ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Å bevare vår koalisjons-regjering vil kreve at alle parter gir. Dette omfatter også at den samarbeidende islamistiske partidannelsen United Arab List må ofre noe tilknyttet Vestbredden, altså «svelge kameler», har Israels statsminister Naftali Bennett uttrykt.

 

Det bemerkes at Bennett tidligere blant annet har vært leder for en nybyggerlobbygruppe på dette omtvistede området. United Arab List kan likevel ikke trekke seg ut av samarbeidet i en koalisjons-regjering ledet av Naftali Bennett. Dette idet en ny regjering vil komme til å få Benjamin Netanyahu som statsminister, hvilket de fleste nærmest prinsipielt motsetter seg.

 

Tidligere statsminister Benjamin Netanyahu

Dette dersom opposisjonen ikke aksepterer at Netanyahu, som er imot dannelsen av en palestinsk stat og ivrer heftig for å bebygge Vestbredden umiddelbart mest mulig, igjen kan tiltre som statsminister. Dette ettersom Netanyahu fortsatt leder opposisjonen. Om denne bytter ut Netanyahu med en annen som dennes leder, er det imidlertid store sjanser for at opposisjonen vil få støtte av de ultrakonservative for å danne ny regjering. Det vises til artikkel i www.em24.uk – link: «Statsminister  Netanyahu klarer ikke å danne ny regjering» – link: https://www.em24.uk/statsminister-netanyahu-klarer-ikke-a-danne-regjering/

 

Ny utbygging på Vestbredden

Statsminister Naftali Bennett

De israelske myndighetene har nettopp gitt tillatelse til bygging av ytterlige 1.300 nye boliger på Vestbredden. Bennett har slik som Netanyahu, også utelukket formelle fredssamtaler med de palestinske myndighetene i løpet av sin periode som statsminister. Denne har uttalt at han foretrekker å fokusere på økonomisk framgang, hvilket rimeligvis vil gjelde alle som bor i Israel også palestinerne.

Ifølge uttalelsen fra Bolig- og anleggsdepartementet skal det bygges syv nye bosetnings-områdeder omfattet samlet altså 1.300 boliger. Kort tid etter denne kunngjøringen om utvidelse av bosetningen kunngjorde imidlertid forsvarsdepartementet at det utstedte ytterligere 6.000 arbeidstillatelser. I tillegg til disse ble det også gjort kjent at det er et mål innen kort tid, å utvide med ytterligere 9.000 arbeidstillatelser. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Begraves to-statsløsning i Palestina?» – link: https://www.em24.uk/begraves-to-statslosning-i-palestina/

 

Et mindre antall boliger fra eller til spiller ingen rolle

Israelsk boligfelt

Det oppfattes som om at begge disse arbeidstillatelsene er å betrakte som kompensasjon til palestinere relatert til utstedt tillatelse til nye boliger på Vestbredden for israelerne. Dette er logisk ettersom det trengs arbeidere til å forestå den israelske byggingen av de nye boligene på Vestbredden. Heller ikke er dette ulogisk ut fra palestinsk synspunkt ettersom dette gir økonomisk framgang for arbeiderne og disses familier. Det er dessuten allerede bygget så mange boliger på Vestbredden at noen fra eller til spiller likevel ingen rolle. Dessuten, skulle palestinerne i framtiden overta Vestbredden, vil de nybygde boligene fortsatt bero der.

Omtrent 120.000 palestinere har for tiden tillatelse til å jobbe enten inne i Israel eller tilknyttet bosetningen på Vestbredden. Disse palestinerne har generelt en langt høyere lønn enn de ville ha fått ved tilsvarende arbeid for palestinerne.

 

President Trump og statsminister Netanyahu

Utvidelse av israelske bosetninger på Vestbredden og det annekterte østlige Jerusalem, har fortsatt under hver israelsk regjering siden 1967. Byggingen har akselerert de siste årene under Netanyahu, spesielt under tidligere president Donald Trumps regjeringstid. Trump-administrasjonen ble anklaget for å være grovt pro-israelske. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «USA aksepterer Israels bosetninger på Vestbredden» – link: https://www.em24.uk/usa-aksepterer-israels-bosetninger-pa-vestbredden/

 

 

Featured image: Bosetningsområde på Vestbredden

26/10/2021