ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

EU-kommisjonen er bestyrtet og irritert etter at dens president Ursula von der Leyen ikke fikk stol å sitte på under en såkalt toppnivåsamtale med Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan i Ankara.

 

Europakommisjonens president Ursula von der Leyen ble under en konferanse i Ankara på tirsdag inneværende uke, plassert sittende i en sofa langt borte fra president Erdoğan og presidenten i Det europeiske råd Charles Michel. President von der Leyen ble plassert i en sofa vis á vis Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavuşoğlu, men også utenfor rekkevidde for eventuelle samtaler med denne, hvilken dessuten i diplomatisk protokoll, er under EU-presidentens diplomatiske status.

 

EU-kommisjonen klaget

EU-kommisjonen

EU-kommisjonen har onsdag klaget til Ankara etter det som skjedde overfor EU-sjefen von der Leyen, som sammen med Michel hadde reist dit for å holde samtaler med president Erdoğan, hvilken altså uhøflig og udiplomatisk ignorerte von der Leyen. Erdoğans udiplomatiske etikette var tydeligvis en forsettlig markering som muslim, en utilbørlig diskriminering av kvinner.

Dette skjedde på et tidspunkt EU og Tyrkia skulle forsøke å utbedre tidligere negativ kontakt disse to imellom. Erdoğan hadde tydeligvis for å markere sin innstilling til kvinner i ledelse, dessuten nettopp trukket Tyrkia ut av den internasjonale Istanbulkonvensjonen som omfatter hindring av vold mot kvinner og barn. Observatører har videre også antydet at president von der Leyen har vært et offer for muslimen Erdoğans diskriminering av kvinner. EUs leder ble behandlet som en annenrangs tjener.

 

Michel burde ha reagert

President Charles Michel

Som president for EU-kommisjonen er von der Leyen sjef for EUs altomfattende utøvende virke, mens Charles Michel kun er koordinator som leder for EU-rådsmøtene mellom medlemslandenes ledere. Michels opptreden bør kunne kritiseres. Det kan være EU-medlemmer i ettertid som vil spørre om denne ikke har funnet sin plass i EU-byråkratiet og derfor raskt vil ha denne erstattet med en ny leder av Det europeiske råd. Hvorfor tok ikke Charles Michel affære? Hvorfor lot ikke Michel von der Leyen få den ene stolen som var satt fram? Erdoğan måtte da i tilfelle på ett vis ha begrunnet hvorfor det ikke var to stoler til de besøkende. Dessuten ville denne, i tilfelle Erdoğan hadde hatt en viss normal framtreden, straks framskaffet ytterligere en stol. Michel kan tilsynelatende ikke være kjapp nok i hodet, eller ønsket han å opptre som den ledende i EU? Han kan jo ha «vokst ut av skoene».

 

Ustabil alliert

President Recep Tayyip Erdoğan

Det er for øvrig helt rimelig at Tyrkia ikke har noe å gjøre i EU så lenge Erdoğan eller dennes likesinnede har ledende posisjoner i Tyrkia. Med hensyn til Erdoğan og EU henvises til artikler i www.em24.uk – «Tyrkia truer europeerne med syrisk exodus» – link: https://www.em24.uk/tyrkia-truer-europeerne-med-syrisk-exodus/

Erdoğan spiller med syriske og afghanske flyktninger som fraktes mot EU-grensen, for hvilke EU er tvunget til å betale milliarder av euro til Tyrkia for at disse skal bero i landet. Det henvises også til artikkelen «Spenning mellom Hellas og Tyrkia splitter EU» – link: https://www.em24.uk/spenning-mellom-hellas-og-tyrkia-splitter-eu/

Disse artikler viser Erdoğans reelle ansikt. Denne har fengslet tusenvis av sine motstandere under påstand om delaktighet i kuppforsøket mot denne i juli 2016. Italias statsminister Mario Draghi kaller Erdoğan en diktator. Tyrkia deltar som medlem av NATO, likevel handler landet eksempelvis luftvern-missiler fra Russland. Dette samtidig som Erdoğan har bestilt nye Lockheed Martin F-35 jagerfly fra USA, hvilket ikke uventet medførte at amerikanerne straks måtte si opp leveringsavtalen for ikke å røpe flyenes ferdigheter for russerne.

 

 

Featured image: Møte i Ankara mellom EU og president Erdoğan

08/04/2021