ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Lørdag ble den 20. nasjonalkongressen til Kinas kommunistiske parti – CPC avsluttet, etter én uke i Folkets store sal i Beijing, omfattet 2.338 delegater og spesielt inviterte. Som forventet ble president Xi Jinping innstilt til sin tredje periode som CPCs og dets sentralkomités leder, men denne gang med nærmest uinnskrenket makt, hvilket Xi tilsynelatende demonstrerte ved kongressens avslutning ved nedverdigende utkastelse av sin forgjenger, samt landets nestleder.

 

Det vises til artikkel med henvisninger i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «China’s 20th National Congress» – link: https://www.em24.uk/chinas-20th-national-congress/

 

Kongressen hadde videre valgt en ny sentralkomité med 205 medlemmer og 171 varamed-lemmer. Sentralkomitéen vil utnevne syv medlemmer til politbyrået, som utgjør eliten av CPC. Ellers ble valgt Central Commission for Discipline Inspection-CCDI, bestående av 133 medlemmer.

Kongressen vedtok også en resolusjon om rapporten fra den 19. CPC-sentralkomitéen, samt en resolusjon om arbeidsrapporten til den 19. CCDI med en resolusjon om en endring av CPCs konstitusjon. Rapporten fra den 19. CPC-sentralkomiteen som også ble vedtatt i en resolusjon med partiets grunnlovsendring – «for å bedre de store bidragene sentralkomitéen har gitt under Xi Jinpings ledelse for å fremme partiets teoretiske, praktiske og institusjonelle innovasjon».

 

President Xi Jinping

President Xi sa avslutningsvis at, «Vi tror at alle beslutningene og planene som ble lagt fram på kongressen og dennes alle resultater, vil spille en betydelig rolle i å veilede og underbygge vår innsats for å bygge et moderne, sosialistisk land i alle henseender, fremme nasjonal foryngelse på alle fronter og sikre nye seire for sosialisme med kinesiske kjennetegn». Presidenten bemerket ellers på vegne av partiet og folket, at «vi har realisert det første hundreårsmålet om å bygge et moderat, velstående samfunn, og paraderer mot det andre hundreårsmålet for å bygge Kina til et stort, moderne, sosialistisk land. Partiets grunnlov er blitt revidert for å gjenspeile dette.

 

Kongressen æret og presiserte sin tillit til presidenten

Kongressen

Kongressen, som markerte Kinas kommunistpartis hundreårsjubileum, repliserte med at «etableringen av både kamerat Xi Jinpings kjerneposisjon i partiets sentralkomité og i partiet som helhet, samt den veiledende rollen til Xi Jinpings tanker om sosialisme med kinesiske kjennetegn for en ny æra, representerer en stor politisk prestasjon for partiet og er en avgjørende faktor i de historiske suksessene og endringene, både i partiets og landets sak».

Kongressens enstemmig vedtatte resolusjon om partiets grunnlovsendring, uttrykte enighet om president Xis tanker om sosialisme med kinesiske kjennetegn under dennes ledelse for å fremme partiets teoretiske, praktiske og institusjonelle innovasjoner. Det ble presisert at Xi Jinping hadde realisert det første hundreårsmålet ved å bygge et velstående samfunn. Dette slik at Kina kan utbygges videre i de neste hundre år til en stor, moderne, sosialistisk stat i henhold til partiets reviderte grunnlov. Offentlig eierskap er bærebjelken, men ulike former for eierskap utvikler seg sammen med fordeling etter arbeid. Flere distribusjonsformer kan eksistere, men viktige pilarer i sosialismen er den sosialistiske markedsøkonomien med kinesisk kjennetegn.

 

Ett land, to systemer

Demonstrasjoner i Hong Kong

Kongressen presiserte å styrke politisk lojalitet i militæret gjennom reformer, vitenskap, teknologi og personelltrening, for å heve de væpnede styrker til verdensklasse-standard. Dette for å kunne fremme nasjonal gjenforening og implementere politikken ett land, to systemer, dog motarbeide og avskrekke separatister som søker Taiwans uavhengighet. Det vises til artikkelen «25 years since Hong Kong was handed over from Britain» – link: https://www.em24.uk/25-years-since-hong-kong-was-handed-over-from-britain/

CPC skal ikke bare konsentrere seg om Kinas utvikling, men også bidra med innsats for å gjøre en bedre verden for hele menneskeheten ved «å holde menneskehetens delte verdier  gjennom fred, utvikling, rettferdighet, demokrati og frihet. Fremme byggingen av en åpen, inkluderende, ren og vakker verden, som nyter varig fred, universell sikkerhet og felles velstand». Tanken her ifølge kinesiske analytikere, var at Vesten, spesielt USA, som et påskudd for hegemoni, mobber og blander seg inn i andre lands interne anliggende, samt invaderer sådanne. Dette i stedet for å forene, skaper disse fiender og konkurrenter etter gammel britisk taktikk, splitt og hersk.

 

President Xi demonstrerte sin altomfattende makt

Hu Jintao ledsages ut av kongressen

President Xi hadde, rimeligvis for å demonstrere sin altomfattende makt, ved kongressens avslutning lørdag indikert at hver og en av kongressens medlemmer som våger å opponere mot han, vil bli kastet ut av partiet og for alltid miste sin makt og innflytelse.

I denne forbindelse kastet Xi sin forgjenger, den nå 79 år gamle tidligere presidenten Hu Jintao, ut av kongress-hallen. Tilsynelatende uforberedt, mot sin vilje, ble Hu fornedret geleidet ut av to menn. Hu hadde vært Kinas president fra 2003 til 2013 og generalsekretær i CPC i tiden fra 2002 til 2012. Han hadde også vært formann for den sentrale militærkommisjonen i perioden fra 2004 til 2012. Hu ville tilsynelatende ikke forlate kongressen, men resignerte etter å ha vekslet noen ord med president Xi og landets i øyeblikket sittende statsministrer Li Keqiang. Hu fulgte beskjemmet sine utkastere. Det er ikke opplyst noen forklaring til denne nedverdigende behandlingen av Kinas i sin tid ubestridte toppfigur.

 

Toppleder i kommunistpartiet ble ekskludert

Tidligere statsminister Li Keqiang

Kinas statsminister og nestleder etter Xi fra 2013, Li Keqiang, ble ellers også ekskludert fra CPC-toppledelsen, sammen med den 67 år gamle Wang Yang, den 72 år gamle Li Zhanshu og den 68 år gamle Han Zheng.

Wang Yang var medlem av politbyråets stående komité for CPC og leder av den nasjonale komiteen for det kinesiske folks politiske rådgivende konferanse. Denne hadde dessuten vært en av de fire visepremierer i statsminister Lis kabinett mellom 2013 og 2018. For tiden hadde han siden 2018 vært leder av Chinese People’s Political Consultative Conference.

Li Zhanshu som i tiden fra 2017, var formann i den stående komité for den nasjonale folkekongressen og det tredjerangerte medlemmet siden 2018 av politbyråets stående komité for det kinesiske kommunistpartiet, hvilket er Kinas øverste beslutningstakende organ.

Han Zheng fungerte som senior visepremier for statsrådet og medlem av politbyråets stående komité. Han har ellers vært ordfører i Shanghai mellom 2003 og 2012, leder for Central Leading Group on Hong Kong and Macau Affairs siden april 2018 og visepremier for hele landet siden 2018.

Ellers ble den 64 år gamle Yi Gang ekskludert. Denne hadde siden 2018 vært banksjef for People’s Bank of China og satt i CPCs sentralkomité sammen med den 66 år gamle Kuo Shu-ching, som var styreleder for China Banking and Insurance Regulatory Commission, det kinesiske finanstilsynet.

 

Skarpere retorikk mot Vesten

Landene fekter i en kald krig

President Xi har eliminert alle som ikke har støttet hans beslutninger og han har kun samlet trofaste «disipler» omkring seg, hvilket vil gjøre det sikkert for han å bli innstilt som president for ytterligere én periode neste år.

Presidentens retorikk mot Vesten inkludert USA, har blitt betraktelig skarpere de seneste par år, hvilket bør medføre at Vesten ikke gjør seg avhengig av Kina tilknyttet sitt næringsliv, slik som EU ble forledet til å gjøre tilknyttet russerne. Det vises til artikkelen – «USA og EU uenig om Kina-politikken» – link: https://www.em24.uk/usa-og-eu-uenig-om-kina-politikken/

 

People’s Liberation Army – PLA

Kinesiske soldater øver på landgang på Taiwan

Selv om kongressen talte varmt for ett land, to systemer, bør man ikke glemme at dette også var målsettingen for Hong Kong for 50 år framover, hvilket ble tilsidesatt uten viderverdigheter av Beijings autokratiske styre. Dette slik at det er ikke urimelig å påregne at Taiwan vil bli behandlet likeledes etter kort tid, dersom landet skulle måtte bøye seg for tilslutning til fastlandet, hvilket drastisk vil endre den strategiske situasjonen i nærområdene, inkludert både for Japan og Australia, samt for øvrig. Taiwan må nok påregne enda mer intensiv pågang fra People’s Liberation Army – PLA for å myke opp øyas befolkning til frivillig overgivelse til Fastandskina. Det vises til artikkelen – «Taiwan – does president Xi strike while the iron is hot?» – link: https://www.em24.uk/taiwan-does-president-xi-strike-while-the-iron-is-hot/

 

Featured image: President Xi innstilt i sin tredje periode som CPCs og dets sentralkomités leder

24/10/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!