ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Det hvite hus meddelte onsdag at den siste av Kongressen godkjente pakke omfattet våpen til Ukraina, nå ville bli avsendt. Kongressen må derfor snarlig beslutte om denne vil fortsette å støtte Kievs kamp mot den russisk invasjonen.

 

Det vises til artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Hungary will veto EU’s aid plan for Ukraine» – link: https://www.em24.uk/hungary-will-veto-eus-aid-plan-for-ukraine/ «President Macron’s effort to get Hungary to assist Ukraine» – link: https://www.em24.uk/president-macrons-effort-to-get-hungary-to-assist-ukraine/, «USA approves $ 40 billion in aid to Ukraine» – link: https://www.em24.uk/usa-approves-40-billion-in-aid-to-ukraine/ og «Slovakia will halt weapon aid to Ukraine» – link: https://www.em24.uk/slovakia-will-halt-weapon-aid-to-ukraine/

 

Republikanerne kan forsinke ytterligere leveransene

US Kongress

 

USAs utenriksdepartement har meddelt at den siste godkjente forsyningspakken med verdi 250 millioner dollar, primært vil bestå av luftforsvar, artilleriammunisjon, samt en god del millioner runder omfattet lettere ammunisjon. Det ble i meddelelsen anmodet om at Kongressen snarest godkjenner de ytterligere forsyningene som president Joe Biden har prioritert, men som er forsinket behandlet grunnet angivelig interne politiske problemer. Kongressen vil i alle fall først samles igjen over nyttår, den 8. januar og intet kan forut bestemmes.

 

Prioritert støtte

President Joe Biden

 

President Biden støtter prioritert Ukraina med våpen og økonomisk bistand og har gått i brodden for å hjelpe det pro-vestlige landet i kampen mot den brutale russiske angriperen.

Ekstreme, republikanske Kongress-medlemmer, som tilsynelatende er Donald Trump- tilhengere, blokkerer president Biden der hvor disse har mulighet. Dette totalt uavhengig av følgene. Hittil har disse republikanerne nektet å godkjenne nye budsjettutgifter tilknyttet hjelp til Ukraina, dersom ikke demokratene igangsetter nye omfattende tiltak mot den store mengden ulovlig migrasjon som trenger over USAs grense mot Mexico. Dette har vært et langvarig og stadig eskalerende problem. Dessuten består vel disse fattige migrantene, som krysser grensen og etter noe tid kanskje oppnår borgerrettigheter, ikke nettopp av framtidige mulige velgere som vil støtte republikanernes politikk.

 

Proteksjonisme i det republikanske partiet

Tidligere president  Donald Trump

 

Selv om USA hittil har ytet størst bistand til Ukraina, er det samlet mer enn 50 land involvert i denne hjelpen. Man bør dog imidlertid ikke glemme at USA bedrev proteksjonisme under president Franklin D. Roosevelt til langt ut i andre verdenskrig, inntil japanerne angrep Pearl Harbor.

Hadde derimot amerikanerne vist sitt sanne ståsted på ett tidligere tidspunkt før krigen, hadde kanskje Adolf Hitler og dennes nazister holdt seg i ro. For noen dager siden presiserte John Kirby, talsmannen for Det hvite hus’ nasjonale sikkerhetsråd, at den amerikanske militærbistand som ble gitt ville være avsluttet med den siste pakken som nå sendes og ikke vil føre til ytterligere etterfylling. Amerikanerne skaper imidlertid usikkerhet for Ukraina tilknyttet tilbakeholdenheten av sine bidrag, hvilket av «rottefangeren» fra St. Petersburg, president Vladimir Putin, selvfølgelig vil kunne oppfattes som imøtekommelse av dennes taktiske uthalingstaktikk.

Det vises dog til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «No matter what happens, Nato will support Ukraine» – link: https://www.em24.uk/no-matter-what-happens-nato-will-support-ukraine/

 

USA ut av Nato med Trump som president

Forbundskansler Olaf Scholz

 

Den tyske forbundskansleren Olaf Scholz uttalte at USA kan risikere å trekke seg fra Nato dersom Trump igjen skulle bli president. Europa burde derfor på forhånd forberede seg på et slikt scenario og skape en mer selvstendig uavhengig forsvarsposisjon. Dette er også i henhold til uttalelser år tilbake, av den franske presidenten Emmanuel Macron, som framsatte antydninger om at Europa burde stimulere egen forsvarsevne.

Uansett dersom man betrakter Russland som den eneste plausible motparten, bør man være klar over at russerne ikke engang har vært kapable til å bekjempe konvensjonelt den ukrainske hæren. Europa alene bør derfor kunne bekjempe russerne. Atomvåpens terrorbalanse vil kunne bli opprettholdt av atommaktene Frankrike og Storbritannia. Det vil derfor i første omgang, være av stor sikkerhetsmessig betydning å øke kapasiteten for europeiske våpenprodusenter. Disse ligger ikke teknisk tilbake for sine amerikanske kolleger, det vil imidlertid være produksjonskapasitetene som vil være begrensningen.

 

Featured image: US bistand til Ukraina

28/12/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!