I forrige uke truet Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan at Tyrkia ikke lenger ville hindre de fire millioner syriske flyktningene som nå bor trygt på tyrkisk jord, fra å prøve å nå Europa.

 

Møtet mellom presidentene Vladimir Putin og Erdoğan i Moskva på torsdag vedrørende våpenhvile i Syria, ble således nøye iakttatt i vestlige hovedsteder fordi Tyrkia forsøkte å presse USA og Europa til å gi militær støtte til Tyrkias operasjon i den syriske regionen Idlib. Erdoğans kunngjøring fikk øyeblikkelig tusenvis av mennesker til å strømme til grensen mot Hellas.

 

Tyrkerne busser flyktningene til grensen
Tyrkiske busser henter flyktninger og bringer dem til grensen mot Hellas. Tyrkernes trusler har selvfølgelig vekt sterke negative reaksjoner fra EU-ledere. EU har siden 2015 betalt tyrkerne for å la de syriske flyktningene bero i Tyrkia, til de kunne returneres til hjemlandet når forholdene der roet seg. Norge, som de øvrige europeiske land, er ikke særlig interessert i å motta ytterligere syriske horder. Det er sågar en viss grad av enighet over partigrensene også i Norge, om at mennesker som ikke er truet der de beror ikke vil kunne søke asyl i tredjeland. Asylsøknader for å oppnå bedre sosiale betingelser er altså ikke akseptabelt.

 

Sverige er fullt
Svenske populister har til og med reist ned til grenseområdet mellom Tyrkia og Hellas, for å dele ut flyveblad med beskjed om at «Sverige er fullt!», for deretter å ha blitt satt på fly med returbillett til Skandinavia av tyrkerne i Istanbul. Sveriges sosialsystem er kjent som særlig populært hos alle flyktninger. Det er imidlertid ikke bare syrere i de store flyktningemassene som Tyrkia busser til grensene mot Hellas. Flyktningene omfatter også mange afrikanere eksempelvis fra Kongo og asiater eksempelvis fra Afghanistan.

 

Tyrkia hevder gresk politi skyter med skarpt
Grekerne har visstnok etter sigende styrket den 200 km lange grensen mot Tyrkia, både fysisk, samt med styrking av grensevaktene inkludert utkommanderte enheter fra forsvaret som i alle fall skyter tåregassgranater inn i hordene av flyktninger. Tyrkerne på sin side hevder til og med at grekerne i den intense kampanje mot de pågående flyktningene, skyter med skarp ammunisjon. EU har imidlertid lovet Hellas bistand for å opprettholde de felles grensene mot verden utenfor Schengen-sonen. Til og med Norge har meddelt bistand til grenseproblemene i Hellas omfattet 4 millioner flyktninger. Norge skal til og med til sammen sende hele 10 stykk telt og 150 feltsenger! «Alle monner drar, sa musa og …»

 

Betal grekerne i stedet for tyrkerne
Grekerne vokter ikke bare EUs grenser, men også hele Schengen-sonens yttergrenser. Kommer imidlertid flyktningene seg inn i Hellas, har disse tilgang til hele Europa som har ratifisert Schengenavtalen. De som kommer seg inn i Hellas må grekerne ivareta på anstendig vis. Grekerne må følgelig få nødvendig støtte til å reise mottakssentre og drift av disse fra hele EU. Tyrkerne vil rimeligvis ikke komme til å ta noen flyktninger i retur. I stedet for å betale tyrkerne for det kostbare oppholdet av syrerne, kan man like godt betale grekerne for det samme. I det relativt fattige Grekenland trenges uansett inntektskilder. Kystlandet Hellas har et klima som er likestilt med syrernes, om dog langt bedre for disse som kommer fra Syrias innland med kalde vintre.

 

Syriske flyktninger til Nord-Norge
Når det gjelder Norge som mottagerland for syriaflyktninger, beklager hele Nord-Norge om stor fraflytning. Det kunne vel derfor være en ide å motta syriaflyktninger der oppe som kompensasjon for manglende egenproduksjon for vedlikehold av befolkningsmengden. Framtredende norske politiske spilloppmakere uttrykker jo bekymring for at befolkningen i Nord-Norge selv ikke greier å vedlikeholde befolkningen. Det er vel likevel selvfølgelig rimelig å regne med at påfylling av flyktninger til de grisgrendte og værharde holmene langs ishavet i nord, med korte somre og masse mygg, bare vil bli et korttidsopphold for nykomlingene, som nok vil til Oslo-gryta som den øvrige store del av den nordnorske befolkningen. Dette ettersom det foreløpig fortsatt er fritt å reise og bosette seg hvor man vil i det demokratiske Norge.

 

 

 

07/03/2020