ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Det er brukt mer penger enn disponibelt. Statskassa nærmer seg bunnen i USA. Det er ikke nok penger igjen til å dekke de føderale forpliktelser. Kongressen må forhøye begrensningene om maksimalt låneopptak slik at myndighetene fortsatt kan betjene sine finansielle forpliktelser. For øyeblikket omfatter lånegrensen 28,4 billioner USD.

 

USA har i moderne tid aldri misligholdt sine gjeldsforpliktelser. Dersom ikke gjeldsrammen økes innen den 18. oktober, vil landet kunne stå overfor en finanskrise og økonomisk lavkonjunktur, som vil kunne smitte verdensøkonomien. Regjeringen må i tilfelle redusere sine aktiviteter og stenge av virksomheter dersom ikke løpende innkommende inntekter kan dekke nødvendige utbetalinger. Det vil blant annet kunne bety forsinkelser i betalinger til trygdede, veteraner og regjeringsmedarbeidere, inkludert til og med militært personell.

 

Det er anslått at den føderale regjeringen uten kontanttilskudd ikke rettidig vil kunne klare å betale mer enn omkring 40 prosent av påløpende utgifter i løpet av flere uker framover, inntil gjeldsgrensen er utvidet, hvilket tilsynelatende kun vil muliggjøres grunnet demokratenes for tiden overvekt i Senatet, dersom ikke republikanske senatorer vil krysse partilinjen.

 

Gjeldsgrensen suspendert inntil desember 2022

Gjennom årene har demokrater og republikanere stemt for å heve gjeldsgrensen, men republikanere i senatet blokkerte på mandag endring. Under Donald Trumps presidentskap var det nødvendig med tre tilsvarende reguleringer. Trump hadde i sin valgpropaganda «kjøpt velgere» ved å senke beskatningen medfølgende mindre inntekter til Staten. På grunn av faren for økonomisk krise og at man likevel den gang hadde et mindretall i senatet, sluttet demokratene seg altså til det republikanske senatsflertallet tre ganger under Trump-perioden. Republikanere blokkerte imidlertid på mandag tilsvarende økning under Bidens presidentskap.

Demokratene klaget og ble onsdag tvunget til å suspendere gjeldstaket til desember 2022. Ved å heve eller suspendere gjeldsgrensen kan den føderale regjeringen betale obligasjoner som allerede er beroende, men dette tiltaket tillater ikke nye utgifter.

Ved avstemming i senatet senere i dag forventes dette å godkjenne den forhøyede lånegrensen ettersom demokratene nå besitter flertall for å godkjenne dette tiltaket. Dette vil forhindre en delvis nedleggelse av den føderale regjeringens virksomhet når det nye regnskapsåret påbegynnes fredag. En øyeblikkelig krise blir avverget og utsettes til Senatet i begynnelsen av desember vil bli klar til å godkjenne nødvendig lovgivning som vil finansiere regjeringen. Det lovforslaget går nå til Senatet, hvor det er nesten sikkert at det vil bli blokkert av en republikansk «filibuster», hvilket var en metode som republikanerne flittig benyttet mot Obama-administrasjonen.

 

Filibuster i Kongressen

Oversikt over filibusters

En filibuster er en taktikk som brukes av motstanderne av en foreslått lov for å forhindre tiltakets endelige passering i Kongressen. Den oppstår når en eller flere senatorer prøver å utsette eller blokkere en avstemning om et lovforslag ved å forlenge debatten om tiltaket og forsinke gjennomføringen. Det er forventet at republikanerne vil benytte denne metoden for å legge hindringer i veien for president Bidens ambisiøse tiltak for å rette opp både infrastruktur og gi sosial bistand til den del av befolkningen som har det vanskelig.

 

Republikanerne saboterer demokratene

Senator Mitch McConnell (R)

President Joe Biden har blant annet bevilget 550 milliarder dollar til utgifter til veier, broer, bredbånd og andre prioriteringer, dessuten i tillegg til 3,5 billioner dollar til sosiale, helse- og miljøprogram. Republikanerne er i motsetning til europeiske sosialdemokratier sterke motstandere av det sistnevnte beløpet. «Det er ingen tradisjon for å støtte sådanne formål», skal republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell ha hevdet.

Senator McConnell er samme person som ledet beskyttelsen av President Trump etter stormen mot Capitol i vinter, etter valget, selv om senatoren personlig mente at den den gang utgående presidenten opplagt hadde begått et alvorlig lovbrudd. Dette for å beskytte sin framtidige personlige politiske karriere, hvilket også en rekke andre republikanske senatorer gjorde. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Trolig ingen impeachment mot Donald Trump» – link: https://www.em24.uk/trolig-ingen-impeachment-mot-donald-trump/ – avsnittet Representantenes mindretall. Dessuten artikkelen «Impeachmentsaken som forventet president Trump frikjent» – link: https://www.em24.uk/impeachmentsaken-som-forventet-president-trump-frikjent/

Republikanerne hevder at demokratene selv har valgt å ramme sine politiske prioriteringer og derfor selv er ansvarlige for å heve gjeldsgrensen. Så lenge det demokratiske flertallet fortsetter å insistere på å bruke penger, vil republikanerne nekte å hjelpe dem med å løfte gjeldstaket.

 

Featured image: Capitol

30/09/2021