ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Omvalget åpnet i dag lørdag, for millioner av tyrkere bosatt i utlandet for at disse fram til den 24. mai, kan kaste sine forhåndsstemmer i presidentvalget mellom Kemal Kılıçdaroğlu og den i utlandet ikke like foretrukne, beroende president Recep Tayyip Erdoğan.

 

Det vises til tidligere artikler relatert til dette valget i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Kiliçdaroğlu leads the polls related to Turkish presidential election» – link: https://www.em24.uk/kilicdaroglu-leads-the-polls-related-to-turkish-presidential-election/, «Turkey’s election forwarded» – link: https://www.em24.uk/turkeys-election-forwarded/ og «Re-election in Turkey» – link: https://www.em24.uk/re-election-in-turkey/

 

De omkring 3,4 millioner tyrkere som bor i utlandet er stemmeberettigede og utgjør således en vektig del av de 64 millioner som er registrert stemmeberettiget i det tyrkiske valget, hvor differansen mellom kandidatene er knapp. Den største andelen omfattende omkring 3 millioner med tyrkisk opphav, bor i Tyskland. Ut av disse er 1,5 millioner stemmeberettiget ved de 17 tyske valglokalene, men bare dersom disse hadde registrert seg i den første valgomgangen.

 

Skarp konkurranse

President Recep Tayyip Erdoğan

Det kommer tilsynelatende til å bli en skarp konkurranse mellom kandidatene, med henvisning til kommentarer i den siste av de ovennevnte artiklene i EM24 EuropMedia, «Re-election in Turkey».

I utgangspunktet synes det likevel som den beroende presidenten ligger best an av kamphanene. Dog er ingen av kandidatene likevel sikret flertall. Dette selv om Erdoğans regjerende Justice and Development Party – AKP og dennes allierte, skaffet et komfortabelt parlamentarisk flertall i den første valgrunden den 14. mai.

 

 

Nasjonal plikt for tyrkerne å stemme

Presidentkandidat Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu, som tilsynelatende har mest å tjene på utenlandsstemmene, samt som ved den første valgrunden ifølge valgstyrets offisielle resultat, sikret seg 45,07 % av stemmene, mens president Erdoğan fikk 49,24 %, påpeker derfor på Twitter at det er en nasjonal plikt for tyrkerne å stemme hvor enn du beror i verden.

Grunnet at opponenten Kılıçdaroğlu kan vinne valget og endre det tyrkiske samfunnet spesielt med hensyn til utenrikspolitikken, følges valget intenst over hele verden.

 

Featured image: Ahmet Yanar, lederen for Tyrkias øverste valgkommisjon, kunngjør offisielt avholdelse av andre runde av presidentvalget den 28. mai.

20/05/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE