ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Onsdagens seneste opptellingsresultater av det svenske landsdekkende Riksdagsvalget avholdt på søndag, viste at de høyreorienterte inkludert Sverigedemokraterna har skaffet mandat til å forhandle om ny svensk koalisjonsregjering. De høyreorienterte fikk flertall med minst ett riksdagsmedlem og etter ytterligere gjennomgang av stemmene, muligens to medlemmer.

 

Det vises til gårsdagens artikkel «May Sverigedemokraterna change Sweden?» – link: https://www.em24.uk/may-sverigedemokraterna-change-sweden/. I dag har statsminister Eva Magdalena Andersson opplyst at hun trekker seg fra sin stilling i morgen, men grunnet forventede vanskelige forhandlinger hos valgvinnerne, vil Andersson kunne komme til å lede et forretningsministerium, det vil si en midlertidig regjering inntil den nye flertalls høyreorienterte koalisjonsregjeringen er blitt dannet, selvfølgelig dersom det vil foreligge enighet for at sådan i det hele tatt kan skapes.

 

Statsminister in spe

Partileder Ulf Kristersson

I tilfelle dannelse av en høyreorientert koalisjons-regjering, vil dette skje med Ulf Kristersson, leder av Moderaterna, som statsminister.

Det er imidlertid temmelig utenkelig at de høyreorienterte vil kunne akseptere at en sådan regjering kan samles om Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson. Om ikke Sverigedemokraterna kan enes med resten av de høyreorienterte, kan man også risikere at Sverige kan ende opp med en mindretallsregjering, slik som man har i Norge. Der må regjeringspartiene knefalle for støttepartiet eller opposisjon enkeltvis eller som parti og få godkjennelse for ett hvert forslag som planlegges fremmet til avstemming i landets nasjonalforsamling, Stortinget, der hvor det i tilfelle kan være overvektig motstand fra opposisjonen.

Den norske regjeringen styres faktisk av et støtteparti som ikke ønsket å benytte mottatt tilbud om deltagelse i regjeringen. Samme situasjon kan bli resultatet i Sverige dersom ett av de høyreorienterte partiene eksempelvis ikke ønsker å sitte i regjering med Sverigedemokraterna, eller at Sverigedemokraterna selv ikke ønsker å delta med de andre høyreorienterte eksempelvis grunnet for sterke krav om ettergivelse av partiprogrammet. Denne situasjonen kan ikke annet enn anbefales dersom mye av et partis program må ofres for å skape en koalisjon. Det bør nevnes at meningsmålingene i Norge har gitt estimater ned mot sperregrensen for ett av de to norske deltagerne i samlingsregjeringen, mens det avgjørende støttepartiet i ettertid har nådd skyhøye estimater.

 

«Peer du lyver»

Partileder Per Jimmie Åkesson

Det oppfattede ekstremt høyrevridde partiet Sverigedemokraterna ble dannet i 1988 og forente ulike elementer og individer av Sveriges høyreekstreme miljø, inkludert fascister og tilhengere av hvit rasekamp, samt også individer med tilsynelatende klar nynazistisk tilknytning. Partiledelsen avviste imidlertid denne påståtte nazitilknytningen. Etter hvert begynte partiet å forby direkte rasisme. Ekstremistiske medlemmer ble kastet ut under omforming av partiprogrammet. Det er temmelig delte meninger om partiets sanne ideologi, som i alle fall utad, etter hvert hevdes å være bedre tilpasset svensk sosial allmennhet.

Den unge partilederen Per Jimmie Åkesson, som leder partigruppen, sløyfer besynderlig sitt ene fornavn Per. De norske naboene i vest reflekterer gjerne derom til skuespillet Peer Gynt av dramatikeren Henrik Ibsen tilrettelagt med musikk av Edvard Grieg.

 

Peer Gynt

Peer Gynt er et bilde av en lettsindig person, slik begge disse i sin tid nominerte Nobelprisvinnende kunstnere betraktet som en gjennomsnittlig nordmann, hvilket ikke er endret etter olje- og gassfunnene i Nordsjøen, men muligens har blitt enda mer korrekt. Peers Mor-Aase sa, «Per du lyver», hvilket er blitt et allment kjent begrep ikke bare i Norge.

For ordens skyld anføres at én av Norges fremste statsministre opp gjennom nyere tid blant annet reddet nordmenn fra å bytte bort oljerettighetene i den nå senere kinesisk eide desimerte bilfabrikken Volvo. Det er ikke bare sivilagronomen og Senterparti-politikeren Per Borten, som har reddet Norges formue, men også en annen Per, den standhaftige Arbeiderparti-politikeren og sosialøkonomen Per Kleppe. Han ble for øvrig senere EFTAs generalsekretær under historiske og transformative tider i europeisk historie.

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk – herunder til avsnittet «Reddet norsk oljeindustri fra svenskene» i artikkelen «Senterpartiet og Miljøpartiet de grønne ble vinnere av kommunevalget 2019» – link: https://www.em24.uk/senterpartiet-og-miljopartiet-de-gronne-ble-vinnere-av-kommunevalget-2019/. Dessuten vises til avsnittet «Åge Hovengen og Torstein Treholt» i artikkelen «Mafiatilstander i rettsapparatet II – dominoeffekt» – link: https://www.em24.uk/mafiatilstander-i-rettsapparatet-ii-dominoeffekt/

Når det gjelder den sistnevnte artikkelen gir denne for øvrig et sant bilde av rettssikkerheten i det norske samfunn, hvilket har ført til at mange gode samfunnsbyggere har forlatt og forlater landet, som er korrupt og hvor beviselige løgnere aksepteres av landets rettsvesen inkludert Høyesterett. Det er ingen steder hvor det lyves så mye som i norske rettssaler uttalte en kjent advokat, som selv har ridd seg fram på løgner.

Mange hundretalls uskyldige er dømt til fengselsstraff og har tapt store beløp og aktelse ved forsettlig tilsidesettelse av EU-reglementet og norske lover. Framsatte beviselige løgner godkjennes i rettssalene når løgnen er til fordel for kollegaer. Dette kalles bekjentskaps-korrupsjon. Kollegaers klare underslag mot det offentlige «feies under teppet». Klart beviste anmeldelser av offentlig ansatte yrkeskollegaer av dommere og bekjente, henlegges.

Hvor korrupt landet faktisk er, framkommer eksempelvis av at 45 representanter i Stortinget, for tiden er i søkelyset for bedrageri tilknyttet falske reise- og diett-regninger, samt ulik spekulasjon for større beløp tilknyttet tildelte tjenesteboliger og godtgjørelser herom i landets hovedstad for representanter som bor i en viss avstand fra Stortinget. To av disse representantene er imidlertid blitt fengslet. Det vises til avsnittet «Stortingspresidenten rydder opp i representanters bedrageri og underslag» i artikkelen «Australia a republic with a popularly elected president?» – link: https://www.em24.uk/australia-a-republic-with-a-popularly-elected-president/

Det bør imidlertid presiseres med hensyn til fornavnet Per, at dette i nordisk politisk sammenheng er et ruvende fornavn, selv om det i dette avsnittet tilfeldigvis er brakt inn i artikkel som omfatter betenkeligheter om norsk korrupsjon som ikke kjennes i de øvrige nordiske land herunder både Danmark, Finland, Island og Sverige. Det skulle således ikke være noen grunn for Per Jimmie Åkesson å gjemme sitt fornavn Per som i sin tid ble valgt til han.


Høyrepopulistisk bevegelse

Sverigedemokraternas tidligere logo

Det oppfattede ekstremt høyrevridde Sverige-demokraterna tok i 2005 en mer populistisk retning parallelt med andre høyrepopulistiske bevegelser. Partiet søkte faktisk å framstille seg selv som forkjemper for vanlige mennesker mot en korrupt elite på høyden av en global resesjon, ble det skrevet i en artikkel om «Sverigedemokraternas fremvekst». Som en del av arbeidet for å projisere et mildere image, ble også partiets logo endret fra det svenske flagget som en flammende fakkel i det svenske flaggets blå og gule farger til en uskyldig blomst i samme farger.

Partiet Sverigedemokraterna fikk representanter inn i Riksdagen første gang i 2010, med nesten 6 % av stemmene, men slet fortsatt med å få gjennomslag og ble ansett som en ren paria da det gjaldt deltagelse i en eventuell koalisjonsregjering. Dette på samme måte som det norske Anders Langes Parti som senere ble det relativt stuerene Fremskrittspartiet, samt ellers kanskje enda mere nærliggende, det franske partiet Front Nationals med Jean-Marie Le Pen som partiets drivende kraft fra dets grunnleggelse.

 

Endring i europeisk politikk

Partileder Marine Le Pen

Samme situasjon som har oppstått i Sverige har spiret blant annet i den tidligere kolonimakten Frankrike, som har mottatt mange migranter fra sitt tidligere kolonivelde. Partiet Front Nationals sin leder Le Pens yngste datter, den viljesterke Marine Le Pen, tok etter noen år full kontroll over partiet, sparket ut faren og endret partiets navn i 2018 i forkant av et forestående EU-valg, til Rassemblement National for å gjøre det mer «spiselig» for allmennheten. Navnet oversatt til nordiske språk blir Nasjonal Samling. Altså, et partinavn som ble benyttet av de norske nazister før og under krigen og som hardbarkede medlemmer hedret i flere decennium etter krigens slutt.

Marine Le Pen har ellers sittet som medlem av det Europeiske Parlamentet siden 2004 og har vært Frankrikes president Emmanuel Macrons opponent i presidentvalgene både i 2017 og 2022. Det vises til artikkelen «Franske Rassemblement National opp mot den norske politiske situasjon med Fremskrittspartiet» – link: https://www.em24.uk/franske-rassemblement-national-opp-mot-den-norske-politiske-situasjon-med-fremskrittspartiet/, samt ellers «Fransk valg som forventet – Macron møter le Pen i 2. omgang» – link: https://www.em24.uk/fransk-valg-som-forventet-macron-moter-le-pen-i-2-omgang/

 

Migrasjonskrisen i 2015 endret Sverige

Immigranter på vei til Sverige

I stor grad, på grunn av borgerkrigen i Syria, ble Europa overrumplet av en bølge av syriske flyktninger i 2015. I løpet av kun ett år flyktet mer enn 1,3 millioner syrere til Europa. Sverige mottok mer enn 160.000 muslimske asylsøkere, selv om Tyskland med kansler Angela Merkel i spissen, åpnet grensene på vidt gap og slukte de fleste. Sverige fikk det året likevel ett av det høyeste antallet asylsøknader per innbygger i Europa. Dette ansees som en gripende faktor til partiet Sverigedemokraternas overveldende vekst.

Skiftende demografi i landet vedrørende etnisitet og andel utenlandsfødte borgere er kanskje ikke svenskenes primære målsetting for sitt samfunn. Sverigedemokraterna utnyttet dette både ved valget i 2014, 2018, samt nå sist søndag.

Lite utdannede borgere føler en trussel fra innvandreres arbeidskraft som selges billig. Det er blitt oppfattet som at Socialdemokraterna ikke lenger representerer ikke-utdannede borgeres interesser.

Videre har det tidligere velordnede, fredelige Sverige blitt utsatt for stadig mer kriminalitet, vold og organisert gjengaktivitet. Ingen europeiske land har eksempelvis flere voldsdrepte i løpet av siste året enn Sverige. Dette har også tjent til Sverigedemokraternas vekst og ført til at partiet mer enn doblet sin posisjon i valget i 2014 med rundt 13 % av stemmene og i 2018 var denne andelen vokst til 18 %. Det seneste valgresultatet på søndag viser at partiets vekst konstant fortsetter. Noe nedgang i denne veksten ble selvfølgelig heller ikke forventet etter at ærverdige sentrum-høyre partiet Moderaterna i 2019 sa seg enige i å samarbeide med Sverigedemokraterna for å danne regjering. Dette selv om partiet Sverigedemokraterna på meningsmålingene senere viste nedgang da koronaepidemien også angrep svenskene ved den gang statsminister Kjell Stefan Löfven som satset på «feil hest», «masseimmunitet» hvilket førte til et stort antall døde sammenlignet med de nordiske nabolandene.

Tross den økonomiske effekten av koronasituasjonen, i tillegg til Russlands invasjon av Ukraina, har den massive immigrasjons-motstanderen Sverigedemokraterna i lys av den svenske kriminelle situasjonen, profittert i valgurnene, som faktisk et svensk suksessfullt Rassemblement National.

 

Featured image: Riksdagshuset

14/09/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!