ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

«Covid-19 er bare en liten influensa. Brasilianere bør ta det med ro», skal Brasils president Jair Bolsonaro ha uttalt. Presidenten tilsidesatte selv, angivelig demonstrativt og provokativt, alle tiltak for å avverge katastrofen. Hittil har sykdommen pr. i dag, tatt livet av nær 420.000 av landets befolkning, hvilket ikke synes avdempet ved antall døde i dag. Brasils senat igangsatte følgelig etterforskning av Bolsonaro og dennes regjering for disses håndtering av koronasituasjonen.

 

Den føderale republikken Brasil omfatter samlet omkring 214 millioner mennesker, fordelt på 26 stater med en viss grad av autonomi, med egen lokal regjering og grunnlov. Brasil har hittil opplevd verdens nest mest omfattende koronavirusutbrudd og har pr. i dag registrert 419.114 døde av covid-19, hvorav 2.158 av disse døde i dag. Dette indikerer at dødsraten ennå ikke er dempet. Brasils dødstall overgås foreløpig kun av USA, hvor 594.911 hittil er registrert døde.

 

Etterforskningskommisjon mot regjeringen

President Jair Bolsonaro

Grunnet koronapandemiens særlig voldsomme herjinger i Brasil, besluttet landets senat medio april å opprette en etterforskningskommisjon for å klarlegge president Bolsonaro og dennes regjerings rolle og eventuelle ansvar tilknyttet håndtering av koronapandemien.

Som følge av presidentens angivelig manglende tiltak mot pandemien, til tross for World Health Organization – WHO og andre spesialisters klare advarsler, beskyldes presidenten for mangel på plausible tiltak mot pandemien, hvilket har ført til at et stort antall brasilianere unødvendig har mistet livet. Senatskommisjonen har samme makt til å etterforske som dommere, til å innstevne vitner og begjære all relevant informasjon, samt offentlig dokumentasjon for hvilket denne måtte vurdere å ha behov.

 

Lederes ignorering av virusets alvor

Covid-19 pasienter på brasiliansk sykehus

Presidenten beskyldes for å ha forsinket igangsettelse av vaksinering, ikke foretatt nødvendig nedstenging av samfunnet, hatt ansvar for at sykehus fikk oksygenmangel til sine respiratorer, dessuten at sykdomsrammede ble behandlet ineffektivt og galt. Brasils urbefolkning skal visstnok ha blitt spesielt rammet. Det er disse forhold kommisjonen skal etterforske og klarlegge, for eventuell etterfølgende kriminell rettslig pågang.

President Bolsonaro forsvarer seg imidlertid, i den grad det kan være relevant for dennes håndtering etter at viruset hadde angrepet, med at kineserne har skapt viruset på laboratorium og har innledet en krig mot verdenssamfunnet med viruset som et biologisk våpen. Dette betraktes selv om det ikke kan sees å ha noen direkte forbindelse til Bolsonaros situasjon, idet denne ikke reagerte tross advarsler når pandemien først var der.

 

Alt er konspirasjonsteori inntil bevist

Wuhan Institute of Virology

President Bolsonaros påstander om et angivelig biologisk angrep fra kineserne, må selvfølgelig, inntil det motsatte er bevist, betraktes som en løs konspirasjonsteori. I fjor, på begynnelsen av pandemien, var det mange påstander om hvordan viruset angivelig hadde sluppet ut fra The Wuhan Institute of Virology. For å evaluere disse ryktene og undersøke opprinnelsen til covid-19, reiste et team fra WHO, til Kina. Teamet klarte imidlertid ikke å finne noe bevis som støttet påstandene i ryktene.

Spørsmålet kan være om forskningsteamet fra WHO ikke fant noen relevante bevis fordi disse ikke kom til Wuhan raskt nok. Dette ettersom teamet ikke fikk komme inn i Kina før i januar i år, hvilket var mer enn 13 måneder etter at det første tilfellet av koronavirus var blitt rapportert. I stedet for å kunne svare på mange av spørsmålene som teamet kunne stille, kom teamet i stedet tilbake med flere ubesvarte spørsmål.

 

Dr. Tedros Ghebreyesus, Generaldirektør i WHO

Laboratoriet som ble besøkt i Wuhan hadde riktignok mange koronavirusstammer, men ikke et SARS-COV-2, som det blir referert til som viruset for covid-19. WHOs generaldirektør, doktor Tedros Ghebreyesus, tror imidlertid likevel ikke at teamets mulighet til vurdering av eventuell laboratorielekkasje var omfattende nok. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «14 land har kritisert WHOs Kina-rapport om Covid-19» – link: https://www.em24.uk/14-land-har-kritisert-whos-kina-rapport-om-covid-19/

 

Flere ledere ignorerte virusets alvor

President Donald Trump

Også ledere i andre land tilsidesatte koronaviruset. Til sammenligning tok heller ikke USAs forrige president Donald Trump høyde for sykdommen på alvor og iverksatte ikke raskt nok virusbegrensede tiltak, inntil han selv ble rammet. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «President Trump behandles med eksperimentelt medikament» – link: https://www.em24.uk/president-trump-behandles-med-eksperimentelt-medikament/

 

Indias statsminister Narendra Modi

USAs og Brasils dødsrater kan imidlertid bli innhentet med hensyn til antall tilknyttede dødsfall, av verdens nest folkerikeste stat India, som har 1,37 milliarder innbyggere. Her er pandemien tilsynelatende fortsatt uten kontroll og pr. i dag er 238.270 registrert døde. En lokal indisk Høyesterett har imidlertid kritisert at landet innlot seg på å avholde statsvalg mens koronaviruset herjet, selv om det i en periode til en viss grad syntes å ha vært under kontroll. De føderale myndigheter har imidlertid påanket kjennelsen til den føderale Høyesterett. Det vises til artikkel i www.em24.uk «Statsminister Modi har tapt valget i Indias største stat» – link: https://www.em24.uk/statsminister-modi-har-tapt-valget-i-indias-storste-stat/

 

Kommisjonen kan ramme presidentens politiske framtid

Presidenten brenner skoger i Amazonas

President Bolsonaro, har forut vært mest kjent som en populist-politiker, hvilken har tillatt kontinuerlig brenning av Amazonas skoger, som er karakterisert som verdens lunge. Dette for å hanke politisk ryggrad ved å sette skogsarealet i produksjon for palmeolje og andre produkter.

Norge har i årenes løp betalt milliarder av kroner til bevaringsfond av urskogen i Amazonas som senere har blitt påstått å gi negativt bidrag til miljøvernet. Det vises til artikkel i www.em24.uk «USA ut av Parisavtalen – klimaforskere bekymret» – link: https://www.em24.uk/usa-ut-av-parisavtalen-klimaforskere-bekymret/ Avsnittet: «Verden må reagere på brenning av Amazonas».

 

Demonstrasjoner mot president Bolsonaro

Kommisjonen startet sine innledende undersøkelser forrige tirsdag og kan benytte 90 dager på å sondere situasjonen før den avsier kjennelse, hvilket selvfølgelig kan påvirke og være avgjørende for Bolsonaros politiske framtid og redusere dennes sjanser ved valget i 2022.

 

 

 

 

Featured image: «Covid-19 er bare en liten influensa. Brasilianere bør ta det med ro»

07/05/2021