ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Kevin McCarthys og president Joe Bidens gjeldsavtaleforslag tilknyttet nasjonens låneopptak er godkjent for behandling i Kongressen av dennes Committee of the Whole House. Dette slik at lovforslaget heretter kan behandles av Representantenes hus uten forsinkelser.

 

Det vises til forutgående artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Suspension instead of raising the US debt ceiling» – link:  https://www.em24.uk/suspension-instead-of-raising-the-us-debt-ceiling/

 

Marginalt godkjent avtale

The Committee of the Whole

Lovforslaget passerte i komitéen med samlet 13 medlemmer hvorav 7 stemte for avtalen og 6 stemte mot. Hadde budsjettavtalen derimot ikke passert komitéen måtte speaker McCarthy og president Biden i tilfelle, i stor fart ha forhandlet fram et nytt forslag, hvilket neppe hadde rukket den knappe fristen som er tilbake for ferdigstillelse av avtalen. Dette idet deadline er den 5. juni for slutten på Treasury’s disponible beløp til å betale nasjonen regninger.

The Committee of the Whole, offisielt Committee of the Whole House on the State of the Union, er et parlamentarisk tiltak som regelmessig påberopes i Representantenes hus med det formål å lempe på noen av de rigide reglene som medlemmene må overholde. Ofte gjelder dette for den første behandlingen av økonomiske spørsmål, men også for andre formål.

To særlig konservative representanter fra den republikanske siden ville ha utgiftene ytterligere redusert, mens derimot 4 demokratiske representanter mente at Det hvite hus hadde akseptert inngripende kutt i rammene for utgifter og mente at intet skulle ha vært redusert.

Lovforslaget trenger heretter støtte fra Husets representanter i avstemningsrunden som forventes å finne sted i dag, onsdag, i Representantenes hus. Med etterfølgende godkjenning i Senatet vil regjeringen kunne betale de utgifter som ikke er blitt begrenset av avtalen.

 

Featured image: Den amerikanske kongressbygningen

31/05/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE