ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den franske presidenten Emmanuel Macrons splittede politiske parti Renaissance og dets koalisjon har ikke flertall i parlamentet. Presidenten må ta grep for å vinne tilbake parlamentarisk støtte for å kunne utføre sitt verv i fortsettelsen. Dette kan være ved å oppnevne ny regjering og legge skylden for oppstått sitasjon grunnet upopulære lovendringer, på den utgående regjeringen.

 

I Frankrike fastsetter presidenten de generelle retningslinjer for regjeringen denne oppretter. Statsministeren blir likevel ansvarlig for regjeringens ledelse og får derfor belastningen når denne kommer i trøbbel.

 

Verden er ikke bestandig rettferdig

Statsminister Elisabeth Borne

 

Den nye immigrasjonsloven som statsminister Élisabeth Borne, med 20 måneders fartstid i president Macrons regjering, fikk presset gjennom med støtte fra de høyreorienterte partiene Les Républicains og Rassemblement National, samt de viktige, men voldsomt upopulære reformer tilknyttet pensjonsordningene, førte også til demonstrasjoner mot presidenten.

Det siteres fra avsnittet «Respekterer franske verdier» i tidligere artikkel i EM24 EuropMedia – www.em24.uk – «Huge dissatisfaction with Macron’s toughened immigration law» – link: https://www.em24.uk/huge-dissatisfaction-with-macrons-toughened-immigration-law/, hvor statsminister Borne skal ha uttalt at «hun følte at en av hennes plikter overfor det franske folk var oppfylt ved vedtakelsen av den skjerpede immigrasjonsloven». Hele den nevnte artikkelen bør nok leses sammen med denne artikkelen for å få oversikt.

President Macron, som har opplevd splittelse av dennes koalisjon, vil nok gjerne taktisk på nytt samle seg støtte i parlamentet for å kunne utføre sin gjerning. Han legger derfor bekymringsløst ansvaret for de upopulære høyrevridde lovendringene, som han selv må ha gått inn for, over på statsminister Borne, som altså er ansvarlig for regjeringens ledelse. Hun må derfor ta støtet fra Macrons forrådte liberale velgerne for de upopulære, men også tydeligvis av Makron sterkt ønskede, viktige lovendringene, gjort under Bornes 20 måneder lang periode som regjeringssjef. Verden er jo ikke bestandig rettferdig, men dette er politikk.

Frankrikes andre kvinnelige regjeringssjef, som uten tvil har vært utrolig effektiv og bevirket hele 30 lovforslag i sin relativt korte regjeringstid, må muligens bli erstattet av en annen. Dette avhenger av hva  president Macron vil komme til å beslutte de nærmeste timer.

 

Featured image: President Emmanuel Macron

08/01/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!