive.

 

Flere produsenter

Iron Dome luftvernsystem i bruk

 

Det produseres flere luftvern som helt eller delvis kan erstatte Patriot, men utstyret kan være avgjørende, det må ikke slippes inn droner, missiler herunder cruise- eller ballistiske missiler, som kan gjøre skade. Radaren må oppdage alt fra alle retninger. Det testes prototype-radarer som vil tilby 360-graders dekning. Patriot-systemets radar vil kunne erstattes med Raytheon-utviklet Lower Tier Air and Missile Defense Sensor, som benevnes LTAMDS.

Det israelske Iron Dome-systemet, skal dog være blitt utpekt som verdens beste forsvar mot missiler og raketter.

 

Russiske S-400

Luftvernsystemet S-400

 

Det russiske S-400 skal sammenlignet med det amerikanske Patriot-systemet, visstnok være ledende med hensyn til mobilitet og til hastighet ved omplassering, dessuten har S-400 stor kapasitet til å håndtere flere mål på samme tidspunkt på forskjellige avstander.

Verdens mest utplasserte missilforsvarssystem, Rafaels Iron Dome, skal ha en suksessrate på over 90 % mot bredt spekter av indirekte og direkte lufttrusler. Patriot skal imidlertid ha bredere dekning enn Iron Dome, men den siste er billigere. Det er fordeler og ulemper ved alle disse systemene, men den amerikanske hærens Patriot GEM+ og dennes marines SM-6-missil, skal visstnok være å foretrekke. Russlands S-400-missil får likevel rosende omtale av ekspertene.

Spørsmålet er hvor mange batterier som trengs for å sikre et område, kan det eksempelvis nevnes at Luftwaffe i Tyskland har gjennom de siste årene hatt totalt 12 batterier sprett i grupper over hele landet.

Et Patriot-batteri består av fyringsenheten, opptil åtte utskytningsramper med missiler klare til avfyring, faseradar, datamaskiner, strømgenererende utstyr og kontrollstasjon for engasjement. Patriot-systemet kan skyte ned alle typer missiler, visstnok også hypersoniske med hastighet større enn fem ganger lydens hastighet – Mach 5. Et Patriot-batteri krever et minimum av 70 trente soldater til kjøring og vedlikehold. For å betjene batteriets kontrollstasjon i kamp trengs kun to eller tre personer.

Ukraina benytter for tiden minst tre Patriot-batteri. Alle tre er lokalisert rundt hovedstaden og ble mottatt som donasjon fra Nederland, Tyskland og USA. Ett av batteriene er for tiden skadet. Tyskland har imidlertid lovet å levere ytterligere ett så snart som mulig.

Dersom Ukraina, som er 603.628 km² stort, skal ha samme dekningsgrad som Tyskland med dennes størrelse på 357.592 km², vil Ukraina trenge ytterligere 16 enheter i tillegg til den ene som altså er lovet levert fra Tyskland. Det bør dog bemerkes at luftvernsystemene lagres tryggest utendørs.

 

Ukrainas største bidragsytere

Forbundskansler Olaf Scholz og president Joe Biden

 

Ukrainas viktigste støttespiller som har gitt landet penger, våpen og ammunisjon, har vært USA ved Biden-administrasjonen. Dette fram til det ble bråstopp, har landet gitt Ukraina nær 45 milliarder dollar siden februar 2022. I tillegg vil altså de seneste av Kongressen godkjente 61 milliarder dollar tilkomme.

Som nest beste følger Tyskland, som hittil har bidratt med omkring 18 milliarder dollar. Hertil tilkommer altså som lovet i forrige helg, ett tredje Patriot-system. Ukrainas president Zelensky, som tidligere har kritisert tyskerne tilknyttet disses sene leveringer, har siden takket den tyske regjeringen.

 

Storbritannia

Statsministrene Justin Trudeau og Rishi Sunak

 

På tredjeplass kommer Storbritannia, som nylig annonserte ytterligere militærhjelp verdt 3 milliarder dollar, hvilket vil bringe britenes totale bidrag opp mot totalt 9 milliarder dollar. Canada, som også har en sikkerhetsavtale med Ukraina, har lovet å gi 2 milliarder euro i militærhjelp innen utgangen av inneværende år.

De skandinaviske landene, Danmark, Norge og Sverige, har lovet å gi, samt har allerede gitt mye i forhold til sine bruttonasjonalprodukt – BNP. Det er lagt opp til både humanitær og militær hjelp.

Danskene skal ha gitt 3,5 milliarder euro bare siden november i fjor, ut av de 8,4 milliarder euro til hvilket denne har forpliktet seg. Norge har lovet å gi totalt €3,8 milliarder euro, hvorav én milliard allerede skal være framkommet. Sverige har lovet over 2 milliarder euro i militærhjelp til Ukraina, heretter også stridsvogner, samt våpensystem.

Ellers har Nederland og Polen også vært blant de ti største giverne. Nederlenderne har hittil gitt 4,5 milliarder euro og vil i tillegg i år forplikte seg til å bidra med ytterligere 2 milliarder. Polen har gitt 3 milliarder euro.

EU har allerede gitt både våpen og ammunisjon til en verdi av 5,6 milliarder euro, men er blitt enige om å styrke dette med minst 5 milliarder.

 

Sikret seg taktiske atomvåpen

Taktisk atomvåpen

 

Kiev har tidligere signert flere 10-årige sikkerhetsavtaler med Nato-land, hvilket skisserer langsiktig vestlig støtte til Ukraina i møte med en russisk invasjon nå på sitt tredje år.

President Zelensky sa fredag at Nato må avgjøre om disse virkelig er landets allierte. Han oppfordret deretter forsvarsalliansens medlemmer om å framskynde våpenleveransene for å hjelpe sitt lands desperate kjempende styrker. Presidenten appellerte ellers sine partnere i Vesten til raskt å framskaffe minst syv luftforsvarssystem til, etter at Russland sendte en bølge av dødelige drone- og missilangrep mot mål over hele landet. Avtaler med Storbritannia, Frankrike og Tyskland, er ikke gjensidige forsvarspakter, men disse kan kun sies å ha symbolsk betydning som et slags bevis på forpliktelse fra Vesten til å støtte Kiev militært, politisk og økonomisk, i årene som kommer. Herunder visstnok også inkludert taktiske atomvåpen om dette skulle bli nødvendig,

 

Bilateral samarbeidsavtale

President Joe Biden

 

President Zelensky hadde telefonkontakt med president Joe Biden mandag for å takke den amerikanske Kongressen for dennes godkjente «bistandspakke» med militærhjelp til kampen mot russerne. Presidenten berettet etterpå at Kiev og Washington har påbegynt forhandlinger om en bilateral samarbeidsavtale tilknyttet Ukrainas sikkerhet. Amerikanerne har dessuten lovet at disse skulle sende Ukraina flere langdistansemissiler.

 

Featured image: Patriot luftvernsystem

23/04/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE