ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Pentagon kunne på torsdag opplyse at den kinesiske overvåkingsballongen som krysset det nordamerikanske kontinentet tidligere i år og ble skutt ned, ikke hadde samlet plausibel etterretningsinformasjon under sin omstridte flukt.

 

Det vises til artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk,  «Mysterious Chinese balloon over USA» – link: https://www.em24.uk/mysterious-chinese-balloon-over-usa/ og «Chinese mystery balloon shot down» – link: https://www.em24.uk/chinese-mystery-balloon-shot-down/

 

Endret besøksplanene

Utenriksminister Antony Blinken

Amerikanerne igangsatte straks tiltak for å skjerme ballongen mot innsamling av eventuelle data, etter at den hadde blitt oppdaget mens den passerte over USA, fram til den kunne skytes ned av et amerikansk jagerfly da den nådde Atlanterhavet, uten at rester av ballongen og dennes utstyr eventuelt kunne skade noen eller noe ved alternativ nedskyting over land. Ballongen ble skutt ned utenfor kysten av South Carolina primo februar.

Episoden med ballongen skjerpet USAs forhold til Kina og utenriksminister Antony Blinken utsatte sitt planlagte besøk til Beijing i begynnelsen av februar, som derfor ble avholdt først i midten av juni. Utenriksministeren beskrev ballongens tilstedeværelse som «et klart brudd» på USAs suverenitet.

Senere hadde den kinesiske forsvarsministeren nektet å kommunisere med den amerikanske under årets Shangri-La Dialogue. Denne opptrådde nærmest som et fornærmet barn som hadde blitt tatt i å ha syndet, hvilket ikke var særlig diplomatisk, men kineserne bytter vel snart ut denne ministeren. Det vises til artiklene «Summit on Ukrainian war impact on Asia’s defence» – link: https://www.em24.uk/summit-on-ukrainian-war-impact-on-asias-defence/ og «US’s Secretary of State Antony Blinken granted audience with President Xi» – link: https://www.em24.uk/usas-secretary-of-state-antony-blinken-granted-audience-with-president-xi/

 

Amerikansk teknologi

General Pat Ryder

Pentagon-talsmann, United States Air Force brigadier general Pat Ryder, sa at den enorme ballongen hadde stor nyttelast med elektronikk, mens den ble dirigert over det kineserne måtte tro var sensitive, militære installasjoner.

Noe overaskende var det vel at den var utrustet med amerikansk teknologi, dog utstyr som en ingeniør vil benevne som ubeskyttede hylledeler, dog sammensatt med noen kinesiske sensorer for å samle fotografier. Det vites ikke offentlig om det amerikanske utstyret ble solgt ulovlig til Kina, men det blir vel foretatt nødvendige undersøkelser for å avgjøre om det finnes elektronikk som stammer fra eventuell ulovlig handel. Dette siden eksempelvis chips er forbudt å selge til visse marked. Det vises til artiklene «USA’s «chip war» against China damages allies’ economies» – link: https://www.em24.uk/usas-chip-war-against-china-damages-allies-economies/ og «The US Senate gave 52 billion dollars in government subsidies to chips production» – link: https://www.em24.uk/the-us-senate-gave-52-billion-dollars-in-government-subsidies-to-chips-production/

Uansett var ballongen utstyrt helt overens med kinesernes Copycat-virksomhet, som altså også benyttes til kinesernes forsvarsutstyr, ikke bare forbrukervarer, men det er ikke alltid nødvendig å finne opp hjulet på nytt. Det vises til avsnittet «Copycats» i artikkelen «Illusorisk kinesisk-russisk forsvarssamarbeid»  – link: https://www.em24.uk/illusorisk-kinesisk-russisk-forsvarssamarbeid/

Pentagon besluttet imidlertid å redusere innsamlingen av restene etter ballongen, som hadde landet i havet etter nedskyting og tilsynelatende ikke hadde fått samlet inn noen essensielle opplysninger om det amerikanske forsvaret. Nå ville vel selvfølgelig ikke amerikanerne ha opplyst om noe annet.

Pentagon-talsmannen sa i alle fall at ballongen ikke har sendt noen relevante data tilbake til Kina, men den samlet heller aldri noen. Dette er nok sagt for å dempe eventuell bekymring fra folket og ikke aller minst Kongressens medlemmer, i tilfelle ballongen skulle ha fløyet over sensitive militære områder som eksempelvis rommer interkontinentale ballistiske missiler.

 

Den diplomatiske innsatsen var skyhøy

Senator Marco Rubio

Florida-senator Marco Rubio, som er nestleder i Senatets etterretningskomité, sa i februar at ballongen var en «metode som disse (han mente nok kineserne) benyttet for å samle etterretning og vi må beskytte oss».

Kineserne på sin side har stålfast hevdet at ballongen bare var en ufarlig værballong på avveie. En dame som tilsynelatende har uttalt seg om episoden, Barbara Miller, skal imidlertid ha skrevet at «den mistenkte spionballongen som svevde over USA på en klar blå himmel, er skutt ned over havet. Den diplomatiske innsatsen er fortsatt skyhøy.»

 

Pågått i fem år

CIA analytiker John Culver

Kineserne fortsetter imidlertid sitt China’s spy balloon programme, nå med blant annet flygninger over Japan og Taiwan.

Japan har bekreftet at ballonger har fløyet over landets territorium og sa at denne heretter også vil komme til å skyte disse ned. Det vises til artikkelen «Chinese spy balloons have monitored 40 countries» – link: https://www.em24.uk/chinese-spy-balloons-have-monitored-40-countries/

John Culver, som forut har opptrådt som Øst-Asia-analytiker for CIA, skal ha sagt at kineserne kontinuerlig har bedrevet denne virksomheten i minst fem år. Videre at de kinesiske «ballongene er spesielt designet for langdistanseoppdrag og tilsynelatende dekker hele kloden. Enorme mengder bilder av ballonger som blant annet krysser hele Øst-Asia, er samlet av satellitter. Allerede i september 2021 ble Nord-Japan krysset av en slik ballong. Byen Taipei på Taiwan var også besøkt av en ballong på omkring samme tidspunkt.

Kineserne sier imidlertid tilknyttet disse spionasje-ballongene, at «Kina er et ansvarlig land som alltid handler strengt i samsvar med folkeretten og respekterer alle lands suverenitet og territorielle integritet.» Dessuten at landet avviser å bli nedverdiget med ubegrunnede, oppdiktede påstander.

Det amerikanske utenriksdepartementet legger til grunn at de kinesiske ballongene er utstyrt for å samle signaletterretning. Ballongene har flere antenner og er sannsynligvis i stand til å samle GEO-lokal kommunikasjon.

 

Featured image: Opphenting av nedskutt kinesisk luftballong

03/07/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!