Et flertall av de republikanske senatorene samlet seg på tirsdag for å prøve oppslutning om en eventuell ny impeachment – riksrettsprosess, mot tidligere president Donald Trump for «oppfordring til opprør» i forbindelse med påstått oppfordring til angrepet på Kongressen den 6. januar.

 

I en indikasjons-avstemning i går mellom de republikanske senatorene, sluttet et for lite antall av den avgåtte presidentens partikollegaer opp for demokratenes krasse anmodning om den potensielle riksrettsprosessen som var stemt igjennom og begjært av Kongressen mot den avgåtte presidenten Donald Trump.

 

Stemte mot riksrettsprosess

Tidligere president Donald Trump

Senatorenes valgresultatet endte med 55 stemmer mot riksrettsprosessen og 45 stemmer for. Således ble også det andre forsøket på å fremme impeachment-prosess mot Trump tilsynelatende enkelt eliminert. Noen av senatorene hevdet at det var tvilsomt grunnlovsstridig å reise riksrettsprosess mot en avgått president.

Det er likeså blitt antydet at en rekke senatorer ikke våget å innlate seg på behandling av saken mot den tidligere presidenten, grunnet dennes fortsatt voldsomme styrke i partiet med hele 75 millioner stemmer for fortsatt å bero som landets president. Dette selv om Trump etter valget klart syntes feilaktig å ha fremmet kampanje for å oppheve valgnederlaget grunnet angivelig falske påstander om valgsvindel. Dessuten angivelig forsettlig oppfordret til angrepet mot Capitol den 6. januar, hvilket kostet fem mennesker livet.

Senatorer kan imidlertid ennå endre synspunkt før saken skal opp til offisiell behandling i Senatet, men hittil har ikke de republikanske senatorene tilsynelatende våget eventuelt å risikere sin egen politiske framtid mot mannen, som altså fikk 75 millioner stemmer i presidentvalget. To tredjedeler av Senatets representanter, totalt 67 stemmer, må til for å endre standpunkt, hvilket betyr at 17 republikanere må slutte seg til demokratene for å kunne reise saksanlegget. Det vises til artikkel i em24.uk – «Riksrett mot Trump» – link: https://www.em24.uk/riksrett-mot-trump/

 

Representantenes mindretall

Senator Mitch McConnell

Senatets leder, senator Mitch McConnell, som representerer staten Kentucky, er minoritetsleder for riksrettstilhengerne. Denne mener bestemt at Trump begikk uforsvarlige lovbrudd tilknyttet angrepet på Capitol-bygningen og at den tidligere presidenten provoserte sine tilhengere. McConnell har imidlertid uttalt at han ikke var helt bestemt på siktelsen. Derfor stemte denne med det store flertallet av partiet for å opprettholde den konstitusjonelle utfordringen, som effektivt vil avslutte rettssaken om dette blir det endelige resultatet. Hele lederteamet fulgte McConnells eksempel.

 

Private borgere ikke anklaget

Senator Rand Paul

Senator Rand Paul, også republikaner fra Kentucky, påtalte at det var grunnlovsstridig å holde en anklagesak mot en tidligere president, en påstand som mange forskere, samt til og med senatet selv tidligere har omtalt. «Private borgere blir ikke anklaget. Tiltalte skal fjernes fra embetet hvilket tiltalte her allerede har gjort». Denne la til at eventuell rettssak kun var «forvirrende og hevngjerrig». Etter medhold i sine påstander etterpå fortsatte Paul med at «45 stemmer betyr at anklagelsesprosessen er død ved ankomst».

Demokrater avviste republikanernes argument om at prosedyren var grunnlovsstridig. De eneste republikanerne som sluttet seg til demokratene ved å stemme for å legge til side senator Pauls innsigelse og fortsette anklagen, var senatorene Lisa Murkowski fra Alaska, Susan Collins fra Maine, Mitt Romney fra Utah, Ben Sasse fra Nebraska og Patrick Toomey fra Pennsylvania. Alle disse fem hadde tidligere sagt at de var åpne for å høre anklagesaken.

 

Riksrettssak mot sivil i 1869

Advokat William Belknap

Senatet har tatt stilling til senator Rand Pauls påstander forut. Senatet forberedte seg nemlig i 1876 på å reise riksrettssak mot president Ulysses S. Grants, USAs 18. president fra 1869 til1879, sin krigssekretær i Det hvite hus, advokat William Belknap. Denne tilbød sin avgang rett før Kongressen skulle handle. Kongressen besluttet likevel å framholde påbegynt prosess. Da saken kom til Senatet, bestemte dettes flertall å beholde jurisdiksjonen for å behandle saken, til tross for Belknaps avgang fra embetet. Senatet frikjente imidlertid senere Belknap som avslutning på saken.

 

Utsatt saksbehandling

Senator Patrick J. Leahy

Handlingen i går tirsdag, utspilte seg rett etter at senatet kom til at en domstol og senatorer avla ed på 1700-tallet for å utføre «upartisk rettferdighet». Senator Patrick J. Leahy, demokrat i Vermont, ble sverget inn for å presidere – lede forhandlingen, mot den tidligere presidenten. Senatet innkalte formelt president Trump for å svare på Capitols samlede anklage.

 

President Joe Biden

Senatorer ga deretter oppstart av rettssaken etter innvilget pause og gikk med på å utsette den til ytterligere debatt den 9. februar. Pausen vil gi avgåtte Trumps juridiske team tid til å forberede sitt forsvar og likeledes gi president Biden tid til å diskutere riksrettssaken med sine medlemmer i dennes administrasjon.

 

 

 

Featured image: USAs Senat behandler impeachment-anklage mot avgått president Donald Trump.

27/01/2021