I Oslo som i andre studiesentre presses prisene på små leiligheter opp i sommermånedene, etter at studentene har fått tildelt årets studieplasser. I Oslo er det allerede registrert oppgang på 4 prosent på fjorårets priser. Leilighet på kun 15 m² er i ekstremtilfelle eksempelvis solgt til pris 180.000 kroner pr. m².

Det er gjerne foreldre som kjøper til sine håpefulle og disse har det travelt før skole- og studiestart. I mange tilfeller kan foreldre hurtig stille finansiering disponibel uten forsinkelser og på dette vis presse prisene voldsomt opp. Nå skal man dog også tenke litt bedriftsøkonomi og ikke pøse ut ubegrensede beløp i den tro at prisene alltid vil stige. Over sikt vil imidlertid alltid investering i faste eiendom ikke være noen usikker investering dersom man hele tiden kan være i stand til å betale påløpende kostnader for investeringen. Det er likevel ikke sagt at binding av kapital i en overpriset bolig vil være det mest lønnsomme i begrensede familiebudsjetter. I mange tilfeller vil leiebolig alternativt gi bedre lønnsomhet i stedet for kjøp. Særlig i disse tider da det generelt i Europa er snakk om utflating i økonomien og dårlige forespeilinger som også kan omfatte arbeidsløshet og rentestigning. Norge har til tross ikke helt meldt seg ut av verdenssamfunnet selv om det tilsynelatende makroøkonomisk går bra for landet grunnet eventyrlige penger på bok i oljefondet.