ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Etter at Forbundsdagen kunngjorde at den tidligere tyske kansleren Gerhard Schröder ville miste sine privilegier betalt av de tyske skattebetalerne, omfattet kontor og ansatte, har Tysklands tidligere kansler derfor trukket seg fra sin posisjon i ledelsen i det russiske statseide energiselskapet Rosneft.

 

Det var Rosneft som meldte om Schröders beslutning i uttalelse på selskapets nettside, samtidig som denne takket for og berømmet president Vladimir Putins personlige venn, Schröders uvurderlige innsats og presiserte at de var forståelsesfulle tilknyttet hans avgjørelse i henhold til den oppståtte situasjonen.

 

Personlige venner ryddes unna

Gerhard Schröder og Matthias Warning

Det henvises til tidligere artikler i www.em24.uk – «Gerhard Schröder’s privileges might be removed» – link: https://www.em24.uk/gerhard-schroders-privileges-might-be-removed/, dessuten artikkelen «Gerhard Schröder i Gazprom-styret» – link: https://www.em24.uk/gerhard-schroder-i-gazprom-styret/.

 

Det tyske tidligere Stasi-major, kollega og personlig venn til president Putin, Matthias Warning som var administrerende direktør i Nord Stream 2, har også fratrådt sin stilling. Stasi, var en betegnelse for Das Ministerium für Staatssicherheit der DDR som var den offisielle, sterkt fryktede og visstnok særlig effektive, statlige sikkerhetstjenesten i Den tyske demokratiske republikken – Øst-Tyskland, i tiden fra 1950 til republikkenes opphør i 1990.

Warning har vært ansvarlig for bygging og drift av Nord Stream 2s omtvistede, undersjøiske gassrørledning i Østersjøen, fra Russland til Tyskland.

 

Det vises ellers til artiklene «Kamp om Nord Stream 2» – link: https://www.em24.uk/kamp-om-nord-stream-2/,  «Frafall av sanksjoner tilknyttet Nord Stream 2» – link: https://www.em24.uk/frafall-av-sanksjoner-tilknyttet-nord-stream-2/ og «Tyskland innstiller sertifiseringen av Nord Stream 2» – link: https://www.em24.uk/tyskland-innstiller-sertifiseringen-av-nord-stream-2/.

 

 

Featured image: De «gode vennene» Vladimir Putin og Gerhard Schröder tar avstand tilknyttet offentlige tjenester.

21/05/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!