ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Det årlige BRICS-toppmøtet startet i dag, den 22. august i Johannesburg, mellom forventede framvoksende land omfattet Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika, hvis angivelige målsetting er å bli en motvekt til tradisjonell vestlig ledede fora og institusjoner.

 

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «BRICS, an attempt to change the world order» – link: https://www.em24.uk/brics-an-attempt-to-change-the-world-order/

 

Ønsker å redusere Vestens hegemoni

Toppmøte i Johannesburg

I årets toppmøte skal behandles spørsmål om gruppen skal innby nye medlemmer, ettersom Kina og Russland forsøker å øke sin politiske innflytelse tilknyttet den økte spenningen med USA og dennes allierte, samt skape en alternativ valuta til US-dollaren.

Det startet som et akronym BRIC, foreslått i 2001 av økonomen Jim O’Neill ved den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs, for gruppens den gang fire største og raskest voksende økonomier som kunne opparbeide seg en global økonomisk styrke i løpet av ikke mange år. Både investorer, samt beslutningstakerne i disse utviklingslandene, tilsidesatte sine politiske og sosiale forskjeller med mål om å restrukturere USA-ledede globale politiske, økonomiske og finansielle system, inkludert institusjonene G7 og Verdensbanken.

Det første årsmøtet mellom de den gang fire lederne i BRIC-akronymet, ble holdt i Jekaterinburg i Russland i 2009. Et år senere ble Sør-Afrika invitert med og S ble tillagt akronymet og finansblokken BRICS hadde oppstått, hvilken i dag representerer over 42 % av verdens befolkning og står for nær en fjerdedel av verdens bruttonasjonalprodukt (BNP) og 18 % av dennes handel og kan samlet benytte sin politiske innflytelse og økonomi til å påtvinge verden reformer, med hvilket blokken hittil ikke har lykkes noe særlig godt.

 

Økonomi

BRICS-banken

Blokken har etablert New Development Bank ofte kun benevnt BRICS-banken, som er en multilateral utviklingsbank med 50 milliarder dollar i tegnet kapital, for å finansiere infrastruktur og klimarelaterte prosjekter i utviklingsland. Banken inkluderer BRICS-medlemmer, samt i tillegg Bangladesh, Egypt og De forente arabiske emirater, som aksjonærer og har hittil gitt 30 milliarder dollar i lån siden oppstarten i 2015. Verdensbanken har til sammenligning i samme periode, gitt 100 milliarder dollar i lån. Ellers har imidlertid BRICS-banken opprettet en reserve på 100 milliarder dollar for å motstå eventuell global finansiell uro.

Samlet har BRICS hatt vekst de siste decennium, grunnet Kina med BNP som etterfølger USA, men som for tiden dog opplever nedgang, dessuten har India, nå som verdens mest folkerike stat, etablert seg med verdens femte største økonomi og den for tiden mest økende. Russlands og Brasils økonomi er derimot tilbake på 2001-nivå med hensyn til global BNP. Den sørafrikanske økonomien har ikke endret seg siden BRICS-medlemskapet. Handelen mellom medlemmene har vært relativt lav. Det samme gjelder også interne investeringer.

 

Eventuelle nye medlemmer

Nye deltagere

Kina ønsker nye medlemmer for å øke sin politiske rivalisering med USA. Russland ønsker nye medlemmer for bedre å motstå vestlige sanksjoner relatert til Ukraina-krigen. 23 land har søkt om å bli medlemmer i BRICS. Dette omfatter blant annet  Argentina, De forente arabiske emirater, Egypt, Etiopia, Indonesia, Iran og Saudi-Arabia.

Brasil og India motsetter seg derimot rask utvidelse av blokken grunnet økt kinesisk innflytelse. De nye medlemmene ønsker imidlertid nytte av BRICS sin innflytelse. Det vises til artikkelen «Hvordan vil Kina bli som global stormakt?» – link: https://www.em24.uk/hvordan-vil-kina-bli-som-global-stormakt/

 

Diverse relevante artikler tilknyttet BRICS

President Luiz Inácio Lula da Silva

Brasils president Luiz Lula da Silva agiterer for benyttelse av egen valuta ved internasjonal handel – se artikkelen, «Brasil agiterer for bruk av egen valuta ved internasjonal handel» – link: https://www.em24.uk/brasil-agiterer-for-bruk-av-egen-valuta-ved-internasjonal-handel/

 

 

 

President Vladimir Putin

Russlands president Vladimir Putin har meddelt ikke å ville være personlig til stede under BRICS-møtet, men vil være representert ved hjelp av videolink.

Putinhar i sitt sted sendt landets utenriksminister Sergey Lavrov for å unngå bli arrestert i Sør-Afrika grunnet at landet har godkjent Den internasjonale straffedomstolen. Artikkelen «President Putin will not attend the BRICS summit in Johannesburg» – link: https://www.em24.uk/president-putin-will-not-attend-the-brics-summit-in-johannesburg/

 

President Emmanuel Macron

Frankrikes president Emmanuel Macron ønsket ifølge pressen, invitasjon fra lederne av BRICS-nasjonene, til det 15. toppmøtet i Sør-Afrika, men ser ikke ut til å ha blitt invitert, ettersom Russland visstnok har nektet. Artikkelen, «President Macron invites himself to the BRICS summit in South Africa» – link: https://www.em24.uk/president-macron-invites-himself-to-the-brics-summit-in-south-africa/

 

 

Featured image: BRICS’ ledere under åpningen av det 15. toppmøtet

22/08/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!