ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Frankrikes parlament vedtok den 19. desember i fjor en ny skjerpet immigrasjonslov støttet av president Emmanuel Macrons regjering og av ytre høyre, men med stor motstand fra Macrons eget parti. President Macron anklages følgelig for å tekkes de høyreekstreme partiene.

 

I følge det franske nasjonale instituttet for statistikk, INSEE, telte folketellingen for 2021 nesten 7 millioner utenlandsfødte innvandrere i Frankrike. Disse representerer nesten 10,3 % av den totale befolkningen. Eksempelvis, for å kvalifisere for offentlige ytelser må innvandrerfamilier i hvilke ingen jobber, vente i 5 år sammenlignet med 30 måneder for disse når noen deltar i arbeidslivet. For å få bostøtte er det boplikt i fem år for utlendinger som ikke er i arbeid og tre måneder for andre. Det vil også bli enklere å avvise migranter.

Forut var Frankrike et av de europeiske land som sammen Østerrike, Belgia og Nederland, samt de nordiske landene, som ga mer sosiale ytelser til immigranter enn til sine egne borgere. Dette medførte større tilstrømming av immigranter til Frankrike enn til andre sammenlignbare europeiske land.

 

På nytt i ildlinjen

Demonstrasjon mot immigrasjonsloven

 

President Macron ønsket tydeligvis å endre lovverket med hensyn til migrasjon, for å gjøre landet mindre populært for nykomlingene, han lanserte derfor forslaget om skjerpet immigrasjonslov. Dette har imidlertid medført at president Macron på nytt er i skuddlinjen.

Det vises til artiklene «President Macron’s main challenge next term» – link: https://www.em24.uk/president-macrons-main-challenge-next-term/ og «Macron’s controversial pension reform signed into law» – link: https://www.em24.uk/macrons-controversial-pension-reform-signed-into-law/

 

Ideologisk seier for Rassemblement National

Partileder Marine Le Pen

 

Parlamentsmedlemmer i presidentens koalisjon stemte mot lovforslaget og helseministeren trakk seg dagen etter avstemmingen. Marine Le Pen, leder av det franske partiet Rassemblement National, uttalte imidlertid at den nye loven var en ideologisk seier for Le Pens partis politikk. 349 medlemmer stemte for og 186 mot lovforslaget. Overhuset hadde allerede vedtatt loven.

Det vises til avsnittet «Endret partipolitikk» i artikkelen «Marine le Pen gjenvalgt som leder for Rassemblement National» – link: https://www.em24.uk/marine-le-pen-gjenvalgt-som-leder-for-rassemblement-national/

 

Den minste av to onder

President Emmanuel Macron

 

President Macron visste at årsaken til hans seier i presidentvalget var at de venstreorienterte betraktet han som den minste av to onder, hensyntatt utfordreren til presidentvervet, den høyreorienterte Le Pen. I en tale etter sitt gjenvalg i april 2022, sa derfor Macron at han visste at mange som stemte på han ikke stemte for å støtte alle hans idéer, men heller for å blokkere Marine Le Pen og det ekstreme ytre høyre som hun og hennes parti representerer.

Nå møter president Macron kritikk for å ha forrådt sine velgerne ved å vedta en immigrasjonslov som var påvirket av de høyreorienterte partiene, Les Républicains og Rassemblement National. Presidenten kunne imidlertid ha forhindret lovendringen, som i første rekke ville ha vært å trekke regjeringens lovforslag og heller forsøke å skape en ny koalisjon, men Macron fant det vel mer hensiktsmessig å forta avstemmingen om loven. Dette selv om det medførte splittelse av dennes koalisjon.

Det vises til artikkelen, «First election – President Macron might risk losing majority in Parliament» – link: https://www.em24.uk/first-election-president-macron-might-risk-losing-majority-in-parliament/

 

Respekterer franske verdier

Statsminister Élisabeth Borne

 

Statsminister Élisabeth Borne skal ha uttalt at hun følte at en av hennes plikter overfor det franske folk var oppfylt ved vedtakelsen av den skjerpede immigrasjonsloven som «respekterer franske verdier».

Landet vil heretter komme til å føre en politikk som legitimerer diskriminering av utenlandske statsborgere til fordel for franske borgere, omfattet både tilgang til arbeid, bolig og sosial beskyttelse. Blant annet vil sanksjonene mot selskap som ansetter papirløse arbeidstakere komme til å bli intensivert.

 

Featured image: Frankrike vedtok en tøff immigrasjonslov midt i Macron-partiets opprør

08/01/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!