ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den russiske private militærgruppen Wagners leder, Yevgeny Prigozhin, gjerne benevnt «Putin’s chef», hevdet at hans gruppes leir har blitt angrepet bakfra av russiske styrker som har drept mange av gruppens soldater. Dette har medført at Wagner-gruppen har gjengjeldt de regulære russiske styrkenes angrep og tatt seg inn i den russiske oblasten Rostov-on-Don, på vei mot Moskva.

 

President Vladimir Putin lovet i en pressemelding lørdag harde konsekvenser for Wagner-gruppens mottiltak: «Alle gruppens deltagere i motangrepet har sveket Russland og deltatt i et væpnet terrorangrep på landet og vil uunngåelig bli straffet».

 

Begjært arrestert

Wagner-sjef Yevgeny Prigozhin

Wagner-sjefen Prigozhin hadde meddelt at gruppen hadde mange ofre og anklaget det russiske føderale militæret for å ha utført angrepet. Forut hadde Prigozhin anklaget forsvarsledelsen for inkompetanse og for ikke å levere våpen og ammunisjon.

Russlands forsvarsdepartement har imidlertid avvist anklagene og kalt gruppens foretatte mottiltak en «provokasjon». En statlig TV-stasjon som hadde vist et videoopptak foretatt av Prigozhin, bekreftet det angivelige russiske angrepet på Wagner-leiren.

Prigozhin på sin side hevdet nå skråsikkert å kontrollere Rostov-on-Don med militære anlegg hvor det russiske hovedkvarteret beror, hvilket fører tilsyn med kampene i den sørlige regionen i Ukraina. Det ble følgelig meddelt at Moskva generelt har styrket sikkerheten.

 

Begjært avsatt

Forsvarsminister Sergei Shoigu

Kreml hadde imidlertid allerede på fredag blitt orientert om det væpnede opprøret og blitt oppfordret til å avsette Russlands forsvarsminister Sergei Shoigu som hadde beordret et rakettangrep fredag på Wagners feltleirer i Ukraina. En trussel Kreml tok alvorlig.

National Anti-Terrorism Committee, en del av den føderale sikkerhetstjenesten, hadde derfor umiddelbart reagert ved å åpne for en kriminell etterforskning av Prigozhin og bedt om at denne ble arrestert.

Prigozhin sa at troppene hans nå ville straffe forsvarsminister Shoigu i et væpnet opprør og oppfordret den føderale hæren til ikke å yte motstand og hadde forsikret at «Dette er ikke et militærkupp, men en rettferdighetsmarsj». Russlands sjefsadvokat uttalte at den kriminelle etterforskningen var berettiget og at en siktelse for væpnet opprør har en straff på opptil 20 års fengsel.

 

Borgerkrig i Russland

Oberstgeneral Sergei Surovikin

Oberstgeneral Sergei Surovikin, nestkommanderende for den russiske føderale gruppen av styrker som kjemper i Ukraina, oppfordret Wagner-styrkene til å stoppe sin virksomhet mot den føderale hæren. En annen høyere offiser, generalløytnant Vladimir Alexeyev, fordømte Prigozhins virksomhet som et stikk i ryggen på landet og presidenten, hvilket kunne utløse borgerkrig i Russland.

 

Zelenskyy bekymret for Zaporizhzhia atomkraftverk

President Volodymyr Zelenskyy

Den interne konfrontasjonen mellom de russiske styrkene er uklar, men vil sannsynligvis hindre russisk forsvar mot Kievs pågående motoffensiv, men Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy oppfordret til å følge med på om Russland kan planlegge å angripe det okkuperte atomkraftverket i Zaporizhzhia, som er Europas største atomkraftverk med seks reaktorer, hvilket har vært stengt i flere måneder for å hindre strålingskatastrofe. Kremls talsmann har avvist at trusselen mot anlegget kommer fra russiske styrker.

Sjefen for FNs internasjonale atomenergibyrå har i månedsvis forhandlet om etablering av et sikkerhetsperimeter for å beskytte anlegget, uten å lykkes ettersom nærliggende områder kontinuerlig er blitt utsatt for beskytning. Atomenergibyrået skal torsdag ha bemerket at situasjonen har blitt stadig mer anspent, i takt med den ukrainske motoffensiven i Zaporizhzhia-provinsen og den tilstøtende Donetsk-provinsen, hvor ukrainerne hittil kun har oppnådd delvis tilbakevinning av områder.

 

Featured image: Yevgeny Prigozhin holder et russisk flagg foran sine soldater i Bakhmut

24/06/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!