ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Liz Truss, den britiske ministeren for utenriks-, samvelde- og utviklingssaker, avduket mandag planer om å overstyre diverse post-Brexit-regler for Nord-Irland, med begrunnelsen av at de skaper uakseptable barrierer for resten av den britiske unionen.

 

Det vises til artikkelen i www.em24.uk «Sinn Féin wins the election in Northern Ireland» – https://www.em24.uk/sinn-fein-wins-the-election-in-northern-ireland/

 

Ignorerte advarsler mot «Nord-Irland-protokollen»

Statsminister Boris Johnson

Statsminister Boris Johnson vil senere publisere detaljene i disse planene om å skrinlegge deler av Brexit-avtalen han inngikk med EU i 2020. Detaljene, som omfatter nær ett tyvetalls sider, er faktisk allerede offentlig tilgjengelig på internett og kan beskues av spesielt interesserte.

Statsministeren ønsker altså å endre den i ettertid konstant omtvistede Nord-Irland-protokollen for å forenkle vareflyten innenlands, mellom Storbritannia og Nord-Irland. Det vises til artiklene – «Nord-Irland stopper grensekontroll etter trusler» – link: https://www.em24.uk/nord-irland-stopper-grensekontroll-etter-trusler/, «Brexit-avtalen må tilpasses Nord-Irland» – link: https://www.em24.uk/brexit-avtalen-ma-tilpasses-nord-irland/, «Demonstranter i Nord-Irland angrep politiet» – link: https://www.em24.uk/demonstranter-i-nord-irland-angrep-politiet/, «Storbritannia krever reforhandling om Nord-Irland» – link: https://www.em24.uk/storbritannia-krever-reforhandling-om-nord-irland/ og «Bestemmelsen om tvisteløsning i Nord-Irland-protokollen» – link: https://www.em24.uk/bestemmelsen-om-tvistelosning-i-nord-irland-protokollen/

 

Tverr motstand fra EU

EU-domstolen

EU, som er motstander av endring, hevder at det vil bryte med internasjonal lov. Det må således påregnes at EU vil forfølge saken rettslig med henvisning til de tidligere trange forhandlingene med UK i statsminister Johnsons regi.

Det er urimelig at EU vil innlate seg på nye forhandlinger med den tilsynelatende kverulanten Johnson, som står fast ved dennes beslutning om endring av protokollen. Denne insisterer hardnakket på at forslagene om endring skal nedfelles i et parlamentarisk lovforslag som lovlig vil sikre Storbritannias framtid. Det kan ellers være mulighet for at Nord-Irland kan tapes, enten til selvstendighet eller til Irland.

I verste tilfelle kan i denne forbindelse oppstå stridigheter mellom de UK-lojale unionistene i The Democratic Unionist Party – DUP og disses hovedmotstanderne, tilhengere av partiet Sinn Féin. Storbritannia vil således kunne få rollen slik som Russland i Ukraina.

Britene, som har gitt fra seg sitt kolonirike omfattet nær kvarte verden i forhandlinger, anses dog mer moderate enn russerne under disses ledelse av den besatte Vladimir Putin så lenge de lar denne despoten holde på. Dette også inkludert den eiendommelige politikeren Boris Johnson mens han fortsatt styrer. Dette hensyntatt at dersom det er fremmet et mistillitsforslag mot en statsminister, forblir denne som oftest ikke beroende lenge i sitt embete. Det henvises til blant annet statsministerne Margaret Thatchers og Theresa May sendelikt i disses embeter.

Da britene og EU ble enige om den omstridte protokollen som trådte i kraft den 1. februar 2020, gjaldt det primært å forsøke å opprettholde freden i Nord-Irland med åpne irske grenser. Johnsons regjering ble advart om dette problemet etter å ha inngått Brexit-avtalen, hvilken nå ensidig foreslås endret. De foreslåtte endringene vil imidlertid kunne undergrave Nord-Irlands økonomiske stabilitet i tillegg til å medføre bråk tilknyttet endringene i House of Commons (UK-parlamentet).

Det nord-irske spørsmålet var i sin tid kjernen i den uendelige krangelen mellom London og Brussel tilknyttet Brexit-forhandlingene. Alternativet å ta Storbritannia ut av det indre markedet og tollunionen som en Hard Brexit var den eneste tilnærmingen som var akseptabel for de fleste av det konservative partiet og tilsynelatende også for mange av velgerne som valgte Brexit i folkeavstemningen i 2016. Men en Hard Brexit risikerte tilsidesettelse av Langfredagsavtalen, som hittil hadde avsluttet de nord-irske problemene i 1998, med garanti for at det ikke lengere fantes noen tollgrense mellom Storbritannia og Irland, hvilket for så vidt var tilpasset EU-bestemmelsene så lenge Storbritannia var en del av EU. Det vises til artikkelen – «UK-Brexit uten avtale» – link: https://www.em24.uk/uk-brexit-uten-avtale/.

 

Brexit nødvendiggjorde tollgrense

Stormont – Nord-Irlands parlament

Brexit nødvendiggjorde imidlertid en tollgrense, hvilket var totalt uaktuelt for de nord-irske nasjonalistene gjennom Brexit-forhandlingene. Statsminister Johnson oppnådde dennes avtale i oktober 2019 ved å erstatte grensen mellom Nord-Irland og Den irske republikk med en ny grense mellom Nord-Irland og Storbritannia. Nord-Irland-protokollen holder således den britiske nord-irske provinsen innen det europeiske indre markedet for varer, som altså betyr en tollgrense i Irskehavet.

Denne besynderlige Brexit-avtalen ble utformet og undertegnet til tross for at statsminister Johnson fortalte under konferansen for Democratic Unionist Party – DUP i 2018, at «ingen britiske konservative regjeringer kunne eller burde undertegne noen avtale som krevde en tollgrense innenfor Storbritannia». Nord-Irland-protokollen ble således et stort problem i provinsen, men tilsynelatende ignorert i resten av Storbritannia, som etter hvert var luta leie av de pågående, trege Brexit-forhandlingene.

At DUP blokkerer opprettelsen av den nye maktdelingsdelegerte regjeringen i den nord-irske forsamlingen Stormont, inntil bekymringene rundt protokollen er avgjort, reduserer ikke problemet tilknyttet det nye lovforslaget som ble presentert i Underhuset.

Johnsons Brexit-avtale var kun en politisk manipulasjon hvor han etter hvert endelig fikk gjennomført Brexit, men med en avtale som adskiller Nord-Irland fra unionen Storbritannia. Johnson må ha trodd at han bare kunne droppe Nord-Irland-protokollen senere.

 

London-regjeringen bringer økonomisk ustabilitet

Fungerende førsteminister Michelle O’Neill

Den fungerende nord-irske førsteministeren Michelle O’Neill, uttaler i sine kommentarer til det nye lovforslaget i økonomiske termologier, at Boris Johnson bringer økonomisk ustabilitet og setter arbeidsplasser i fare. Analytikere har selvsagte avstått fra kritikk mot at Langfredagsprotokollen kan stride mot næringslivets interesser i Nord-Irland som konsekvent er tilknyttet tanker om sikkerhet og stabilitet. Johnsons regjering kan imidlertid ellers på basis av det omfattende lovforslag til endringen av den beroende Nord-Irland-protokollen, ikke ha noen tanker om hva lovforslaget faktisk vil bety for Nord-Irlands juridiske situasjon med hensyn til framtidig internasjonal handel og investeringer.

 

Usikkert om lovforslaget blir godkjent i parlamentet

Storbritannias parlament

 Det er spørsmål om lovforslaget vil komme helskinnet gjennom parlamentet. Statsministerens flertall er imidlertid mye større enn dennes forgjengeres. Til tross for Johnsons utrensking av EU-tilhengerne før valget i 2016, er det fortsatt mange Tory-parlamentsmedlemmer som er urolige for ideen om å si opp internasjonale avtaler som antakelig vil kunne medføre økonomisk ustabilitet. Det bør også hensyntas at 148 parlamentsmedlemmer stilte seg mot Johnson i mistillitsforslaget den 6. juni, hvilket sannsynligvis var begynnelsen på slutten for statsminister Johnson etter at festingen under pandemien destruerte dennes personlige popularitet.

 

Featured image: Illustrasjonsfoto

15/06/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!