ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den 62 år gamle Yevgeny Prigozhin, som ledet den private milits eller leiehæren benevnt som Wagner-gruppen, er antatt drept etter at dennes privatfly ble skutt ned eller rammet av en bombe om bord, på vei fra Moskva til St. Petersburg. Video viser at flyet var i brann under styrten. Prigozhin sto i alle fall på listen over ombordværende passasjerer sammen med medgründer av leiehæren, Dmitry Utkin.  

 

Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «The Wagner group changed its plans» – link: https://www.em24.uk/the-wagner-group-changed-its-plans/

 

Yevgeny Prigozhins havarerte fly

Det var ventet at Yevgeny Prigozhin, som hadde satt seg opp mot den manipulerende president Vladimir Putin, og ledet et væpnet mytteri mot Russlands militære ledelse etter å ha okkupert kommandosenteret i Rostov-on-Don, skulle komme til å forsvinne i intet eller dø.

Prigozhin ble innledningsvis lovet immunitet mot påtale i bytte mot eksil i Belarus, for å roe ned situasjonen tilknyttet hans angrep på både president Putin og den russiske hærledelsen omfattet forsvarsminister Sergei Shoigu og generalstabens leder Valery Gerasimov, for militær inkompetanse.

Omstendighetene tilknyttet flystyrten vil derfor rimeligvis aldri komme til å bli avdekket. Russiske offisielle subjektive påstander herom bør nok forbigås tilsvarende forgiftninger og angivelige selvmord og uoppklarte, regelrette mord på dissidenter til det russiske hierarkiet bygd opp rundt Putin.

 

Ingen innvirkning på krigen

Yevgeny Prigozhin og Vladimir Putin

Uansett vil ikke Ukraina komme til å savne Prigozhin selv om han offentlig hadde angrepet Putin ved å stille spørsmål om hans begrunnelse for krigen. Det forventes at hendelsen vil få ubetydelig eller ingen innvirkning på krigen i Ukraina.

Etter Prigozhins tilsynelatende død vil imidlertid russerne rimeligvis kunne få problemer med å opprettholde sin påvirkning i Afrika, som har vært ledet av den forulykkede. Dette ettersom det ikke er sikkert at Putin og det militære greier å stable på beina en alternativ ledelse av militsen, som varsler hevn grunnet Prigozhins død.

Wagner-soldatene har imidlertid kun et økonomisk forhold til gruppen. Rimeligvis er det derfor ingen grunn til å tro at trussel fra disse mot Kremlin, om eventuell hevn over lederens død, er annet enn tomme ord selv om det selvfølgelig blant de titusener av enkeltindivider styrken omfatter kan finnes unntak.

 

Featured image: Wagner-gruppens leder Yevgeny Prigozhin

24/08/2023

 


INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!