ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Ukrainas viseutenriksminister Emine Dzhaparova uttalte seg på israelsk fjernsyn tilknyttet at Israel, slik som andre land har oppfordret sine innbyggere i Ukraina til å forlate landet

 

Viseutenriksminister Emine Dzhaparova

Israel har gjentatte ganger bedt sine medborgere om å forlate Ukraina, og har klargjort evakueringsplaner i tilfelle det bryter ut krig. Dette rammer Ukrainas økonomi. Israel har ellers ikke gitt Ukraina «politisk støtte».

Israel har dessuten ikke gjort noen forsøk på å megle mellom Ukraina og Russland. Nå er det flere land som har påtatt seg denne meglerrollen og ordtaket «mange kokker desto mere søl» er godt passende i denne situasjonen. Ukrainas viseutenriksminister Emine Dzhaparova har derfor uttalt seg på israelsk fjernsyn.

 

Må forholde seg nøytrale

Netanyahu  og Putin

Israel som imidlertid forsøker å holde seg nøytral i tvisten mellom Ukraina og Russland, ettersom det i begge land beror betydelige jødiske samfunn til hvilke Israel må ta hensyn. Videre har Israel og Russland, som støtter Assad-regimet, overlappende interesser i Syria som av og til forårsaker en viss friksjon mellom disse landene.

Ellers er Russland Irans allierte, hvilken har som overordnet målsetning å fjerne Israels eksistens totalt. Israel, som ikke er et europeisk land, blir derfor tvunget til å «gå stille i dørene» når det gjelder Russland. Ikke aller minst har Israel vært, samt rimeligvis fortsatt vil forbli, til tross for Israels amerikansk-meglede normaliserte forbindelser til fire arabiske stater. Israel vil imidlertid fortsatt være avhengig av sin forbindelse til US-amerikanerne og dennes jødiske befolkning, som hevdes å omfatte like mange personer som bor i Israel.

Landet har derfor naturligvis sett det som den eneste rette utvei ikke å blande seg opp i amerikanernes, hverken politiske eller forretningsmessige disposisjoner vedrørende russerne i Europa. President Joe Biden støtter ikke israelittene tilsvarende som sin forgjenger president Donald Trump. Det vil således ikke være urimelig å betrakte den ukrainske viseutenriksminister Dzhaparovas uttalelse vedrørende Israels stillingtagen til sitt lands situasjon med russene, som en trussel hensyntatt den jødiske befolkningen som beror i Ukraina. Hva skulle det ellers ha vært? Som viseutenriksminister måtte Dzhaparova ha kjennskap til Israels vanskelige posisjon i situasjonen mellom Ukraina og Russland.

 

Ikke part i konflikten

Turistminister Joel Razvozov

Israels turistminister Yoel Razvozov, som ble født i Russland, skal ha hatt møte med den russiske ambassadør i Israel, Anatoly Viktorov. Turistminister Razvozov skal ha uttalt at «Israel er ikke en part i konflikten, men som alle andre ønsker vi at situasjonen skal roe seg ned.»

Israels utenriksminister Yair Lapid skal dessuten ha uttalt at «Vi trodde vi var utenfor dette», men i tillegg har denne bemerket, «Jeg kommer til å være mer forsiktig med dette enn noen annen utenriksminister i den vestlige verden, sannsynligvis, fordi jeg har et problem ingen andre har, som er to enorme jødiske samfunn i både Russland og Ukraina, som vi må være i stand til å beskytte.» Utenriksminister Lapid ønsket ikke å kritisere Russland, men bemerket at, «Vi er sterkt imot at ethvert land invaderer et annet og prøver å erobre ikke bare territorium, men også erobre løsningene på problemene som må diskuteres på en fredelig måte.»

 

 

Featured image: Jødiske emigranter fra Ukraina til Israel

21/02/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!