ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

G7-toppmøtet med den tyske kansler Olaf Scholz som vertskap, startet i går i Schloss Elmau ved skisportsbyen Garmisch-Partenkirchen i de bayerske alper. Deltagere er president Joe Biden fra USA og ellers lederne i Canada, Frankrike, Italia, Japan og Storbritannia. Argentina, India, Indonesia, Senegal og Sør-Afrika var invitert. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy skal tale til delegatene via videolink.

 

Forrige gang Tyskland var vertskap for dette tre dager lange årlige toppmøtet var i 2015, året etter at Russland hadde annektert Krim. Agendaen for årets møte er planlagt først og fremst med fokus på Russlands pågående krig i Ukraina, men agendaen omfatter også verdens betydelige økninger i mat- og oljepriser, herunder som forventet en kommende matvarekrise. Det var i denne anledning Argentina var spesielt invitert for å kunne informere om landetes matvare-eksport, dessuten om planene for framtidig eksport av dennes enorme ressurser av naturgass som grunnet de enorme avstandene må skje som LNG-gass. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «LNG avhjelper Europas gasskrise» – link: https://www.em24.uk/lng-avhjelper-europas-gasskrise/

 

Delegater uttaler seg

President Charles Michel

EU-rådets president Charles Michel, som er en selvskreven gjest ved en sådan anledning, understreket i en pressekonferanse under veis behovet for å diversifisere energikilder og få fart på infrastrukturen for fornybar energi, videre viktigheten av å takle matkrisen som vil komme. Dette blant annet inkludert å få det ukrainske kornet og annet ut på det globale markedet, hvilket ellers også hadde vært diskutert på en internasjonal konferanse i Berlin ett par dager forut. For øvrig uttrykte president Michel at denne var godt fornøyd med at Tyskland skal stå i stevnen for en «klimaklubb» som skal sette praktiske mål for å redusere deltakerlandenes utslipp. Det henledes imidlertid herom til den svenske, kjente, unge aktivisten Greta Thunbergs uttalelser, om at politikerne bare prater. Følger derimot alle land strikt opp Pariskonvensjonen er det ikke behov for «klubber», kun handling hjelper mot klimaendring ikke stadig mer løsprat. Hvem er ikke enig med Thunberg?

 

President Joe Biden

USAs president Joe Biden påpekte at G7-statene og NATO-alliansen må «holde sammen» mot den russiske invasjon som rett og rimelig er. Samtidig forholdt han seg tilsynelatende til sitt lands våpenindustris bekvemme problematikk. Han bemerket at han var tilfreds med at Tyskland endelig hadde tatt til fornuft ved øke sine militære utgifter. Spesielt bemerket han at han likte tyskernes engangsinvestering på 100 milliarder euro for å oppgradere sitt forsvar for å oppfylle sine NATO-forpliktelser. Tyskerne hadde helt siden den nåværende EU-presidenten hadde vært forsvarsminister, hatt for lave budsjetter til kontinuerlig oppgradering og modernisering av forsvaret.

 

Statsminister Boris Johnson

Storbritannias og London Citys – kjent som ett av verdens viktigste finanssentre, statsminister Boris Johnson var opptatt av russisk gullimport. Forut for toppmøtet hadde Canada, Japan, Storbritannia og USA, kunngjort å ville forby import av russisk gull for å stramme opp den økonomiske effekten av sanksjoner mot Russland, samt å ramme de russiske oligarkene. Russland hadde eksport gull for 15,5 milliarder dollar i 2021, sanksjonene hadde imidlertid medført strek økning i omsetningen av det edle metallet fra russisk hold. Det vises til artikkelen – «Russia introduces gold standard for rouble» – link: https://www.em24.uk/russia-introduces-gold-standard-for-rouble/

 

Forbundskansler Olaf Scholz

Kansler Olaf Scholz og president Joe Biden gikk i brodden for å utvide støtten til Ukraina og hadde diskutert forslag derom med Canada, Frankrike, Italia, Japan og Storbritannia, for å øke presset på Russland.

 

 

 

 

 

Argentinas store natur-ressurser

Argentinas pampas

Argentina er det eneste latinamerikanske landet som deltar på toppmøtet. Landet er representert ved dennes president Alberto Fernández. Denne opptrer imidlertid også som representant for latinamerikanske og karibiske stater som er medlemmer av Community of Latin American and Caribbean States CELAC.

Argentina er for øvrig ellers også medlem av G20-landene som regnes som allierte mot det russiske angrepet på Ukraina. Argentina er en betydelig eksportør av landbruksprodukter, dessuten også av energi. Med hensyn til naturgassreserver er Argentina verdens nest største, men trenger sårt investeringer for etablering av nødvendig infrastruktur for eksport av denne ressursen. Dette kan for verden ta kostbar tid.

Landet var ellers i 2020 verdens syvende største eksportør av hvete, dessuten er verdens hovedleverandør av soyabønnemel og matolje.

Argentina har en av de største økonomiene i Latin-Amerika. Bruttonasjonalproduktet er på rundt 490 milliarder dollar. Landet er generelt rikelig forsynt med de fleste naturressurser og er ledende innen matproduksjon. Halvparten av Argentinas eksport omfattes blant annet av hvete. Selv om disponible landbruksprodukter på lager i dag er nesten dobbelt så store sammenlignet med fjorårets etter innhøstingen, står Argentina likevel overfor vanskeligheter grunnet for lite kapital til import av nødvendig innsatsvarer som landet trenger for sin produksjon. Argentina kan imidlertid bidra til å løse mangelen på mat og energi i Europa og verden ellers, men trenger altså tid for å utvinne og eksportere dennes ressurser, hvilket uten bistand kan ta år. Det vil være urimelig dersom G7-landene ikke oppfatter dette og kaster seg over Argentina for å avdempe en for verden skremmende, uløselig situasjon.

 

Demonstrasjoner mot G7-toppmøtet

G7-demonstrasjon i München

«Sin vane tro» har yrkes-demonstranter møtt opp mot G7-toppmøtet med ett par hundre tilsynelatende miljø-aktivister i Garmisch-Partenkirchen. Et stort antall politifolk er til stede for å roe demonstrasjonen som var forventet å bli større, men som tilsynelatende har blitt mindre enn tidligere år, men en større demonstrasjon fant sted i den nærliggende storbyen München.

 

 

Featured image: Argentinas pampas

27/06/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!