ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Metallet litium benyttes til dannelse av batterier blant annet for elektriske kjøretøy og har derfor stor betydning for å redusere fossilt brensel til eksempelvis biler som kan erstattes med elektriske. Metallet med dets høye reaktivitet forekommer aldri fritt i naturen, men kun i ioniske forbindelser. På grunn av metallets oppløselighet, gjerne som et ion i havvann, utvinnes dette oftest fra salt-forekomster. Kommersielt isoleres litium oftest derfor elektrolytisk fra en blanding av litiumklorid og kaliumklorid.

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «EU-subsidier til elbilproduksjon» – link: https://www.em24.uk/eu-subsidier-til-el-bilproduksjon/

 

Kina og Russland frir til Bolivia

Litium depot

 

Bolivia besitter verdens største litiumreserve omfattet nær 21 millioner tonn. Den bolivianske regjeringen prioriterer imidlertid for øyeblikket kinesiske og russiske selskap.

Russland planlegger eksempelvis å investere for opp mot en halv milliard US-dollar i et litiumprosjekt i Bolivia. Kineserne skal derimot ha enda større planer og vil visstnok investere for nær halvannen milliard US-dollar. Begge disse investeringer vil kunne stimulere Bolivias økonomi, men den store bolivianske interessen for disse to land kan ifølge analytikere, ha ukjente relasjoner som påvirker landets nåværende styresmakter. Dessuten, for Kinas del, sender denne kinesiske arbeidere som bevirker at investeringer i utlandet betinges tilbakeført til hjemlandet og Bolivia vil etter hvert kunne bli en av Kinas mange styrte debitorer.

Det vises til artiklene «Kina dominerer utviklingsland med hemmelige lån» – link:  https://www.em24.uk/kina-dominerer-utviklingsland-med-hemmelige-lan/, «The rivalry between US and China burdens countries in debt crisis» – link: https://www.em24.uk/the-rivalry-between-us-and-china-burdens-countries-in-debt-crisis/ og «EU’s global gateway against China’s belt and road initiative» – link: https://www.em24.uk/eus-global-gateway-against-chinas-belt-and-road-initiative/

 

Verdens øvrige bilindustri

Illustrasjon batteridrevet bil

 

For noen år tilbake ble Tyskland med dennes store viktige bilindustri, ansett som den nasjonen som ville bli den største mottageren av boliviansk litium, men de ovennevnte ukjente relasjonene kan ha påvirket beslutningstagerne.

Innenrikspolitisk uro i Bolivia vil kunne medføre hurtige skiftninger i landets ledelse slik at det derfor ikke er umulig at Vesten med tiden i stedet for kineserne og russerne, vil bli hovedavtageren av landets angjeldende litium ressurser. USA er selvfølgelig like interessert som de øvrige nevnte i boliviansk litium, for ikke å forglemme Japan og Sør-Korea. Det vises til artikkelen «Kampen om USAs nærmarkeder» – link: https://www.em24.uk/kampen-om-usas-naermarkeder/

 

1) Argentinas litium          2) President Javier Milei

 

Argentina og Chile har også betydelige litiumreserver. I Argentina har den nye presidenten nettopp uttalt at hans land vil komme til vende seg vekk fra Kina og i stedet mot Vesten. Det har vist seg at Kina trekker land inn i økonomiske problemer.

Det vises til artikkelen «Argentine upheaval after presidential election» – link: https://www.em24.uk/argentine-upheaval-after-presidential-election/

Med hensyn til litium ser Tyskland i tillegg mot Argentina og dennes store litiumforekomster. For å understreke tysk aktivitet, ble eksempelvis en tysk løpende handelsavtale med Chile nylig oppgradert til en frihandelsavtale, hvilket rimeligvis vil komme til å lette interessen for felles litium-prosjekter.

 

Featured image: Bolivia besitter verdens største litiumreserve

10/01/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!