ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Russlands president Vladimir Putin har godkjent appellen fra statsdumaen om å anerkjenne Donetsk og Luhansk, Øst-Ukrainas utbryterregioner som «uavhengige folkerepublikker».

 

USA, Storbritannia og EU, har følgelig varslet umiddelbar iverksettelse av sine bebudede sanksjoner, samtidig som president Joe Biden oppfordrer sin russiske kollega til å reversere sin beslutning.

 

Ingen overraskende utvikling

President Vladimir Putin

President Putins beslutning kom nok ikke overraskende på noen. Det blir nå opp til Ukraina å beslutte om disse skal angripe utbryterprovinsene, hvilke selvstendig må avgjøre om disse skal påkalle russernes militære bistand tilknyttet frykt for Ukrainas eventuelle angrep. Provinsene har tilsynelatende gjort dette ettersom president Putin har publisert et dekret i hvilket denne har beordret sitt forsvarsdepartement å sende russiske fredsbevarende tropper inn i folkerepublikkene.

 

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, Europarådets president Charles Michel og Nato sammen med andre impliserte, fordømte president Putins avgjørelse som de mener er et brudd på folkeretten og Minsk-avtalene.

 

 

Featured image: Demonstrasjoner i Moskva for statsdumaens appell

22/02/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!