ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Lederne av BRICS-gruppen under dets årlige toppmøte i Johannesburg, har bestemt å invitere de seks landene Argentina, Egypt, Etiopia, Iran, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater, til å bli medlemmer i gruppen fra og med den 1. januar 2024.

 

Det vises til artikkelen i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «BRICS meeting underway» – link: https://www.em24.uk/brics-meeting-underway/

 

President Cyril Ramaphosa

Det var Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa som annonserte utvidelsen som sikkert hadde medført diskusjon ettersom Russland hadde valgt ut kun 12 av de 23 land som ønsket å bli medlemmer.

Samlet hadde visstnok hele 40 land vist interesse. Alle de utvalgte inngikk i Russlands liste over eventuelle land denne kunne akseptere som medlemmer. «Vi verdsetter andre lands interesse for å bygge et partnerskap med BRICS», sa president Ramaphosa.

Beslutningen om å utvide gruppen bunnet på mangel av framskritt i den eksisterende BRICS-alliansen, til tross for at denne representerer nær en tredjedel av globalt BNP.

 

Syk økonomi

President Xi Jinping

Kina har hatt en enorm framgang som en global økonomisk supermakt, men det bør bemerkes at landets høye BNP nok ikke reelt er så stor som de offentlige tallene viser.

Eksempelvis er økonomien i Kinas provinser overopphetet tilknyttet store mengder av falske bilag, for å pynte på resultatene for å smigre partiledelsen. Byggeindustrien i Kina har eksempelvis bidratt med tall som er langt høyere enn de faktiske. Entreprenørselskap går for tiden konkurs og landets største eiendomsutvikler China Evergrande, har nettopp begjært amerikansk konkursbeskyttelse for the Southern District of New York, etter å ha misligholdt sin gjeld i to år.

Kinas økonomi er syk med pågående deflasjon alternativt til budsjettert inflasjon på tre prosent. Dette indikerer gjerne at varetilbudet er større enn etterspørselen, hvilket vil belemre landets produksjon, som vil bli redusert.

Massevis av selskap kommer til å gå konkurs. Dette selv om rentene nedsettes for å øke kjøpekraften for folk flest, samt å redusere selskapenes renteutgifter. Antallet arbeidsplasser vil følgelig bli drastisk redusert medfølgende større arbeidsløshet. Det er vel derfor også at kineserne sluttet å offentliggjøre ungdomsarbeidsløshet, men forsøker å fordekke landets faktiske situasjon.

Kineserne har dessuten iverksatt ny etterretningslov. Denne vil selvfølgelig virke negativt på framtidig mulige utenlandske investeringer. Det vises til artikkelen «Warning against China’s revised spy law»  https://www.em24.uk/warning-against-chinas-revised-spy-law/

 

Featured image: President Cyril Ramaphosa taler på BRICS’ toppmøte i Johannesburg

25/08/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!