ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Frankrikes regjering har fratrådt ved at statsminister Elisabeth Borne har levert oppsigelse etter nær to år i embetet. Dette etter at president Emmanuel Macron så seg nødt til å forberede et regjeringsskifte.

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Will president Macron establish a new government?» – link: https://www.em24.uk/will-president-macron-establish-a-new-government/ og «Huge dissatisfaction with Macron’s toughened immigration law» – link: https://www.em24.uk/huge-dissatisfaction-with-macrons-toughened-immigration-law/

 

Det var misnøyen i parlamentet med gjennomføring av den nye immigrasjonslovgivningen som var avgjørende, hvilket tvang president Macron til å forsøke å starte fortsettelsen av sitt embete med nye, men dog tilsmussede ark.

Det siteres fra førstnevnte artikkel ovenfor: «President Macron, som har opplevd splittelse av dennes koalisjon, vil nok gjerne taktisk på nytt samle seg støtte i parlamentet for å kunne utføre sin gjerning. Han legger derfor bekymringsløst ansvaret for de upopulære høyrevridde lovendringene, som han selv må ha gått inn for, over på statsminister Borne, som altså er ansvarlig for regjeringens ledelse. Hun må derfor ta støtet fra Macrons forrådte liberale velgerne for de upopulære, men også tydeligvis av Makron sterkt ønskede, viktige lovendringene, gjort under Bornes 20 måneder lang periode som regjeringssjef. Verden er jo ikke bestandig rettferdig, men dette er politikk.»

 

Statsminister Elisabeth Borne og President Emmanuel Macron

 

Frankrikes president Emmanuel Macron takket takket høflig utgående statsminister Borne for hennes hennes virke for landet; «- arbeid i tjeneste for vår nasjon som har vært eksemplarisk hver dag».

I sin melding på X (twitter), president Macron skrev følgende; «Madame la Première ministre, chère @Elisabeth_Borne, votre travail au service de notre Nation a été chaque jour exemplaire. Vous avez mis en œuvre notre projet avec le courage, l’engagement et la détermination des femmes d’État. De tout cœur, merci.»

 

Ny statsminister er ennå ikke utnevnt, men på vanlig måte vil den utgående regjering sitte inntil en ny foreligger. Det spekuleres imidlertid her ikke vedrørende den nye regjeringen.

 

Featured image: Avgående statsminister Elisabeth Borne

09/01/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!