ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

«The Group of Seven», omfattet land med store økonomier, er samlet til toppmøte i Japan og skal fredag bekjentgjøre nye sanksjoner mot Russland relatert til dennes  krig mot Ukraina. Dette for ytterligere å forstyrre Moskvas evne til å bevæpne seg ved å hindre forbigåelse av allerede innledede sanksjoner.

 

Det vises til artikkel i EM24 EuropMedia – www.em24.uk – «G7-leaders allocate billions of USD to developing countries in addition to supplementing Ukraine’s struggle» – link: https://www.em24.uk/g7-leaders-allocate-billions-of-usd-to-developing-countries-and-ukraine/. Dessuten artikkelen, «G7-Summit in Bavaria» – link: https://www.em24.uk/g7-summit-in-bavaria/

 

Sanksjoner mot Russland

President Joe Biden

Nye sanksjoner mot Russland vil fra amerikansk hold omfatte avskjæring av rundt 70 selskaper fra Russland og andre land, fra amerikansk eksport. Med dette å sanksjonere 300 enkeltpersoner, enheter, fartøy og fly, som har omgått tidligere sanksjoner. USA vil hindre at disse nevnte selskap med tilknytning til Russland og tredjeland og som fortsatt mottar amerikansk eksport, vil bli tillagt på det amerikanske handelsdepartementets svarteliste.

Storbritannias statsminister Rishi Sunaks regjering sa i en uttalelse at denne vil også sanksjonere ytterligere 86 personer og selskap, herunder å ramme russisk diamantindustri som årlig omsetter for 4 milliarder dollar, i tillegg til forbud om import av metaller fra Russland inkludert kobber, aluminium, nikkel og andre, dessuten å ramme russisk shipping-industri. Sanksjonene vil inkludere alle som støtter Kreml for aktivt å undergrave virkningen av eksisterende pålagte sanksjoner. Dette slik at alle former for omgåelse av de allerede innførte sanksjoner takles.

USA og resten av «Group of Seven» sine store økonomier vil avsløre nye sanksjoner og eksportkontroller rettet mot Russland over krigen mot Ukraina, sa en amerikansk tjenestemann i forkant av et G7-toppmøte i Japan.

 

Skruene mot Russland skal strammes

Statsminister Fumio Kishida

En japansk talsmann presiserte at internasjonal avhengighet av russisk energi ytterligere vil begrenses. Dette i tillegg til Moskvas tilgang til det internasjonale finanssystemet. «Vi er forpliktet til å fortsette å stramme skruene ytterligere mot Russland, som fortsatt synes like sterke som i fjor.»

 

 

Featured image: Fra G7-Summit 2022

18/05/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!